Lớp 8 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 979

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 zz12dt10 1 phút - 2 giây2017-02-17 17:17:26 1 Xem bài làm
2 vu thi thanh hien10 1 phút - 30 giây2017-02-16 20:16:22 1 Xem bài làm
3 Huyền thoại nhân vật assassin10 1 phút - 31 giây2017-08-10 15:32:53 4 Xem bài làm
4 salako10 1 phút - 36 giây2017-02-15 20:30:55 1 Xem bài làm
5 Tran Thanh Huyen10 2 phút - 13 giây2017-01-23 10:11:21 1 Xem bài làm
6 online_math10 2 phút - 16 giây2017-06-17 10:40:07 1 Xem bài làm
7 Phan Văn Hiếu10 2 phút - 24 giây2017-01-29 16:58:12 1 Xem bài làm
8 Trần Phương Linh10 2 phút - 29 giây2017-01-31 17:39:41 2 Xem bài làm
9 Nguyễn Minh Châu10 2 phút - 31 giây2017-02-03 20:18:22 1 Xem bài làm
10 Đỗ Anh Đức10 2 phút - 31 giây2017-02-09 18:57:59 1 Xem bài làm
11 Phạm Huỳnh Kim Ngân10 2 phút - 33 giây2017-01-27 13:00:58 1 Xem bài làm
12 Mai Phương Tú10 2 phút - 34 giây2017-02-08 22:45:48 1 Xem bài làm
13 Chuyên Sinh Thích Học Toán10 2 phút - 35 giây2017-06-16 17:45:31 1 Xem bài làm
14 Mr siro10 2 phút - 42 giây2017-02-17 21:05:24 1 Xem bài làm
15 thanchet10 2 phút - 49 giây2017-04-10 04:45:44 1 Xem bài làm
16 Huy Đạt Cù10 3 phút - 4 giây2017-05-02 10:35:04 3 Xem bài làm
17 Nguyễn Vương Thuỳ Linh10 3 phút - 50 giây2017-08-11 21:33:50 1 Xem bài làm
18 thanh niên thích học toán10 4 phút - 2 giây2017-06-16 17:17:19 1 Xem bài làm
19 nguyenthingocphuong10 4 phút - 19 giây2017-02-11 17:18:23 1 Xem bài làm
20 Đinh Vũ Huân10 4 phút - 25 giây2017-08-03 10:00:27 1 Xem bài làm
21 Huỳnh Hồ Mẫn Đan10 4 phút - 33 giây2017-07-24 14:07:47 1 Xem bài làm
22 Đỗ Anh Đức10 4 phút - 34 giây2017-02-07 20:50:49 1 Xem bài làm
23 Lâm Duy Bảo10 4 phút - 59 giây2017-05-12 21:09:11 1 Xem bài làm
24 Huỳnh Kim Nhật Thanh10 4 phút - 59 giây2017-08-02 09:08:19 1 Xem bài làm
25 nguyễn thu hương10 5 phút - 8 giây2017-02-17 12:39:06 1 Xem bài làm
26 Trần Anh10 5 phút - 8 giây2017-08-14 16:27:13 1 Xem bài làm
27 Trịnh Hữu An10 5 phút - 16 giây2017-06-14 11:29:44 1 Xem bài làm
28 Hòa Joker10 5 phút - 23 giây2017-02-15 20:27:57 1 Xem bài làm
29 Lê Minh Hoàng10 5 phút - 38 giây2017-02-16 21:37:13 1 Xem bài làm
30 Đặng Ngọc Lượng10 5 phút - 48 giây2017-02-11 22:16:56 1 Xem bài làm
31 Võ Thị Liên Hoa10 5 phút - 58 giây2017-03-03 09:18:34 1 Xem bài làm
32 Trần Thị Ngọc Trâm10 6 phút - 2 giây2017-02-01 14:47:38 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Trọng Tuấn10 6 phút - 4 giây2017-02-18 11:50:04 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Kim Hoàng10 6 phút - 11 giây2017-01-31 23:05:56 1 Xem bài làm
35 Vu Cong Thien10 6 phút - 26 giây2017-03-16 20:28:16 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Trà My10 6 phút - 35 giây2017-05-12 15:21:39 1 Xem bài làm
37 Lê Quỳnh Trần10 6 phút - 47 giây2017-04-30 00:28:48 1 Xem bài làm
38 Vũ Sơn10 6 phút - 47 giây2017-08-17 14:04:47 1 Xem bài làm
39 giang nguyen10 6 phút - 55 giây2017-04-08 21:50:39 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thị Hương10 6 phút - 57 giây2017-04-24 21:00:51 1 Xem bài làm
41 Mystery Scorpio10 6 phút - 58 giây2017-02-17 04:50:27 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Huyền Anh10 7 phút - 16 giây2017-01-25 21:07:24 1 Xem bài làm
43 Lê Quang Khải10 8 phút - 2 giây2017-07-18 17:02:06 1 Xem bài làm
44 Thanhvan2013 NguyenThiThanhVan10 8 phút - 17 giây2017-02-06 23:52:37 1 Xem bài làm
45 PHÚC10 8 phút - 23 giây2017-07-28 14:26:28 1 Xem bài làm
46 Đinh Đức Hùng10 8 phút - 40 giây2017-05-22 09:39:10 1 Xem bài làm
47 Nga Phạm Thị Thúy10 8 phút - 59 giây2017-02-14 21:40:59 1 Xem bài làm
48 Huynh Y. Minh sanh Nguyen10 9 phút - 17 giây2017-04-09 10:11:26 3 Xem bài làm
49 Tiểu thư yêu kiều10 9 phút - 26 giây2017-05-06 20:08:35 1 Xem bài làm
50 dat truong10 10 phút - 3 giây2017-03-09 22:32:45 1 Xem bài làm