Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1240

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nghiêm Trần Khánh Ly10 0 phút - 11 giây2020-04-27 18:38:33 1 Xem bài làm
2 zz12dt10 1 phút - 2 giây2017-02-17 17:17:26 1 Xem bài làm
3 Phan Công Tuấn Anh10 1 phút - 14 giây2020-10-26 20:44:42 2 Xem bài làm
4 vu thi thanh hien10 1 phút - 30 giây2017-02-16 20:16:22 1 Xem bài làm
5 motoyugi10 1 phút - 31 giây2018-02-13 14:32:01 1 Xem bài làm
6 Huyền thoại nhân vật assassin10 1 phút - 31 giây2017-08-10 15:32:53 4 Xem bài làm
7 salako10 1 phút - 36 giây2017-02-15 20:30:55 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Dũng10 1 phút - 49 giây2018-08-22 08:20:49 1 Xem bài làm
9 Lê Thị Hồng Phương10 1 phút - 50 giây2020-04-05 21:46:23 2 Xem bài làm
10 Tran Thanh Huyen10 2 phút - 13 giây2017-01-23 10:11:21 1 Xem bài làm
11 online_math10 2 phút - 16 giây2017-06-17 10:40:07 1 Xem bài làm
12 Phan Văn Hiếu10 2 phút - 24 giây2017-01-29 16:58:12 1 Xem bài làm
13 Trần Phương Linh10 2 phút - 29 giây2017-01-31 17:39:41 2 Xem bài làm
14 Nguyễn Minh Châu10 2 phút - 31 giây2017-02-03 20:18:22 1 Xem bài làm
15 Đỗ Anh Đức10 2 phút - 31 giây2017-02-09 18:57:59 1 Xem bài làm
16 Phạm Huỳnh Kim Ngân10 2 phút - 33 giây2017-01-27 13:00:58 1 Xem bài làm
17 Mai Phương Tú10 2 phút - 34 giây2017-02-08 22:45:48 1 Xem bài làm
18 Chuyên Sinh Thích Học Toán10 2 phút - 35 giây2017-06-16 17:45:31 1 Xem bài làm
19 Mr siro10 2 phút - 42 giây2017-02-17 21:05:24 1 Xem bài làm
20 thanchet10 2 phút - 49 giây2017-04-10 04:45:44 1 Xem bài làm
21 Huy Đạt Cù10 3 phút - 4 giây2017-05-02 10:35:04 3 Xem bài làm
22 Nguyễn Vương Thuỳ Linh10 3 phút - 50 giây2017-08-11 21:33:50 1 Xem bài làm
23 thanh niên thích học toán10 4 phút - 2 giây2017-06-16 17:17:19 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Thu Trang10 4 phút - 3 giây2021-03-24 16:17:07 1 Xem bài làm
25 nguyenthingocphuong10 4 phút - 19 giây2017-02-11 17:18:23 1 Xem bài làm
26 Đinh Vũ Huân10 4 phút - 25 giây2017-08-03 10:00:27 1 Xem bài làm
27 Huỳnh Hồ Mẫn Đan10 4 phút - 33 giây2017-07-24 14:07:47 1 Xem bài làm
28 Đỗ Anh Đức10 4 phút - 34 giây2017-02-07 20:50:49 1 Xem bài làm
29 Vũ Đình Thái10 4 phút - 34 giây2020-02-11 14:07:39 1 Xem bài làm
30 Lâm Duy Bảo10 4 phút - 59 giây2017-05-12 21:09:11 1 Xem bài làm
31 Huỳnh Kim Nhật Thanh10 4 phút - 59 giây2017-08-02 09:08:19 1 Xem bài làm
32 Diệp Thảo Chi10 5 phút - 1 giây2018-02-17 13:03:39 1 Xem bài làm
33 nguyễn thu hương10 5 phút - 8 giây2017-02-17 12:39:06 1 Xem bài làm
34 Trần Anh10 5 phút - 8 giây2017-08-14 16:27:13 1 Xem bài làm
35 Trịnh Hữu An10 5 phút - 16 giây2017-06-14 11:29:44 1 Xem bài làm
36 Hòa Joker10 5 phút - 23 giây2017-02-15 20:27:57 1 Xem bài làm
37 Đoàn Nhật Minh10 5 phút - 24 giây2021-03-10 18:40:05 1 Xem bài làm
38 Lê Đức Lương10 5 phút - 26 giây2021-03-07 10:48:39 1 Xem bài làm
39 Lê Minh Hoàng10 5 phút - 38 giây2017-02-16 21:37:13 1 Xem bài làm
40 Đặng Ngọc Lượng10 5 phút - 48 giây2017-02-11 22:16:56 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Thế Đạt10 5 phút - 53 giây2020-04-05 19:53:11 1 Xem bài làm
42 Võ Thị Liên Hoa10 5 phút - 58 giây2017-03-03 09:18:34 1 Xem bài làm
43 Trần Thị Ngọc Trâm10 6 phút - 2 giây2017-02-01 14:47:38 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Trọng Tuấn10 6 phút - 4 giây2017-02-18 11:50:04 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Kim Hoàng10 6 phút - 11 giây2017-01-31 23:05:56 1 Xem bài làm
46 Đỗ Vũ Châu Giang10 6 phút - 14 giây2020-04-30 21:40:02 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Ngọc Phương Anh10 6 phút - 22 giây2021-06-15 22:13:03 1 Xem bài làm
48 Vu Cong Thien10 6 phút - 26 giây2017-03-16 20:28:16 1 Xem bài làm
49 Mai Quý Quyết10 6 phút - 26 giây2021-02-24 12:20:17 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Trà My10 6 phút - 35 giây2017-05-12 15:21:39 1 Xem bài làm