Lớp 9 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1078

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 võ thị kim cúc10 2 phút - 19 giây2017-03-19 10:45:17 1 Xem bài làm
2 ARMY MINH NGỌC10 2 phút - 27 giây2017-08-13 15:22:37 1 Xem bài làm
3 nguyễn thị ngọc ánh10 2 phút - 33 giây2017-02-21 13:01:58 1 Xem bài làm
4 Võ Công Hoan10 2 phút - 40 giây2017-07-22 16:41:45 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Nhâm Tấn10 2 phút - 54 giây2017-06-14 17:55:13 1 Xem bài làm
6 phan đinh nhi10 3 phút - 9 giây2017-02-18 19:09:57 1 Xem bài làm
7 Bùi Thị Ánh Nguyệt10 3 phút - 27 giây2017-01-26 11:37:44 1 Xem bài làm
8 Hiếu Hoàng trung10 4 phút - 0 giây2017-05-21 12:59:37 1 Xem bài làm
9 Hoàng Nguyễn Thanh Trúc10 4 phút - 11 giây2017-06-02 21:16:54 1 Xem bài làm
10 phan thị quỳnh10 4 phút - 59 giây2017-02-05 21:45:31 1 Xem bài làm
11 Phuc Nguyen10 5 phút - 4 giây2017-02-09 16:36:34 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Đình Minh10 5 phút - 27 giây2017-03-29 17:59:07 1 Xem bài làm
13 ngô thị phương thảo10 5 phút - 58 giây2017-04-04 14:22:45 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Hoàng Thu Huệ10 7 phút - 25 giây2018-01-27 14:42:15 1 Xem bài làm
15 Lê Thị Linh Nga10 7 phút - 36 giây2017-02-05 21:58:48 1 Xem bài làm
16 Lưu Phương Thảo10 14 phút - 16 giây2017-09-06 21:22:50 1 Xem bài làm
17 nguyenkienquoc10 28 phút - 59 giây2017-06-18 10:37:40 4 Xem bài làm
18 Ninja Hắc Ám9 0 phút - 42 giây2017-08-20 22:04:37 1 Xem bài làm
19 Online Math9 1 phút - 34 giây2017-05-25 14:57:55 1 Xem bài làm
20 Triệu Tuyên Nhâm9 1 phút - 55 giây2017-05-22 21:28:59 1 Xem bài làm
21 Phan Văn Hiếu9 2 phút - 2 giây2017-08-14 15:04:29 2 Xem bài làm
22 Quỳnh Bùi Thị Như9 2 phút - 16 giây2017-12-07 22:23:45 1 Xem bài làm
23 Nhật Vy Nguyễn9 2 phút - 18 giây2018-02-20 15:09:24 1 Xem bài làm
24 Hồ Tấn Minh Trung9 2 phút - 38 giây2017-06-06 20:22:31 1 Xem bài làm
25 Trịnh Hậu9 2 phút - 48 giây2017-02-22 09:12:36 1 Xem bài làm
26 nguyen trung kien9 2 phút - 49 giây2017-02-10 08:15:26 1 Xem bài làm
27 nhiên nguyễn9 2 phút - 54 giây2018-02-25 10:03:35 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Phạm Hoàng Linh9 2 phút - 57 giây2018-06-14 16:08:27 2 Xem bài làm
29 Nguyễn Bảo Hân9 3 phút - 18 giây2017-08-03 11:33:10 1 Xem bài làm
30 Lucian Tiffany9 3 phút - 20 giây2017-01-25 20:49:12 1 Xem bài làm
31 Trần Quỳnh Chi9 3 phút - 26 giây2017-03-18 23:44:06 1 Xem bài làm
32 anh ko ten9 3 phút - 26 giây2017-04-09 15:19:00 1 Xem bài làm
33 Lê Thị Thùy Trang9 3 phút - 27 giây2017-07-26 20:46:10 1 Xem bài làm
34 Lý An Nhiên9 3 phút - 28 giây2018-05-30 16:54:32 1 Xem bài làm
35 Anh đẹp traiii9 3 phút - 29 giây2017-02-01 09:50:16 1 Xem bài làm
36 chử mỹ anh9 3 phút - 38 giây2017-02-18 00:10:26 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Trọng Quý9 3 phút - 39 giây2017-01-26 08:30:05 1 Xem bài làm
38 phạm huyền diệu linh9 3 phút - 43 giây2017-06-25 20:30:04 1 Xem bài làm
39 Trần Tuấn Trọng9 3 phút - 49 giây2017-08-19 09:09:49 1 Xem bài làm
40 Đoàn Hương Giang9 3 phút - 49 giây2017-02-25 14:50:12 1 Xem bài làm
41 Dương Nhii9 4 phút - 1 giây2017-04-26 21:12:40 1 Xem bài làm
42 Huy Đặng9 4 phút - 3 giây2017-01-23 12:22:49 1 Xem bài làm
43 Phạm Công Tráng9 4 phút - 3 giây2017-01-26 10:40:17 1 Xem bài làm
44 nguyenthitrinh9 4 phút - 6 giây2017-03-11 17:58:12 1 Xem bài làm
45 Phạm Thị Vân Anh9 4 phút - 12 giây2017-07-02 21:29:04 1 Xem bài làm
46 tran ngoc tien9 4 phút - 17 giây2018-05-03 21:08:33 1 Xem bài làm
47 Trần Thị Thanh Ngân9 4 phút - 24 giây2017-02-22 12:21:51 1 Xem bài làm
48 tran thi thanh huyen9 4 phút - 32 giây2017-05-21 16:34:56 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Đặng Bảo Linh9 4 phút - 50 giây2018-11-18 08:49:21 1 Xem bài làm
50 Kỳ Vĩ9 4 phút - 59 giây2017-03-20 17:36:39 1 Xem bài làm