Lớp 7 - Kiểm tra tháng 2 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 409

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Xuân Quang10 5 phút - 11 giây2019-05-12 20:22:40 1 Xem bài làm
2 Phan Hải Đăng10 5 phút - 57 giây2019-03-07 20:00:31 1 Xem bài làm
3 Agru Bui10 6 phút - 19 giây2019-04-27 05:49:15 5 Xem bài làm
4 lê thị huyền10 9 phút - 29 giây2019-03-20 20:14:46 1 Xem bài làm
5 Đặng Thị Thanh Huyền10 9 phút - 36 giây2019-03-04 21:22:23 1 Xem bài làm
6 Đoàn Phương Liên10 9 phút - 48 giây2019-03-23 18:57:32 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Lê Anh Khoa10 10 phút - 27 giây2019-04-21 21:00:47 1 Xem bài làm
8 can thi quynh10 11 phút - 19 giây2019-03-29 19:59:44 1 Xem bài làm
9 Vũ Mai Vy10 11 phút - 53 giây2019-05-03 12:32:57 1 Xem bài làm
10 nguyennhung200610 12 phút - 23 giây2019-07-08 21:51:28 4 Xem bài làm
11 Nguyễn Thị Thùy Trâm10 13 phút - 5 giây2019-03-13 21:55:30 1 Xem bài làm
12 Phạm Trần Khánh Linh10 13 phút - 34 giây2019-03-26 15:02:41 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Anh Đức10 13 phút - 54 giây2020-02-23 22:07:48 1 Xem bài làm
14 Đoàn Nguyễn Hoàng Anh10 13 phút - 59 giây2020-02-22 17:15:23 1 Xem bài làm
15 Lại Mai Trang10 14 phút - 47 giây2019-03-06 22:03:52 1 Xem bài làm
16 Trần Thanh An10 14 phút - 50 giây2020-02-23 20:12:58 1 Xem bài làm
17 Lê quỳnh phương Kha10 19 phút - 25 giây2019-03-17 19:55:11 2 Xem bài làm
18 Bùi Thu Trang10 23 phút - 56 giây2020-02-23 19:58:28 1 Xem bài làm
19 Đinh Hiền Anh9.5 4 phút - 4 giây2019-03-17 20:10:06 7 Xem bài làm
20 ๖ۣۜPHẠM ๖ۣۜKHÔI ๖ۣۜNGUYÊN ༯9.5 8 phút - 44 giây2019-03-05 20:42:02 3 Xem bài làm
21 Phi Can Nguyen9.5 12 phút - 24 giây2019-04-27 10:27:15 5 Xem bài làm
22 Phạm Ngọc Linh9.5 16 phút - 52 giây2019-07-20 15:57:04 1 Xem bài làm
23 Tạ Đức Hoàng Anh9.5 17 phút - 22 giây2019-03-05 21:57:47 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Hiếu Trung9.5 24 phút - 35 giây2020-02-24 20:15:24 1 Xem bài làm
25 Lưu Thanh Trúc9.5 54 phút - 50 giây2020-02-24 16:40:52 2 Xem bài làm
26 Nguyễn Trần Phương9 6 phút - 22 giây2019-04-07 21:20:01 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Thục Quyên9 7 phút - 7 giây2019-07-13 14:49:52 1 Xem bài làm
28 Nguyen Thi Bich Huong9 7 phút - 8 giây2019-03-15 19:44:01 1 Xem bài làm
29 H Sam ê Ban9 7 phút - 52 giây2019-05-12 10:50:20 1 Xem bài làm
30 ĐỖ BẢO NGỌC9 7 phút - 59 giây2019-04-07 13:27:55 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Viết Tùng9 8 phút - 17 giây2020-02-23 13:20:52 1 Xem bài làm
32 Pham Ngoc Khương9 8 phút - 54 giây2019-03-10 19:50:59 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Thuỳ Linh9 9 phút - 29 giây2020-02-23 09:25:19 1 Xem bài làm
34 fuck everything9 9 phút - 33 giây2019-03-04 21:54:04 1 Xem bài làm
35 Huỳnh Quốc Đạt9 10 phút - 17 giây2019-04-12 10:12:03 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Trung Hiếu9 10 phút - 20 giây2019-03-06 21:57:42 1 Xem bài làm
37 21051104675-GB9 10 phút - 23 giây2019-07-16 15:32:36 1 Xem bài làm
38 Hà Mai Thúy9 10 phút - 26 giây2019-03-07 09:38:53 1 Xem bài làm
39 Phạm Minh Anh9 10 phút - 26 giây2020-02-23 07:37:53 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thanh Tùng9 10 phút - 33 giây2019-05-05 19:36:26 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Quang Minh9 10 phút - 40 giây2019-03-04 19:28:28 1 Xem bài làm
42 PHAN NHẬT MINH 9 11 phút - 20 giây2019-03-09 11:59:43 1 Xem bài làm
43 Đoan Duy Anh Đưc9 12 phút - 2 giây2019-03-13 19:40:25 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Trọng Tường9 12 phút - 2 giây2019-03-17 12:27:50 1 Xem bài làm
45 Nguyen Thanh Phuong9 12 phút - 5 giây2019-04-06 20:16:12 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Xuân Phan9 12 phút - 21 giây2019-04-11 16:47:41 1 Xem bài làm
47 Tăng Thùy Nhã Uyên9 13 phút - 3 giây2019-04-12 15:30:00 1 Xem bài làm
48 đỗ thị huyền trang9 13 phút - 10 giây2019-08-22 19:42:57 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Vũ Kỳ Phong9 13 phút - 51 giây2019-06-19 04:53:47 1 Xem bài làm
50 Phạm Phương Anh9 16 phút - 25 giây2019-03-08 21:09:50 1 Xem bài làm