Lớp 3 - Kiểm tra tháng 3 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 432

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 hatsune miku10 2 phút - 23 giây2019-04-12 16:07:13 1 Xem bài làm
2 Trần Thành Đức10 2 phút - 42 giây2019-04-08 18:55:03 1 Xem bài làm
3 Kato kid10 2 phút - 43 giây2019-04-16 21:56:22 1 Xem bài làm
4 Vu Tien Sy10 2 phút - 47 giây2019-05-28 14:25:53 1 Xem bài làm
5 Bạch Dương2k710 2 phút - 52 giây2019-06-15 09:44:59 1 Xem bài làm
6 Chu Công Đức10 3 phút - 2 giây2019-10-28 21:47:00 1 Xem bài làm
7 Vũ Khánh Ly10 3 phút - 3 giây2019-09-08 09:59:37 1 Xem bài làm
8 Hatake Kakashi10 3 phút - 3 giây2019-08-01 08:13:06 1 Xem bài làm
9 Dương Hoàng Tuấn10 3 phút - 6 giây2019-11-21 20:53:11 1 Xem bài làm
10 Kiyami Mira10 3 phút - 9 giây2019-08-10 21:51:00 1 Xem bài làm
11 Bùi Tiến Phát10 3 phút - 18 giây2019-04-24 20:57:12 1 Xem bài làm
12 nguyễn minh đức10 3 phút - 19 giây2019-04-17 20:00:12 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Minh Trung10 3 phút - 30 giây2019-07-25 15:16:21 1 Xem bài làm
14 Su10 3 phút - 31 giây2019-06-26 13:27:23 1 Xem bài làm
15 trần trọng đạt10 3 phút - 37 giây2019-05-15 14:29:29 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Văn Tuấn Anh10 3 phút - 37 giây2019-07-20 22:10:20 1 Xem bài làm
17 Phan Thế Lương (Napoleon)10 3 phút - 38 giây2019-09-30 10:41:26 1 Xem bài làm
18 Forevër™ ( 30 - 03 - 2007 )10 3 phút - 40 giây2019-03-29 17:24:57 1 Xem bài làm
19 Vinhkhang201010 3 phút - 41 giây2019-04-06 21:15:48 1 Xem bài làm
20 Lê Thị Mỹ Duyên10 3 phút - 45 giây2019-04-03 21:07:32 1 Xem bài làm
21 Nhữ Tuệ Nhân10 3 phút - 47 giây2019-04-07 14:32:35 1 Xem bài làm
22 nguyen bao chau10 3 phút - 54 giây2019-11-13 20:52:07 1 Xem bài làm
23 Lê Phương Nhi10 4 phút - 3 giây2019-04-11 08:26:47 1 Xem bài làm
24 Vũ Minh Anh10 4 phút - 4 giây2019-06-25 15:28:04 1 Xem bài làm
25 Sakura Chan10 4 phút - 5 giây2019-11-01 17:05:19 1 Xem bài làm
26 Trần Hồng Trà My10 4 phút - 9 giây2019-06-28 14:34:31 1 Xem bài làm
27 Lê Tuấn Sơn10 4 phút - 11 giây2019-05-04 10:54:32 1 Xem bài làm
28 Diệu Linh10 4 phút - 11 giây2019-10-30 21:04:43 1 Xem bài làm
29 nguyễn thị ngọc mai10 4 phút - 14 giây2019-08-20 21:16:21 1 Xem bài làm
30 Lương Tuấn Kiệt10 4 phút - 15 giây2019-04-23 20:37:10 1 Xem bài làm
31 Luận Dương10 4 phút - 15 giây2019-06-11 08:28:59 1 Xem bài làm
32 hoang the vu10 4 phút - 23 giây2019-08-10 08:36:27 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Bách Tâm Đan10 4 phút - 30 giây2019-07-16 21:12:07 1 Xem bài làm
34 BÙI HẢI DƯƠNG10 4 phút - 39 giây2019-04-21 10:41:00 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Quang Dũng10 4 phút - 50 giây2019-09-07 21:36:04 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Lê Anh Minh10 4 phút - 50 giây2019-09-19 09:13:45 1 Xem bài làm
37 Hoàng Phúc Gia Bình10 4 phút - 52 giây2019-09-26 21:53:06 1 Xem bài làm
38 Trần Thị Huyền Trang10 4 phút - 53 giây2019-04-18 19:56:00 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Thành Long10 4 phút - 56 giây2019-09-09 22:01:01 1 Xem bài làm
40 PHAM PHUONG LINH10 4 phút - 58 giây2019-11-04 18:34:44 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Thanh Trà10 4 phút - 59 giây2019-06-01 16:11:25 1 Xem bài làm
42 ღNguyễn Kim Thuღ☆》Conan《☆ღ10 5 phút - 5 giây2019-05-05 19:42:24 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Song Thục Nguyên10 5 phút - 7 giây2019-04-07 20:10:10 1 Xem bài làm
44 nguyen thi thuy10 5 phút - 9 giây2019-04-01 20:22:00 1 Xem bài làm
45 Huỳnh Thị Ngọc Hân10 5 phút - 12 giây2019-03-28 21:12:49 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Thùy Trang10 5 phút - 17 giây2019-04-07 21:12:44 1 Xem bài làm
47 Soái_Ca_Lạnh_lùng10 5 phút - 20 giây2019-04-30 19:08:24 1 Xem bài làm
48 Hosimiya Ichigo10 5 phút - 22 giây2019-04-10 14:55:11 1 Xem bài làm
49 lão lung tung10 5 phút - 24 giây2019-03-27 22:31:49 1 Xem bài làm
50 hoàng thảo nguyên10 5 phút - 39 giây2019-05-15 10:21:19 1 Xem bài làm