Lớp 8 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 997

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 zz12dt10 1 phút - 2 giây2017-02-17 17:17:26 1 Xem bài làm
2 vu thi thanh hien10 1 phút - 30 giây2017-02-16 20:16:22 1 Xem bài làm
3 motoyugi10 1 phút - 31 giây2018-02-13 14:32:01 1 Xem bài làm
4 Huyền thoại nhân vật assassin10 1 phút - 31 giây2017-08-10 15:32:53 4 Xem bài làm
5 salako10 1 phút - 36 giây2017-02-15 20:30:55 1 Xem bài làm
6 Tran Thanh Huyen10 2 phút - 13 giây2017-01-23 10:11:21 1 Xem bài làm
7 online_math10 2 phút - 16 giây2017-06-17 10:40:07 1 Xem bài làm
8 Phan Văn Hiếu10 2 phút - 24 giây2017-01-29 16:58:12 1 Xem bài làm
9 Trần Phương Linh10 2 phút - 29 giây2017-01-31 17:39:41 2 Xem bài làm
10 Nguyễn Minh Châu10 2 phút - 31 giây2017-02-03 20:18:22 1 Xem bài làm
11 Đỗ Anh Đức10 2 phút - 31 giây2017-02-09 18:57:59 1 Xem bài làm
12 Phạm Huỳnh Kim Ngân10 2 phút - 33 giây2017-01-27 13:00:58 1 Xem bài làm
13 Mai Phương Tú10 2 phút - 34 giây2017-02-08 22:45:48 1 Xem bài làm
14 Chuyên Sinh Thích Học Toán10 2 phút - 35 giây2017-06-16 17:45:31 1 Xem bài làm
15 Mr siro10 2 phút - 42 giây2017-02-17 21:05:24 1 Xem bài làm
16 thanchet10 2 phút - 49 giây2017-04-10 04:45:44 1 Xem bài làm
17 Huy Đạt Cù10 3 phút - 4 giây2017-05-02 10:35:04 3 Xem bài làm
18 Nguyễn Vương Thuỳ Linh10 3 phút - 50 giây2017-08-11 21:33:50 1 Xem bài làm
19 thanh niên thích học toán10 4 phút - 2 giây2017-06-16 17:17:19 1 Xem bài làm
20 nguyenthingocphuong10 4 phút - 19 giây2017-02-11 17:18:23 1 Xem bài làm
21 Đinh Vũ Huân10 4 phút - 25 giây2017-08-03 10:00:27 1 Xem bài làm
22 Huỳnh Hồ Mẫn Đan10 4 phút - 33 giây2017-07-24 14:07:47 1 Xem bài làm
23 Đỗ Anh Đức10 4 phút - 34 giây2017-02-07 20:50:49 1 Xem bài làm
24 Lâm Duy Bảo10 4 phút - 59 giây2017-05-12 21:09:11 1 Xem bài làm
25 Huỳnh Kim Nhật Thanh10 4 phút - 59 giây2017-08-02 09:08:19 1 Xem bài làm
26 Diệp Thảo Chi10 5 phút - 1 giây2018-02-17 13:03:39 1 Xem bài làm
27 nguyễn thu hương10 5 phút - 8 giây2017-02-17 12:39:06 1 Xem bài làm
28 Trần Anh10 5 phút - 8 giây2017-08-14 16:27:13 1 Xem bài làm
29 Trịnh Hữu An10 5 phút - 16 giây2017-06-14 11:29:44 1 Xem bài làm
30 Hòa Joker10 5 phút - 23 giây2017-02-15 20:27:57 1 Xem bài làm
31 Lê Minh Hoàng10 5 phút - 38 giây2017-02-16 21:37:13 1 Xem bài làm
32 Đặng Ngọc Lượng10 5 phút - 48 giây2017-02-11 22:16:56 1 Xem bài làm
33 Võ Thị Liên Hoa10 5 phút - 58 giây2017-03-03 09:18:34 1 Xem bài làm
34 Trần Thị Ngọc Trâm10 6 phút - 2 giây2017-02-01 14:47:38 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Trọng Tuấn10 6 phút - 4 giây2017-02-18 11:50:04 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Kim Hoàng10 6 phút - 11 giây2017-01-31 23:05:56 1 Xem bài làm
37 Vu Cong Thien10 6 phút - 26 giây2017-03-16 20:28:16 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Trà My10 6 phút - 35 giây2017-05-12 15:21:39 1 Xem bài làm
39 Vũ Sơn10 6 phút - 47 giây2017-08-17 14:04:47 1 Xem bài làm
40 Lê Quỳnh Trần10 6 phút - 47 giây2017-04-30 00:28:48 1 Xem bài làm
41 giang nguyen10 6 phút - 55 giây2017-04-08 21:50:39 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thị Hương10 6 phút - 57 giây2017-04-24 21:00:51 1 Xem bài làm
43 Mystery Scorpio10 6 phút - 58 giây2017-02-17 04:50:27 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Huyền Anh10 7 phút - 16 giây2017-01-25 21:07:24 1 Xem bài làm
45 Lê Quang Khải10 8 phút - 2 giây2017-07-18 17:02:06 1 Xem bài làm
46 Chu Phạm Lan Vy10 8 phút - 8 giây2018-02-01 18:11:09 1 Xem bài làm
47 Thanhvan2013 NguyenThiThanhVan10 8 phút - 17 giây2017-02-06 23:52:37 1 Xem bài làm
48 PHÚC10 8 phút - 23 giây2017-07-28 14:26:28 1 Xem bài làm
49 Đinh Đức Hùng10 8 phút - 40 giây2017-05-22 09:39:10 1 Xem bài làm
50 Nga Phạm Thị Thúy10 8 phút - 59 giây2017-02-14 21:40:59 1 Xem bài làm