Lớp 1 - Kiểm tra tháng 3 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2013

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Hoàng Tuyển Đức10 1 phút - 19 giây2019-04-14 15:29:42 1 Xem bài làm
2 Hoàng Thị Thảo Uyên10 1 phút - 21 giây2019-04-14 11:12:29 1 Xem bài làm
3 Hải Tiểu Mi10 1 phút - 24 giây2019-04-12 22:53:31 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Thị Trang10 1 phút - 26 giây2019-05-28 21:57:01 1 Xem bài làm
5 nguyễn minh đức10 1 phút - 30 giây2019-04-17 12:31:35 1 Xem bài làm
6 tran tuan nam10 1 phút - 37 giây2019-05-24 10:21:52 1 Xem bài làm
7 Chúa Tể Hắc Ám10 1 phút - 38 giây2019-04-07 20:32:37 1 Xem bài làm
8 Chu Công Đức10 1 phút - 40 giây2019-06-12 16:53:11 1 Xem bài làm
9 ๖ۣۜPHẠM ๖ۣۜKHÔI ๖ۣۜNGUYÊN ༯10 1 phút - 43 giây2019-04-10 20:20:50 1 Xem bài làm
10 đục thủng lưới10 1 phút - 44 giây2019-07-29 21:16:13 1 Xem bài làm
11 Fire Sky10 1 phút - 45 giây2019-04-10 21:12:54 1 Xem bài làm
12 Gió Mùa Hạ💤10 1 phút - 45 giây2019-04-27 08:25:57 1 Xem bài làm
13 chu mai linh10 1 phút - 47 giây2019-04-04 19:38:14 1 Xem bài làm
14 hương trần thị10 1 phút - 49 giây2019-04-24 20:55:03 1 Xem bài làm
15 Quỳnh Hương Nguyễn Thị10 1 phút - 49 giây2019-08-07 16:06:12 1 Xem bài làm
16 nguyen van ky10 1 phút - 50 giây2019-04-19 19:56:01 1 Xem bài làm
17 Dương Như Quỳnh10 1 phút - 50 giây2020-02-01 19:26:35 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Hồng Nhật10 1 phút - 51 giây2019-10-14 21:42:48 1 Xem bài làm
19 nguyen duc linh10 1 phút - 52 giây2019-04-26 20:21:43 1 Xem bài làm
20 nguyentronganhtu10 1 phút - 52 giây2019-04-16 21:10:23 1 Xem bài làm
21 Đỗ Gia Khánh10 1 phút - 54 giây2019-05-26 11:21:11 1 Xem bài làm
22 tth_new10 1 phút - 54 giây2019-03-28 20:15:46 2 Xem bài làm
23 Lê Thị Mỹ Duyên10 1 phút - 55 giây2019-03-24 16:45:19 1 Xem bài làm
24 HỌ 🧡_TRIỆU _🧡TÊN _🧡LINH10 1 phút - 56 giây2020-01-13 17:59:49 1 Xem bài làm
25 Vũ Thanh Bình10 1 phút - 57 giây2019-08-19 21:00:32 1 Xem bài làm
26 Hải Trần10 1 phút - 58 giây2019-04-12 22:49:52 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Nhật Linh10 2 phút - 0 giây2019-04-24 20:27:35 1 Xem bài làm
28 Hoàng Tuyển Đức10 2 phút - 1 giây2019-04-14 11:05:21 1 Xem bài làm
29 Bạch Dương2k710 2 phút - 1 giây2019-05-03 19:59:46 1 Xem bài làm
30 tiet nhan quy10 2 phút - 2 giây2019-04-19 21:33:10 1 Xem bài làm
31 Tran Thanh Dat10 2 phút - 2 giây2019-08-29 16:40:58 1 Xem bài làm
32 Lãnh Hàn Thiên Kinz10 2 phút - 2 giây2020-01-05 08:46:29 1 Xem bài làm
33 Ngọc Nguyễn10 2 phút - 3 giây2019-05-20 12:49:18 1 Xem bài làm
34 응 우옌 민 후엔10 2 phút - 4 giây2019-08-15 17:16:19 1 Xem bài làm
35 %$H*&10 2 phút - 5 giây2019-04-09 19:08:56 1 Xem bài làm
36 Pun10 2 phút - 5 giây2019-05-25 16:36:40 1 Xem bài làm
37 Lưu Ngọc Hải10 2 phút - 5 giây2019-12-11 19:49:50 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Duy Anh10 2 phút - 9 giây2019-04-03 19:56:17 1 Xem bài làm
39 vũ tiến đạt10 2 phút - 9 giây2019-08-27 20:53:04 1 Xem bài làm
40 NGUYỄN PHÚC THÁI HOÀNG 10 2 phút - 11 giây2019-03-29 16:36:27 1 Xem bài làm
41 Vũ Minh Đức10 2 phút - 11 giây2019-07-22 22:09:38 1 Xem bài làm
42 ღ Cancer_Girl 2_K_6 ღ10 2 phút - 12 giây2019-07-03 16:03:23 1 Xem bài làm
43 con heo vàng10 2 phút - 12 giây2019-08-23 21:35:12 1 Xem bài làm
44 nobita10 2 phút - 12 giây2019-03-27 14:03:01 2 Xem bài làm
45 Hoàng Thị Hồng Nhung10 2 phút - 13 giây2019-08-30 04:47:59 1 Xem bài làm
46 nguyen gia nhi10 2 phút - 15 giây2019-04-18 23:33:14 1 Xem bài làm
47 Dao Quoc Khanh10 2 phút - 15 giây2019-04-28 18:46:19 1 Xem bài làm
48 Võ Thành Đạt10 2 phút - 17 giây2019-03-31 08:47:17 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Quốc Khánh10 2 phút - 17 giây2019-04-15 11:07:45 1 Xem bài làm
50 Dao Trung Nguyen10 2 phút - 17 giây2019-06-16 10:11:41 1 Xem bài làm