Lớp 4 - Kiểm tra tháng 2 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 399

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Đăng Minh10 2 phút - 7 giây2019-03-31 19:43:20 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Công Thành10 2 phút - 37 giây2019-03-08 23:08:36 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Công Thành10 2 phút - 41 giây2019-03-15 16:55:21 1 Xem bài làm
4 ten tao ko can hoi10 2 phút - 42 giây2019-03-10 14:41:36 1 Xem bài làm
5 Trần Thành Đức10 2 phút - 48 giây2019-04-07 22:19:12 1 Xem bài làm
6 nguyễn minh đức10 2 phút - 49 giây2019-04-17 20:57:32 1 Xem bài làm
7 NGỌC PHÚ ĐỀ THI10 3 phút - 11 giây2019-04-22 19:12:21 1 Xem bài làm
8 Khoa Đặng Tô10 3 phút - 13 giây2019-07-15 11:36:07 1 Xem bài làm
9 Tình yêu của đời tôi10 3 phút - 15 giây2019-03-05 21:08:36 1 Xem bài làm
10 Trần Nhật Minh10 3 phút - 16 giây2019-04-07 21:07:27 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Quang Dũng10 3 phút - 28 giây2019-09-07 22:13:31 2 Xem bài làm
12 Hồ Văn Hải10 3 phút - 41 giây2019-05-09 20:47:40 3 Xem bài làm
13 Trần Nguyên Vũ10 3 phút - 43 giây2019-06-22 08:18:25 4 Xem bài làm
14 Nguyễn Chí Quân10 3 phút - 43 giây2019-03-08 16:02:39 1 Xem bài làm
15 Kato kid10 3 phút - 45 giây2019-07-06 14:54:12 1 Xem bài làm
16 BÙI THỤC HOA10 3 phút - 49 giây2019-03-18 18:16:18 1 Xem bài làm
17 Nguyen Thi Bich Huong10 3 phút - 50 giây2019-03-30 07:34:20 1 Xem bài làm
18 thu hương10 3 phút - 51 giây2019-03-13 21:13:40 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Thành Long10 3 phút - 57 giây2019-09-09 22:07:30 1 Xem bài làm
20 Vũ Quang Minh10 3 phút - 58 giây2019-05-10 20:20:14 1 Xem bài làm
21 Đàm Hoài Băng 2009 ( black pink+ bts)10 4 phút - 2 giây2019-05-16 09:54:31 1 Xem bài làm
22 Sư Tử đáng yêu10 4 phút - 6 giây2019-03-25 20:00:32 1 Xem bài làm
23 HOÀNG HUYỀN GIANG10 4 phút - 6 giây2019-05-18 20:21:56 1 Xem bài làm
24 VU DUY QUANG10 4 phút - 7 giây2019-04-20 14:45:00 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Minh Chi10 4 phút - 10 giây2019-03-27 21:07:40 1 Xem bài làm
26 Bùi Phương Thanh10 4 phút - 15 giây2019-03-22 20:41:01 1 Xem bài làm
27 Phạm Khải Lâm10 4 phút - 17 giây2019-03-07 17:08:51 1 Xem bài làm
28 goku super saiyan 10 4 phút - 19 giây2019-04-20 19:51:34 1 Xem bài làm
29 phan phong nhã10 4 phút - 19 giây2019-08-06 08:54:55 1 Xem bài làm
30 Đào Tùng Lâm10 4 phút - 21 giây2019-05-21 21:47:45 1 Xem bài làm
31 trần xuân trình10 4 phút - 24 giây2019-04-01 18:41:17 1 Xem bài làm
32 Lê Tuấn Sơn10 4 phút - 26 giây2019-03-11 11:41:00 1 Xem bài làm
33 dinhkhanhhuyen10 4 phút - 27 giây2019-09-03 14:36:14 1 Xem bài làm
34 Trần văn vinh10 4 phút - 30 giây2019-09-01 20:25:27 1 Xem bài làm
35 goku super saiyan 4 10 4 phút - 31 giây2019-04-20 08:27:56 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Hoàng Nhật Anh10 4 phút - 32 giây2019-04-24 21:11:48 1 Xem bài làm
37 10 4 phút - 35 giây2019-08-17 11:49:36 1 Xem bài làm
38 Đỗ Đăng Minh10 4 phút - 36 giây2019-06-06 18:56:54 2 Xem bài làm
39 Nguyen Dinh Bao Lam10 4 phút - 38 giây2019-03-16 20:54:32 1 Xem bài làm
40 Laxus Dreyar10 4 phút - 38 giây2019-03-11 21:36:57 1 Xem bài làm
41 Lê Minh10 4 phút - 39 giây2019-03-08 20:31:04 1 Xem bài làm
42 nguyen viet trung10 4 phút - 43 giây2019-03-21 21:01:20 3 Xem bài làm
43 nguyen thi mai anh10 4 phút - 44 giây2019-03-13 21:45:33 1 Xem bài làm
44 Đặng Trịnh Gia Phát10 4 phút - 45 giây2019-07-17 21:31:55 1 Xem bài làm
45 Ngo Thi Phuong Thanh10 4 phút - 46 giây2019-04-03 03:36:11 1 Xem bài làm
46 phamhuongmy10 4 phút - 47 giây2019-06-07 16:33:48 1 Xem bài làm
47 Nguyen Dieu Linh10 4 phút - 48 giây2019-03-15 12:38:25 1 Xem bài làm
48 đoàn thị yến trang10 4 phút - 52 giây2019-04-23 21:52:27 1 Xem bài làm
49 Thuy Linh10 4 phút - 56 giây2019-03-11 22:57:03 1 Xem bài làm
50 lã thị mai thương10 4 phút - 57 giây2019-05-27 09:06:14 1 Xem bài làm