Lớp 4 - Kiểm tra tháng 3 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 474

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Công Thành10 3 phút - 52 giây2019-03-24 15:27:14 1 Xem bài làm
2 kagome10 5 phút - 48 giây2019-03-24 18:33:37 1 Xem bài làm
3 Thủy Thủ Mặt Trăng10 5 phút - 56 giây2019-04-07 09:11:31 1 Xem bài làm
4 Tô Ngọc Anh10 6 phút - 4 giây2019-05-23 18:35:37 1 Xem bài làm
5 goku super saiyan 10 6 phút - 23 giây2019-04-01 19:26:37 5 Xem bài làm
6 Nguyen Thi Bich Huong10 6 phút - 25 giây2019-03-30 07:30:02 2 Xem bài làm
7 VDT"..Thợ Săn10 6 phút - 26 giây2019-04-21 20:16:06 1 Xem bài làm
8 goku super saiyan 4 10 9 phút - 8 giây2019-04-20 08:39:24 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thị Tuyết Mai10 11 phút - 7 giây2019-04-13 21:32:12 1 Xem bài làm
10 Quách Quách Cá Tính10 11 phút - 28 giây2019-08-14 19:47:01 1 Xem bài làm
11 Huỳnh Thiên Tân10 12 phút - 10 giây2019-04-13 22:00:47 1 Xem bài làm
12 Ichihoshi Mitsuru ( team Sky Full Of Stars )10 12 phút - 48 giây2019-03-29 22:05:46 1 Xem bài làm
13 Trần Quốc Huy10 13 phút - 5 giây2019-05-11 14:52:23 1 Xem bài làm
14 HÀ HỮU LÂM10 14 phút - 19 giây2019-04-21 09:32:54 1 Xem bài làm
15 Nguyen Hieu Quan10 14 phút - 21 giây2019-10-13 11:58:18 1 Xem bài làm
16 Nguyen Hong Anh10 14 phút - 59 giây2019-05-05 18:48:03 1 Xem bài làm
17 hien10 19 phút - 34 giây2019-04-07 07:35:23 1 Xem bài làm
18 kagome9.5 6 phút - 8 giây2019-03-24 09:29:49 1 Xem bài làm
19 ๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉9.5 6 phút - 11 giây2019-06-08 14:55:09 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Quang Dũng9.5 6 phút - 39 giây2019-09-07 21:44:32 1 Xem bài làm
21 goku super saiyan 29.5 6 phút - 48 giây2019-04-29 19:40:02 1 Xem bài làm
22 Vũ Huyền Phương9.5 6 phút - 56 giây2019-05-21 21:00:36 1 Xem bài làm
23 Phạm Hồng Ánh9.5 7 phút - 13 giây2019-03-30 19:37:44 1 Xem bài làm
24 hattori vs kazuha9.5 7 phút - 28 giây2019-04-01 21:31:36 2 Xem bài làm
25 Nguyễn Như Quỳnh9.5 7 phút - 39 giây2019-09-29 20:41:56 1 Xem bài làm
26 Hoshimiya Ichigo9.5 7 phút - 47 giây2019-05-04 13:38:46 1 Xem bài làm
27 Lê Trần Ngọc Hà9.5 8 phút - 10 giây2019-04-16 21:01:48 1 Xem bài làm
28 Trần Thị Lệ Ái9.5 8 phút - 20 giây2019-04-10 21:47:42 1 Xem bài làm
29 Trần Minh Ngọc9.5 8 phút - 29 giây2019-09-08 20:25:52 1 Xem bài làm
30 goku super saiyan god9.5 8 phút - 45 giây2019-04-19 20:09:55 1 Xem bài làm
31 Kagome9.5 9 phút - 3 giây2019-03-23 20:58:03 1 Xem bài làm
32 trần lê na9.5 9 phút - 47 giây2019-04-24 18:10:27 1 Xem bài làm
33 nguyễn hữu nghĩa9.5 9 phút - 59 giây2019-05-30 15:04:11 1 Xem bài làm
34 Hoàng Thiên Trường9.5 10 phút - 22 giây2019-11-01 21:26:21 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Thị Minh Thuý9.5 11 phút - 29 giây2019-04-17 20:01:31 1 Xem bài làm
36 nguyendanghieu9.5 12 phút - 14 giây2019-08-12 21:11:10 1 Xem bài làm
37 tung pham9.5 13 phút - 30 giây2019-04-21 21:04:13 1 Xem bài làm
38 Bùi Xuân Đạt9.5 15 phút - 0 giây2019-07-22 21:51:45 1 Xem bài làm
39 phạm thị toan9.5 15 phút - 2 giây2019-04-04 20:54:03 1 Xem bài làm
40 Phạm Anh Thư9.5 15 phút - 19 giây2019-05-30 10:37:56 1 Xem bài làm
41 Le Gia Biểu9.5 15 phút - 47 giây2019-04-17 22:23:20 1 Xem bài làm
42 nguyentandung9.5 17 phút - 21 giây2019-03-25 17:20:15 2 Xem bài làm
43 Thanh Phuc9.5 18 phút - 37 giây2019-08-03 10:00:34 1 Xem bài làm
44 tranthaihung9.5 20 phút - 11 giây2019-04-18 22:14:32 1 Xem bài làm
45 Lưu Nguyễn Diệu Anh9.5 20 phút - 47 giây2019-03-27 20:02:37 2 Xem bài làm
46 nguyễn minh đức9 2 phút - 41 giây2019-04-17 20:53:43 1 Xem bài làm
47 Trần Thành Đức9 3 phút - 27 giây2019-04-07 21:45:30 1 Xem bài làm
48 Kato kid9 3 phút - 27 giây2019-04-16 22:07:52 1 Xem bài làm
49 Irene rabbit9 4 phút - 4 giây2019-04-04 20:18:07 1 Xem bài làm
50 Vũ Thanh Bình9 4 phút - 35 giây2019-08-11 20:52:14 1 Xem bài làm