Lớp 8 - Kiểm tra tháng 2

00:00

Điểm cao:

hoàng văn thuận
10 điểm
Nguyễn Duyên
10 điểm
tuan pham anh
9.5 điểm
Trần Thị Duyên
9 điểm
Minh Nguyễn Cao
9 điểm

Có 83 người đã làm bài