Lớp 3 - Kiểm tra tháng 3 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 365

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 hatsune miku10 2 phút - 23 giây2019-04-12 16:07:13 1 Xem bài làm
2 Trần Thành Đức10 2 phút - 42 giây2019-04-08 18:55:03 1 Xem bài làm
3 Kato kid10 2 phút - 43 giây2019-04-16 21:56:22 1 Xem bài làm
4 Vu Tien Sy10 2 phút - 47 giây2019-05-28 14:25:53 1 Xem bài làm
5 Bạch Dương2k710 2 phút - 52 giây2019-06-15 09:44:59 1 Xem bài làm
6 Hatake Kakashi10 3 phút - 3 giây2019-08-01 08:13:06 1 Xem bài làm
7 Vũ Khánh Ly10 3 phút - 3 giây2019-09-08 09:59:37 1 Xem bài làm
8 Kiyami Mira10 3 phút - 9 giây2019-08-10 21:51:00 1 Xem bài làm
9 Bùi Tiến Phát10 3 phút - 18 giây2019-04-24 20:57:12 1 Xem bài làm
10 nguyễn minh đức10 3 phút - 19 giây2019-04-17 20:00:12 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Minh Trung10 3 phút - 30 giây2019-07-25 15:16:21 1 Xem bài làm
12 Su10 3 phút - 31 giây2019-06-26 13:27:23 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Văn Tuấn Anh10 3 phút - 37 giây2019-07-20 22:10:20 1 Xem bài làm
14 trần trọng đạt10 3 phút - 37 giây2019-05-15 14:29:29 1 Xem bài làm
15 💔✡ ✽ ✡💔10 3 phút - 40 giây2019-03-29 17:24:57 1 Xem bài làm
16 Vinhkhang201010 3 phút - 41 giây2019-04-06 21:15:48 1 Xem bài làm
17 Lê Thị Mỹ Duyên10 3 phút - 45 giây2019-04-03 21:07:32 1 Xem bài làm
18 Nhữ Tuệ Nhân10 3 phút - 47 giây2019-04-07 14:32:35 1 Xem bài làm
19 Lê Phương Nhi10 4 phút - 3 giây2019-04-11 08:26:47 1 Xem bài làm
20 Vũ Minh Anh10 4 phút - 4 giây2019-06-25 15:28:04 1 Xem bài làm
21 Trần Hồng Trà My10 4 phút - 9 giây2019-06-28 14:34:31 1 Xem bài làm
22 Lê Tuấn Sơn10 4 phút - 11 giây2019-05-04 10:54:32 1 Xem bài làm
23 nguyễn thị ngọc mai10 4 phút - 14 giây2019-08-20 21:16:21 1 Xem bài làm
24 Lương Tuấn Kiệt10 4 phút - 15 giây2019-04-23 20:37:10 1 Xem bài làm
25 Luận Dương10 4 phút - 15 giây2019-06-11 08:28:59 1 Xem bài làm
26 hoang the vu10 4 phút - 23 giây2019-08-10 08:36:27 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Bách Tâm Đan10 4 phút - 30 giây2019-07-16 21:12:07 1 Xem bài làm
28 BÙI HẢI DƯƠNG10 4 phút - 39 giây2019-04-21 10:41:00 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Quang Dũng10 4 phút - 50 giây2019-09-07 21:36:04 1 Xem bài làm
30 Trần Thị Huyền Trang10 4 phút - 53 giây2019-04-18 19:56:00 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thành Long10 4 phút - 56 giây2019-09-09 22:01:01 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Thanh Trà10 4 phút - 59 giây2019-06-01 16:11:25 1 Xem bài làm
33 ღNguyễn Kim Thuღ☆》Conan《☆ღ10 5 phút - 5 giây2019-05-05 19:42:24 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Song Thục Nguyên10 5 phút - 7 giây2019-04-07 20:10:10 1 Xem bài làm
35 nguyen thi thuy10 5 phút - 9 giây2019-04-01 20:22:00 1 Xem bài làm
36 Huỳnh Thị Ngọc Hân10 5 phút - 12 giây2019-03-28 21:12:49 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Thùy Trang10 5 phút - 17 giây2019-04-07 21:12:44 1 Xem bài làm
38 Soái_Ca_Lạnh_lùng10 5 phút - 20 giây2019-04-30 19:08:24 1 Xem bài làm
39 Hosimiya Ichigo10 5 phút - 22 giây2019-04-10 14:55:11 1 Xem bài làm
40 Cung Sư - Tử10 5 phút - 24 giây2019-03-27 22:31:49 1 Xem bài làm
41 hoàng thảo nguyên10 5 phút - 39 giây2019-05-15 10:21:19 1 Xem bài làm
42 nguyennhunang10 5 phút - 40 giây2019-04-26 18:42:57 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Lê Bảo Vy10 5 phút - 44 giây2019-04-17 20:58:07 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Anh Thư10 5 phút - 45 giây2019-05-08 21:16:16 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Công Minh10 5 phút - 45 giây2019-07-05 15:27:12 1 Xem bài làm
46 Shibuki Ran10 5 phút - 50 giây2019-03-31 15:21:32 1 Xem bài làm
47 CÔNG CHÚA MI CHI A10 5 phút - 52 giây2019-04-17 12:23:00 1 Xem bài làm
48 Ngoan Dinh Nhu10 5 phút - 53 giây2019-03-27 19:55:53 1 Xem bài làm
49 Khanh Huyen10 5 phút - 54 giây2019-03-30 15:44:37 1 Xem bài làm
50 Trần Đình Thành Đạt10 5 phút - 59 giây2019-08-25 13:18:09 1 Xem bài làm