Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 9 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1309

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 long đỗ văn10 2 phút - 3 giây2020-08-05 21:00:43 3 Xem bài làm
2 võ thị kim cúc10 2 phút - 19 giây2017-03-19 10:45:17 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Văn Hiếu10 2 phút - 26 giây2020-03-18 13:43:27 4 Xem bài làm
4 ARMY MINH NGỌC10 2 phút - 27 giây2017-08-13 15:22:37 1 Xem bài làm
5 nguyễn thị ngọc ánh10 2 phút - 33 giây2017-02-21 13:01:58 1 Xem bài làm
6 Võ Công Hoan10 2 phút - 40 giây2017-07-22 16:41:45 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Nhâm Tấn10 2 phút - 54 giây2017-06-14 17:55:13 1 Xem bài làm
8 phan đinh nhi10 3 phút - 9 giây2017-02-18 19:09:57 1 Xem bài làm
9 Bùi Thị Ánh Nguyệt10 3 phút - 27 giây2017-01-26 11:37:44 1 Xem bài làm
10 Hiếu Hoàng trung10 4 phút - 0 giây2017-05-21 12:59:37 1 Xem bài làm
11 Hoàng Nguyễn Thanh Trúc10 4 phút - 11 giây2017-06-02 21:16:54 1 Xem bài làm
12 phan thị quỳnh10 4 phút - 59 giây2017-02-05 21:45:31 1 Xem bài làm
13 Phuc Nguyen10 5 phút - 4 giây2017-02-09 16:36:34 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Đình Minh10 5 phút - 27 giây2017-03-29 17:59:07 1 Xem bài làm
15 ngô thị phương thảo10 5 phút - 58 giây2017-04-04 14:22:45 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Hoàng Thu Huệ10 7 phút - 25 giây2018-01-27 14:42:15 1 Xem bài làm
17 Lê Thị Linh Nga10 7 phút - 36 giây2017-02-05 21:58:48 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thành Long10 8 phút - 40 giây2020-03-18 19:30:03 1 Xem bài làm
19 Lưu Phương Thảo10 14 phút - 16 giây2017-09-06 21:22:50 1 Xem bài làm
20 nguyenkienquoc10 28 phút - 59 giây2017-06-18 10:37:40 4 Xem bài làm
21 dang ha10 30 phút - 34 giây2020-01-27 20:58:17 6 Xem bài làm
22 Ninja Hắc Ám9 0 phút - 42 giây2017-08-20 22:04:37 1 Xem bài làm
23 Online Math9 1 phút - 34 giây2017-05-25 14:57:55 1 Xem bài làm
24 Triệu Tuyên Nhâm9 1 phút - 55 giây2017-05-22 21:28:59 1 Xem bài làm
25 Phan Văn Hiếu9 2 phút - 2 giây2017-08-14 15:04:29 2 Xem bài làm
26 Quỳnh Bùi Thị Như9 2 phút - 16 giây2017-12-07 22:23:45 1 Xem bài làm
27 Nhật Vy Nguyễn9 2 phút - 18 giây2018-02-20 15:09:24 1 Xem bài làm
28 Hồ Tấn Minh Trung9 2 phút - 38 giây2017-06-06 20:22:31 1 Xem bài làm
29 Trịnh Hậu9 2 phút - 48 giây2017-02-22 09:12:36 1 Xem bài làm
30 nguyen trung kien9 2 phút - 49 giây2017-02-10 08:15:26 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Minh Quang9 2 phút - 49 giây2020-08-29 08:56:35 1 Xem bài làm
32 nguyễn đức mạnh9 2 phút - 50 giây2019-04-01 21:13:33 1 Xem bài làm
33 nhiên nguyễn9 2 phút - 54 giây2018-02-25 10:03:35 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Phạm Hoàng Linh9 2 phút - 57 giây2018-06-14 16:08:27 2 Xem bài làm
35 Nguyễn Bảo Hân9 3 phút - 18 giây2017-08-03 11:33:10 1 Xem bài làm
36 Lucian Tiffany9 3 phút - 20 giây2017-01-25 20:49:12 1 Xem bài làm
37 Trần Quỳnh Chi9 3 phút - 26 giây2017-03-18 23:44:06 1 Xem bài làm
38 anh ko ten9 3 phút - 26 giây2017-04-09 15:19:00 1 Xem bài làm
39 Lê Thị Thùy Trang9 3 phút - 27 giây2017-07-26 20:46:10 1 Xem bài làm
40 Lý An Nhiên9 3 phút - 28 giây2018-05-30 16:54:32 1 Xem bài làm
41 Anh đẹp traiii9 3 phút - 29 giây2017-02-01 09:50:16 1 Xem bài làm
42 Vũ Thị Thúy Hằng9 3 phút - 33 giây2020-03-29 17:26:47 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Tùng Lâm9 3 phút - 36 giây2020-04-20 16:01:54 1 Xem bài làm
44 chử mỹ anh9 3 phút - 38 giây2017-02-18 00:10:26 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Trọng Quý9 3 phút - 39 giây2017-01-26 08:30:05 1 Xem bài làm
46 phạm huyền diệu linh9 3 phút - 43 giây2017-06-25 20:30:04 1 Xem bài làm
47 Đoàn Hương Giang9 3 phút - 49 giây2017-02-25 14:50:12 1 Xem bài làm
48 Trần Tuấn Trọng9 3 phút - 49 giây2017-08-19 09:09:49 1 Xem bài làm
49 Dương Nhii9 4 phút - 1 giây2017-04-26 21:12:40 1 Xem bài làm
50 Ngô Hoàng Mai9 4 phút - 1 giây2020-03-20 16:26:14 1 Xem bài làm