Lớp 9 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 985

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 võ thị kim cúc10 2 phút - 19 giây2017-03-19 10:45:17 1 Xem bài làm
2 ARMY MINH NGỌC10 2 phút - 27 giây2017-08-13 15:22:37 1 Xem bài làm
3 nguyễn thị ngọc ánh10 2 phút - 33 giây2017-02-21 13:01:58 1 Xem bài làm
4 Võ Công Hoan10 2 phút - 40 giây2017-07-22 16:41:45 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Nhâm Tấn10 2 phút - 54 giây2017-06-14 17:55:13 1 Xem bài làm
6 phan đinh nhi10 3 phút - 9 giây2017-02-18 19:09:57 1 Xem bài làm
7 Bùi Thị Ánh Nguyệt10 3 phút - 27 giây2017-01-26 11:37:44 1 Xem bài làm
8 Hiếu Hoàng trung10 4 phút - 0 giây2017-05-21 12:59:37 1 Xem bài làm
9 Hoàng Nguyễn Thanh Trúc10 4 phút - 11 giây2017-06-02 21:16:54 1 Xem bài làm
10 phan thị quỳnh10 4 phút - 59 giây2017-02-05 21:45:31 1 Xem bài làm
11 Phuc Nguyen10 5 phút - 4 giây2017-02-09 16:36:34 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Đình Minh10 5 phút - 27 giây2017-03-29 17:59:07 1 Xem bài làm
13 ngô thị phương thảo10 5 phút - 58 giây2017-04-04 14:22:45 1 Xem bài làm
14 Lê Thị Linh Nga10 7 phút - 36 giây2017-02-05 21:58:48 1 Xem bài làm
15 Lưu Phương Thảo10 14 phút - 16 giây2017-09-06 21:22:50 1 Xem bài làm
16 nguyenkienquoc10 28 phút - 59 giây2017-06-18 10:37:40 4 Xem bài làm
17 Ninja Hắc Ám9 0 phút - 42 giây2017-08-20 22:04:37 1 Xem bài làm
18 Online Math9 1 phút - 34 giây2017-05-25 14:57:55 1 Xem bài làm
19 Triệu Tuyên Nhâm9 1 phút - 55 giây2017-05-22 21:28:59 1 Xem bài làm
20 Phan Văn Hiếu9 2 phút - 2 giây2017-08-14 15:04:29 2 Xem bài làm
21 Quỳnh Bùi Thị Như9 2 phút - 16 giây2017-12-07 22:23:45 1 Xem bài làm
22 Hồ Tấn Minh Trung9 2 phút - 38 giây2017-06-06 20:22:31 1 Xem bài làm
23 Trịnh Hậu9 2 phút - 48 giây2017-02-22 09:12:36 1 Xem bài làm
24 nguyen trung kien9 2 phút - 49 giây2017-02-10 08:15:26 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Bảo Hân9 3 phút - 18 giây2017-08-03 11:33:10 1 Xem bài làm
26 Lucian Tiffany9 3 phút - 20 giây2017-01-25 20:49:12 1 Xem bài làm
27 Trần Quỳnh Chi9 3 phút - 26 giây2017-03-18 23:44:06 1 Xem bài làm
28 anh ko ten9 3 phút - 26 giây2017-04-09 15:19:00 1 Xem bài làm
29 Lê Thị Thùy Trang9 3 phút - 27 giây2017-07-26 20:46:10 1 Xem bài làm
30 Anh đẹp traiii9 3 phút - 29 giây2017-02-01 09:50:16 1 Xem bài làm
31 chử mỹ anh9 3 phút - 38 giây2017-02-18 00:10:26 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Trọng Quý9 3 phút - 39 giây2017-01-26 08:30:05 1 Xem bài làm
33 phạm huyền diệu linh9 3 phút - 43 giây2017-06-25 20:30:04 1 Xem bài làm
34 Đoàn Hương Giang9 3 phút - 49 giây2017-02-25 14:50:12 1 Xem bài làm
35 Trần Tuấn Trọng9 3 phút - 49 giây2017-08-19 09:09:49 1 Xem bài làm
36 Dương Nhii9 4 phút - 1 giây2017-04-26 21:12:40 1 Xem bài làm
37 Huy Đặng9 4 phút - 3 giây2017-01-23 12:22:49 1 Xem bài làm
38 Phạm Công Tráng9 4 phút - 3 giây2017-01-26 10:40:17 1 Xem bài làm
39 nguyenthitrinh9 4 phút - 6 giây2017-03-11 17:58:12 1 Xem bài làm
40 Phạm Thị Vân Anh9 4 phút - 12 giây2017-07-02 21:29:04 1 Xem bài làm
41 Trần Thị Thanh Ngân9 4 phút - 24 giây2017-02-22 12:21:51 1 Xem bài làm
42 tran thi thanh huyen9 4 phút - 32 giây2017-05-21 16:34:56 1 Xem bài làm
43 Kỳ Vĩ9 4 phút - 59 giây2017-03-20 17:36:39 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Thị Mai Huyền B9 5 phút - 0 giây2017-03-15 14:49:28 1 Xem bài làm
45 pham thi diem quynh9 5 phút - 22 giây2017-08-03 14:10:41 1 Xem bài làm
46 Nguyên Thủy9 5 phút - 25 giây2017-02-01 16:32:18 1 Xem bài làm
47 Nguyễn thị thùy linh9 5 phút - 31 giây2017-02-03 16:48:34 1 Xem bài làm
48 Đinh Thị Hồng9 5 phút - 31 giây2017-02-04 20:02:05 1 Xem bài làm
49 vu thi thanh hien9 5 phút - 41 giây2017-06-16 19:49:23 1 Xem bài làm
50 Nghiem Thi Mai Phuong9 5 phút - 41 giây2017-07-15 09:15:23 1 Xem bài làm