Lớp 8 - Kiểm tra tháng 2 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 88

Dưới đây là danh sách 21 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 hoàng văn thuận10 2 phút - 42 giây2019-04-21 21:03:46 2 Xem bài làm
2 Nguyễn Duyên10 10 phút - 59 giây2019-06-10 15:05:58 1 Xem bài làm
3 Vũ Đình Thái10 16 phút - 16 giây2020-02-24 16:34:25 1 Xem bài làm
4 tuan pham anh9.5 15 phút - 20 giây2019-06-30 15:39:34 1 Xem bài làm
5 Trần Thị Duyên9 4 phút - 56 giây2019-06-12 20:21:41 3 Xem bài làm
6 Minh Nguyễn Cao9 13 phút - 3 giây2019-03-21 18:41:01 1 Xem bài làm
7 Phạm Quốc Hiệu9 13 phút - 22 giây2019-04-12 22:16:49 5 Xem bài làm
8 Nguyễn Mai9 14 phút - 12 giây2019-03-17 12:20:12 1 Xem bài làm
9 nguyen triet9 18 phút - 6 giây2019-03-06 10:28:44 2 Xem bài làm
10 TUYET XUAN9 27 phút - 51 giây2019-05-08 10:09:34 2 Xem bài làm
11 poke mon8.5 39 phút - 11 giây2019-03-13 10:39:49 1 Xem bài làm
12 ︵✿๖ۣۜDư ๖ۣۜHĭệρ‿✿8 3 phút - 22 giây2019-08-18 16:53:59 1 Xem bài làm
13 Lê Tuấn Sơn8 12 phút - 17 giây2019-06-14 16:43:37 3 Xem bài làm
14 tran cam tu8 20 phút - 30 giây2019-03-06 21:11:06 1 Xem bài làm
15 An Nhiên8 39 phút - 32 giây2020-02-25 22:17:02 1 Xem bài làm
16 Nguyen Minh Hien8 40 phút - 0 giây2019-06-22 21:38:43 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Thị Thảo Vy7.5 12 phút - 26 giây2019-03-09 10:44:09 1 Xem bài làm
18 nu hoang tu do7.5 15 phút - 2 giây2019-06-13 12:27:20 1 Xem bài làm
19 Lê Ngọc Quí7.5 17 phút - 58 giây2019-10-14 19:30:09 1 Xem bài làm
20 duong phuong thao7.5 22 phút - 13 giây2019-03-14 22:20:01 1 Xem bài làm
21 Hoàng văn thắng7.5 31 phút - 48 giây2019-06-20 21:39:38 1 Xem bài làm