Lớp 9 - Kiểm tra tháng 2 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 67

Dưới đây là danh sách 14 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 TRẦN ÁNH DƯƠNG9.5 15 phút - 25 giây2019-04-09 19:16:55 1 Xem bài làm
2 Hong Trinh9.5 17 phút - 5 giây2019-06-02 09:33:41 1 Xem bài làm
3 Đạt Nguyễn9.5 20 phút - 12 giây2019-05-21 21:24:28 1 Xem bài làm
4 Orora9.5 21 phút - 30 giây2019-06-01 13:01:36 1 Xem bài làm
5 Đình Tú Lê9.5 23 phút - 39 giây2019-05-21 22:31:34 1 Xem bài làm
6 Ngô Ngọc Anh9 13 phút - 38 giây2019-03-20 08:31:55 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Trường Thọ9 28 phút - 18 giây2019-03-08 16:55:56 1 Xem bài làm
8 Lê Minh Hoàng9 38 phút - 7 giây2019-03-21 21:14:10 1 Xem bài làm
9 Vũ Văn Huy8.5 10 phút - 32 giây2019-03-15 22:44:18 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Vũ Thắng8.5 29 phút - 36 giây2019-04-13 20:56:02 1 Xem bài làm
11 NGUYỄN TUỆ MINH 8.5 44 phút - 3 giây2019-04-14 16:28:10 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Thị Lan Hương8 12 phút - 0 giây2019-05-10 01:16:41 1 Xem bài làm
13 VŨ LÊ NHẬT ANH8 43 phút - 9 giây2019-03-12 20:38:59 1 Xem bài làm
14 Nguyên Hằng7.5 8 phút - 15 giây2019-03-18 21:27:32 1 Xem bài làm