Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 3 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1700

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Vũ Đức Kiên10 1 phút - 43 giây2020-04-16 17:39:12 6 Xem bài làm
2 Nguyễn Đông Phong10 2 phút - 11 giây2020-04-29 13:57:43 1 Xem bài làm
3 nguyentambinh10 2 phút - 18 giây2020-07-05 11:15:16 1 Xem bài làm
4 dinhanhtai307200810 2 phút - 21 giây2020-03-22 20:09:43 1 Xem bài làm
5 ♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡10 2 phút - 23 giây2019-04-12 16:07:13 1 Xem bài làm
6 Vũ Anh Quân10 2 phút - 24 giây2020-05-06 21:03:59 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Kiều Trang10 2 phút - 31 giây2020-04-14 12:37:58 1 Xem bài làm
8 Caohohoaian10 2 phút - 32 giây2020-04-04 09:47:38 6 Xem bài làm
9 Nguyễn Duy Khoa10 2 phút - 33 giây2020-01-09 20:33:57 1 Xem bài làm
10 Châu Lâm Bảo Ngọc10 2 phút - 33 giây2020-04-22 19:49:48 1 Xem bài làm
11 Lê Anh Hiệp10 2 phút - 35 giây2020-03-26 10:47:47 1 Xem bài làm
12 Vũ Thị Ánh Dương10 2 phút - 38 giây2020-04-26 23:55:00 1 Xem bài làm
13 Trần Đức Bách10 2 phút - 39 giây2020-04-19 16:07:48 1 Xem bài làm
14 Lê Khải Nguyên10 2 phút - 41 giây2020-06-22 20:26:08 1 Xem bài làm
15 Trần Thành Đức10 2 phút - 42 giây2019-04-08 18:55:03 1 Xem bài làm
16 Kato kid10 2 phút - 43 giây2019-04-16 21:56:22 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Ánh Tuyết10 2 phút - 43 giây2020-04-06 10:04:01 1 Xem bài làm
18 Dăng Quý Văn10 2 phút - 44 giây2020-04-13 09:49:22 1 Xem bài làm
19 Vu Tien Sy10 2 phút - 47 giây2019-05-28 14:25:53 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Trần Hoàng Quân10 2 phút - 48 giây2020-05-14 16:25:45 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Ngọc Minh10 2 phút - 50 giây2020-04-16 21:36:32 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Xuân Hoàng Nam10 2 phút - 50 giây2020-05-17 09:33:05 1 Xem bài làm
23 Dang Minh Duc10 2 phút - 51 giây2020-05-26 19:07:41 1 Xem bài làm
24 Hoàng Đình Quân10 2 phút - 51 giây2020-06-28 12:10:41 1 Xem bài làm
25 Bạch Dương2k710 2 phút - 52 giây2019-06-15 09:44:59 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Gia Khánh10 2 phút - 52 giây2020-03-21 19:09:50 1 Xem bài làm
27 Bùi Thục Quyên10 2 phút - 53 giây2020-04-12 14:15:50 1 Xem bài làm
28 Dương Thị Thắm10 2 phút - 53 giây2020-04-14 08:08:03 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Mai Quế Trâm10 2 phút - 54 giây2020-03-19 19:58:34 1 Xem bài làm
30 Bùi Quang Minh10 2 phút - 55 giây2020-04-23 19:01:33 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Đình Hải10 2 phút - 56 giây2020-04-17 12:25:49 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam10 2 phút - 57 giây2020-06-06 21:31:50 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Ngọc Tú Quyên10 2 phút - 58 giây2020-03-16 15:13:38 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Cảnh Gia Phúc10 2 phút - 58 giây2020-04-18 15:38:24 1 Xem bài làm
35 minh triet10 3 phút - 1 giây2020-03-28 11:00:42 1 Xem bài làm
36 Chu Công Đức10 3 phút - 2 giây2019-10-28 21:47:00 1 Xem bài làm
37 Hatake Kakashi10 3 phút - 3 giây2019-08-01 08:13:06 1 Xem bài làm
38 Vũ Khánh Ly10 3 phút - 3 giây2019-09-08 09:59:37 1 Xem bài làm
39 Mầu Thị Bảo Ngọc10 3 phút - 4 giây2020-04-23 18:30:39 1 Xem bài làm
40 Dương Hoàng Tuấn10 3 phút - 6 giây2019-11-21 20:53:11 1 Xem bài làm
41 Trần Đức Bách10 3 phút - 6 giây2020-06-20 16:40:53 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thành Công10 3 phút - 7 giây2020-04-02 09:12:08 1 Xem bài làm
43 Hoàng Lâm10 3 phút - 8 giây2020-04-19 15:01:47 1 Xem bài làm
44 Kiyami Mira10 3 phút - 9 giây2019-08-10 21:51:00 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Việt Đăng10 3 phút - 13 giây2020-06-19 20:14:18 2 Xem bài làm
46 Nguyễn Nhật Quang10 3 phút - 13 giây2020-04-12 20:43:03 1 Xem bài làm
47 kaneki ken10 3 phút - 14 giây2020-06-29 21:50:25 1 Xem bài làm
48 Bùi Tiến Phát10 3 phút - 18 giây2019-04-24 20:57:12 1 Xem bài làm
49 Trần Khánh Huyền10 3 phút - 18 giây2020-04-05 14:54:06 1 Xem bài làm
50 nguyễn minh đức10 3 phút - 19 giây2019-04-17 20:00:12 1 Xem bài làm