Lớp 1 - Kiểm tra tháng 3 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1783

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Hoàng Tuyển Đức10 1 phút - 19 giây2019-04-14 15:29:42 1 Xem bài làm
2 Hoàng Thị Thảo Uyên10 1 phút - 21 giây2019-04-14 11:12:29 1 Xem bài làm
3 Hải Tiểu Mi10 1 phút - 24 giây2019-04-12 22:53:31 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Thị Trang10 1 phút - 26 giây2019-05-28 21:57:01 1 Xem bài làm
5 nguyễn minh đức10 1 phút - 30 giây2019-04-17 12:31:35 1 Xem bài làm
6 tran tuan nam10 1 phút - 37 giây2019-05-24 10:21:52 1 Xem bài làm
7 Chúa Tể Hắc Ám10 1 phút - 38 giây2019-04-07 20:32:37 1 Xem bài làm
8 Chu Công Đức10 1 phút - 40 giây2019-06-12 16:53:11 1 Xem bài làm
9 ๖ۣۜPHẠM ๖ۣۜKHÔI ๖ۣۜNGUYÊN ༯10 1 phút - 43 giây2019-04-10 20:20:50 1 Xem bài làm
10 đục thủng lưới10 1 phút - 44 giây2019-07-29 21:16:13 1 Xem bài làm
11 Fire Sky10 1 phút - 45 giây2019-04-10 21:12:54 1 Xem bài làm
12 🔯TGV.Qủy🔻10 1 phút - 45 giây2019-04-27 08:25:57 1 Xem bài làm
13 chu mai linh10 1 phút - 47 giây2019-04-04 19:38:14 1 Xem bài làm
14 hương trần thị10 1 phút - 49 giây2019-04-24 20:55:03 1 Xem bài làm
15 Quỳnh Hương Nguyễn Thị10 1 phút - 49 giây2019-08-07 16:06:12 1 Xem bài làm
16 nguyen van ky10 1 phút - 50 giây2019-04-19 19:56:01 1 Xem bài làm
17 nguyentronganhtu10 1 phút - 52 giây2019-04-16 21:10:23 1 Xem bài làm
18 nguyen duc linh10 1 phút - 52 giây2019-04-26 20:21:43 1 Xem bài làm
19 tth_new10 1 phút - 54 giây2019-03-28 20:15:46 2 Xem bài làm
20 Đỗ Gia Khánh10 1 phút - 54 giây2019-05-26 11:21:11 1 Xem bài làm
21 Lê Thị Mỹ Duyên10 1 phút - 55 giây2019-03-24 16:45:19 1 Xem bài làm
22 Vũ Thanh Bình10 1 phút - 57 giây2019-08-19 21:00:32 1 Xem bài làm
23 Hải Trần10 1 phút - 58 giây2019-04-12 22:49:52 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Nhật Linh10 2 phút - 0 giây2019-04-24 20:27:35 1 Xem bài làm
25 Hoàng Tuyển Đức10 2 phút - 1 giây2019-04-14 11:05:21 1 Xem bài làm
26 Bạch Dương2k710 2 phút - 1 giây2019-05-03 19:59:46 1 Xem bài làm
27 tiet nhan quy10 2 phút - 2 giây2019-04-19 21:33:10 1 Xem bài làm
28 Tran Thanh Dat10 2 phút - 2 giây2019-08-29 16:40:58 1 Xem bài làm
29 Ngọc Nguyễn10 2 phút - 3 giây2019-05-20 12:49:18 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Minh Huyền10 2 phút - 4 giây2019-08-15 17:16:19 1 Xem bài làm
31 %$H*&10 2 phút - 5 giây2019-04-09 19:08:56 1 Xem bài làm
32 Lee_Lee (A.R.M.Y)10 2 phút - 5 giây2019-05-25 16:36:40 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Duy Anh10 2 phút - 9 giây2019-04-03 19:56:17 1 Xem bài làm
34 vũ tiến đạt10 2 phút - 9 giây2019-08-27 20:53:04 1 Xem bài làm
35 NGUYỄN PHÚC THÁI HOÀNG 10 2 phút - 11 giây2019-03-29 16:36:27 1 Xem bài làm
36 Vũ Minh Đức10 2 phút - 11 giây2019-07-22 22:09:38 1 Xem bài làm
37 ღ Cancer_Girl 2_K_6 ღ10 2 phút - 12 giây2019-07-03 16:03:23 1 Xem bài làm
38 con heo vàng10 2 phút - 12 giây2019-08-23 21:35:12 1 Xem bài làm
39 nobita10 2 phút - 12 giây2019-03-27 14:03:01 2 Xem bài làm
40 Hoàng Thị Hồng Nhung10 2 phút - 13 giây2019-08-30 04:47:59 1 Xem bài làm
41 nguyen gia nhi10 2 phút - 15 giây2019-04-18 23:33:14 1 Xem bài làm
42 Dao Quoc Khanh10 2 phút - 15 giây2019-04-28 18:46:19 1 Xem bài làm
43 Võ Thành Đạt10 2 phút - 17 giây2019-03-31 08:47:17 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Quốc Khánh10 2 phút - 17 giây2019-04-15 11:07:45 1 Xem bài làm
45 Dao Trung Nguyen10 2 phút - 17 giây2019-06-16 10:11:41 1 Xem bài làm
46 Trần Viên Như10 2 phút - 19 giây2019-03-29 21:56:35 1 Xem bài làm
47 Văn Thành Trần10 2 phút - 19 giây2019-04-30 16:27:48 1 Xem bài làm
48 Trương Thanh Nam10 2 phút - 19 giây2019-05-19 10:19:28 1 Xem bài làm
49 Vũ Khánh Ly10 2 phút - 19 giây2019-07-23 11:05:59 1 Xem bài làm
50 _Diin Thỏ_10 2 phút - 20 giây2019-04-06 20:48:09 1 Xem bài làm