Lớp 6 - Kiểm tra tháng 2 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 492

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 .10 1 phút - 58 giây2019-05-25 14:44:57 3 Xem bài làm
2 Vũ Thanh Bình10 2 phút - 1 giây2019-08-16 21:29:03 2 Xem bài làm
3 Chim Hoạ Mi 10 2 phút - 5 giây2019-03-19 20:16:41 1 Xem bài làm
4 战博10 2 phút - 13 giây2019-04-11 17:48:52 1 Xem bài làm
5 vũ ngọc bảo thy10 2 phút - 43 giây2019-04-06 15:45:16 1 Xem bài làm
6 Hoàng Minh Chi10 2 phút - 54 giây2019-06-01 21:32:17 1 Xem bài làm
7 Vũ Minh Đức10 3 phút - 4 giây2019-07-19 20:46:49 2 Xem bài làm
8 Trần Quốc Đại10 3 phút - 19 giây2019-04-10 09:58:18 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thế Trường10 3 phút - 21 giây2019-08-16 13:38:37 2 Xem bài làm
10 Nguyễn Thu Trinh10 3 phút - 32 giây2019-03-10 20:22:17 1 Xem bài làm
11 blinhtrang10 3 phút - 36 giây2019-05-14 21:13:56 1 Xem bài làm
12 Hoàng Xuân Anh Tuấn10 3 phút - 48 giây2019-03-23 21:05:44 2 Xem bài làm
13 tanhung pham10 4 phút - 7 giây2019-05-07 21:22:33 1 Xem bài làm
14 Trần Ngọc Minh Tuấn10 4 phút - 27 giây2019-08-08 16:23:49 2 Xem bài làm
15 nguyen tuan viet10 4 phút - 29 giây2019-03-26 21:48:40 3 Xem bài làm
16 Trung.qtnh.t1 ThAn 17810 4 phút - 35 giây2019-07-12 07:35:52 2 Xem bài làm
17 nguyendangnguyen10 4 phút - 54 giây2019-03-04 19:44:25 1 Xem bài làm
18 hà thị hải yến10 5 phút - 17 giây2019-03-14 12:19:04 1 Xem bài làm
19 shinichi10 5 phút - 20 giây2019-03-24 09:33:28 1 Xem bài làm
20 Hoàng Nhật Anh10 5 phút - 22 giây2019-03-18 21:54:19 1 Xem bài làm
21 nguyễn ngọc duy10 5 phút - 23 giây2019-08-17 09:44:18 1 Xem bài làm
22 Trần Hà Anh10 5 phút - 25 giây2019-03-10 20:35:52 1 Xem bài làm
23 Hoàng Nam Khánh10 5 phút - 44 giây2019-03-14 21:27:11 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Tuấn Minh10 5 phút - 44 giây2019-04-19 22:47:07 1 Xem bài làm
25 Duong Dinh Tung10 5 phút - 55 giây2019-03-05 13:22:06 1 Xem bài làm
26 Võ Thành Đạt10 6 phút - 5 giây2019-03-30 08:10:56 1 Xem bài làm
27 Huynh Y. Minh sanh Nguyen10 6 phút - 11 giây2019-03-11 20:31:40 1 Xem bài làm
28 Đỗ Thị Ngọc Khánh10 6 phút - 11 giây2019-03-20 22:03:50 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Đình Bảo10 6 phút - 24 giây2019-06-20 09:12:17 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Thị Minh Trang10 6 phút - 37 giây2019-04-21 11:12:30 1 Xem bài làm
31 Lê Đỗ Xuân Mai10 6 phút - 59 giây2019-03-07 19:54:29 1 Xem bài làm
32 trần anh tuấn10 6 phút - 59 giây2019-04-29 22:21:12 1 Xem bài làm
33 Kiyami Mira10 9 phút - 42 giây2019-08-12 18:39:06 1 Xem bài làm
34 ĐỖ THỊ BẢO NGỌC 10 9 phút - 55 giây2019-04-02 20:40:50 4 Xem bài làm
35 NGÔ MINH ĐẠT10 10 phút - 22 giây2019-05-28 15:41:16 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Ngọc Trâm Anh10 15 phút - 46 giây2019-06-04 21:50:38 5 Xem bài làm
37 Lê Huy Nhất10 18 phút - 48 giây2019-03-22 20:36:45 1 Xem bài làm
38 Thaianhson Thaianhson10 21 phút - 18 giây2019-07-25 16:27:19 1 Xem bài làm
39 Hồ Nguyễn Minh Nhật9 1 phút - 15 giây2019-08-16 18:06:02 2 Xem bài làm
40 Ngô Ngọc Anh9 1 phút - 55 giây2019-03-15 09:43:04 1 Xem bài làm
41 Lê Tuấn Anh9 1 phút - 57 giây2019-07-07 17:02:50 1 Xem bài làm
42 Dai9 2 phút - 35 giây2019-08-15 21:51:19 1 Xem bài làm
43 Kato kid9 2 phút - 38 giây2019-04-16 21:39:13 1 Xem bài làm
44 Cô Gái Lạnh Lùng9 2 phút - 55 giây2019-07-31 18:58:06 1 Xem bài làm
45 tran manh hung9 3 phút - 1 giây2019-03-15 21:25:17 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Ngọc Phương Anh9 3 phút - 6 giây2019-06-07 07:20:59 2 Xem bài làm
47 Vũ Ngọc Quỳnh9 3 phút - 16 giây2019-03-19 19:19:05 1 Xem bài làm
48 vungocminhchau9 3 phút - 17 giây2019-04-06 15:41:51 1 Xem bài làm
49 nguyễn minh đức9 3 phút - 41 giây2019-04-21 14:48:22 1 Xem bài làm
50 Bùi Thị Thảo Vy9 3 phút - 50 giây2019-06-30 14:48:58 1 Xem bài làm