Lớp 8 - Kiểm tra tháng 2 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 83

Dưới đây là danh sách 19 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 hoàng văn thuận10 2 phút - 42 giây2019-04-21 21:03:46 2 Xem bài làm
2 Nguyễn Duyên10 10 phút - 59 giây2019-06-10 15:05:58 1 Xem bài làm
3 tuan pham anh9.5 15 phút - 20 giây2019-06-30 15:39:34 1 Xem bài làm
4 Trần Thị Duyên9 4 phút - 56 giây2019-06-12 20:21:41 3 Xem bài làm
5 Minh Nguyễn Cao9 13 phút - 3 giây2019-03-21 18:41:01 1 Xem bài làm
6 Phạm Quốc Hiệu9 13 phút - 22 giây2019-04-12 22:16:49 5 Xem bài làm
7 Nguyễn Mai9 14 phút - 12 giây2019-03-17 12:20:12 1 Xem bài làm
8 nguyen triet9 18 phút - 6 giây2019-03-06 10:28:44 2 Xem bài làm
9 TUYET XUAN9 27 phút - 51 giây2019-05-08 10:09:34 2 Xem bài làm
10 long đỗ văn8.5 31 phút - 56 giây2019-07-06 16:48:58 1 Xem bài làm
11 poke mon8.5 39 phút - 11 giây2019-03-13 10:39:49 1 Xem bài làm
12 DuQuangHiep8 3 phút - 22 giây2019-08-18 16:53:59 1 Xem bài làm
13 Lê Tuấn Sơn8 12 phút - 17 giây2019-06-14 16:43:37 3 Xem bài làm
14 tran cam tu8 20 phút - 30 giây2019-03-06 21:11:06 1 Xem bài làm
15 Nguyen Minh Hien8 40 phút - 0 giây2019-06-22 21:38:43 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Thị Thảo Vy7.5 12 phút - 26 giây2019-03-09 10:44:09 1 Xem bài làm
17 nu hoang tu do7.5 15 phút - 2 giây2019-06-13 12:27:20 1 Xem bài làm
18 duong phuong thao7.5 22 phút - 13 giây2019-03-14 22:20:01 1 Xem bài làm
19 Hoàng văn thắng7.5 31 phút - 48 giây2019-06-20 21:39:38 1 Xem bài làm