Lớp 2 - Kiểm tra tháng 3 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 621

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 hatsune miku10 1 phút - 36 giây2019-04-12 15:58:38 2 Xem bài làm
2 Vũ Thanh Bình10 1 phút - 42 giây2019-08-11 20:44:18 2 Xem bài làm
3 nguyễn minh đức10 1 phút - 46 giây2019-04-17 12:42:36 1 Xem bài làm
4 Vũ Khánh Ly10 1 phút - 48 giây2019-08-28 17:46:53 1 Xem bài làm
5 Vũ Minh Đức10 2 phút - 5 giây2019-07-23 21:02:05 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Thị Ánh10 2 phút - 7 giây2019-06-18 21:27:53 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Lương Bách10 2 phút - 10 giây2019-04-27 10:07:29 1 Xem bài làm
8 phongth04a ha10 2 phút - 11 giây2019-05-29 20:47:35 1 Xem bài làm
9 Trần Thành Đức10 2 phút - 12 giây2019-04-08 19:24:28 1 Xem bài làm
10 Đoàn Thanh Phương10 2 phút - 15 giây2019-03-28 20:20:20 1 Xem bài làm
11 con heo vàng10 2 phút - 25 giây2019-08-23 21:47:08 1 Xem bài làm
12 ™❤_Âu_Dương_Bảo_Hân_❤™10 2 phút - 30 giây2019-04-02 17:12:48 1 Xem bài làm
13 ❤️ buồn ❤️ 10 2 phút - 39 giây2019-03-23 19:42:19 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thành Danh10 2 phút - 42 giây2019-04-18 21:20:21 1 Xem bài làm
15 than bao to10 2 phút - 43 giây2019-03-28 20:31:37 1 Xem bài làm
16 Lê Phúc Hưng10 2 phút - 45 giây2019-07-04 09:45:25 1 Xem bài làm
17 Hoàng Thị Khánh Ly10 2 phút - 49 giây2019-04-02 20:09:12 1 Xem bài làm
18 Park Jimin10 2 phút - 52 giây2019-04-25 22:20:39 1 Xem bài làm
19 Trần Quốc Đại10 2 phút - 53 giây2019-06-01 09:03:24 1 Xem bài làm
20 hải anh vũ10 2 phút - 58 giây2019-03-24 22:02:15 1 Xem bài làm
21 Lê Tuấn Sơn10 3 phút - 0 giây2019-04-16 13:52:36 2 Xem bài làm
22 Hải Nhi10 3 phút - 2 giây2019-05-16 22:43:11 1 Xem bài làm
23 nguyen van duy10 3 phút - 3 giây2019-09-16 18:35:01 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Kiều Anh(Hội Con 🐄)10 3 phút - 4 giây2019-08-05 10:10:02 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Thế Anh10 3 phút - 10 giây2019-04-25 20:14:56 1 Xem bài làm
26 Trần Hồng Trà My10 3 phút - 13 giây2019-06-29 09:40:22 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Bảo Trâm10 3 phút - 14 giây2019-04-26 10:04:22 1 Xem bài làm
28 Văn Huỳnh Như10 3 phút - 15 giây2019-04-04 21:57:35 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Việt Cường10 3 phút - 18 giây2019-04-05 21:12:58 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Hải Trung10 3 phút - 18 giây2019-04-15 11:54:50 1 Xem bài làm
31 Kim Jisoo10 3 phút - 26 giây2019-05-15 20:40:58 1 Xem bài làm
32 Quốc Trần Quý10 3 phút - 28 giây2019-05-01 12:49:34 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Duy Khoa10 3 phút - 31 giây2019-04-07 09:23:01 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Thị Huyền Trang10 3 phút - 35 giây2019-06-07 16:21:32 1 Xem bài làm
35 ✪⌨♉ BugattiChiron♉⌨✪10 3 phút - 39 giây2019-07-05 07:24:05 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Dương10 3 phút - 42 giây2019-06-16 20:39:46 1 Xem bài làm
37 Nguyen Quang Dung10 3 phút - 43 giây2019-09-03 21:12:29 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Thu Hoài10 3 phút - 45 giây2019-05-10 08:11:58 1 Xem bài làm
39 Trịnh Lê Mai10 3 phút - 45 giây2019-08-03 21:38:07 1 Xem bài làm
40 Su10 3 phút - 48 giây2019-06-26 13:17:40 1 Xem bài làm
41 Vũ Thanh Bình10 3 phút - 51 giây2019-08-27 22:08:23 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Lê Thảo Lam10 3 phút - 53 giây2019-08-23 20:53:26 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Thanh Tùng10 3 phút - 56 giây2019-05-07 23:04:11 1 Xem bài làm
44 Lương Vũ Minh Hiếu10 3 phút - 58 giây2019-05-01 19:51:18 1 Xem bài làm
45 dothevinh10 4 phút - 0 giây2019-06-28 09:07:58 1 Xem bài làm
46 Nguyen_Xuan_Quang10 4 phút - 1 giây2019-04-20 19:19:11 1 Xem bài làm
47 nguyen hoang nam10 4 phút - 2 giây2019-04-18 08:38:11 1 Xem bài làm
48 Hoàng Nguyễn Minh Tâm10 4 phút - 3 giây2019-07-24 07:38:45 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Phú Hợi10 4 phút - 4 giây2019-06-29 13:16:50 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Việt Tiến10 4 phút - 7 giây2019-06-25 08:57:19 1 Xem bài làm