Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1161

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nghiêm Trần Khánh Ly10 0 phút - 11 giây2020-04-27 18:38:33 1 Xem bài làm
2 zz12dt10 1 phút - 2 giây2017-02-17 17:17:26 1 Xem bài làm
3 vu thi thanh hien10 1 phút - 30 giây2017-02-16 20:16:22 1 Xem bài làm
4 motoyugi10 1 phút - 31 giây2018-02-13 14:32:01 1 Xem bài làm
5 Huyền thoại nhân vật assassin10 1 phút - 31 giây2017-08-10 15:32:53 4 Xem bài làm
6 salako10 1 phút - 36 giây2017-02-15 20:30:55 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Dũng10 1 phút - 49 giây2018-08-22 08:20:49 1 Xem bài làm
8 Lê Thị Hồng Phương10 1 phút - 50 giây2020-04-05 21:46:23 2 Xem bài làm
9 Tran Thanh Huyen10 2 phút - 13 giây2017-01-23 10:11:21 1 Xem bài làm
10 online_math10 2 phút - 16 giây2017-06-17 10:40:07 1 Xem bài làm
11 Phan Văn Hiếu10 2 phút - 24 giây2017-01-29 16:58:12 1 Xem bài làm
12 Trần Phương Linh10 2 phút - 29 giây2017-01-31 17:39:41 2 Xem bài làm
13 Đỗ Anh Đức10 2 phút - 31 giây2017-02-09 18:57:59 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Minh Châu10 2 phút - 31 giây2017-02-03 20:18:22 1 Xem bài làm
15 Phạm Huỳnh Kim Ngân10 2 phút - 33 giây2017-01-27 13:00:58 1 Xem bài làm
16 Mai Phương Tú10 2 phút - 34 giây2017-02-08 22:45:48 1 Xem bài làm
17 Chuyên Sinh Thích Học Toán10 2 phút - 35 giây2017-06-16 17:45:31 1 Xem bài làm
18 Mr siro10 2 phút - 42 giây2017-02-17 21:05:24 1 Xem bài làm
19 thanchet10 2 phút - 49 giây2017-04-10 04:45:44 1 Xem bài làm
20 Huy Đạt Cù10 3 phút - 4 giây2017-05-02 10:35:04 3 Xem bài làm
21 Nguyễn Vương Thuỳ Linh10 3 phút - 50 giây2017-08-11 21:33:50 1 Xem bài làm
22 thanh niên thích học toán10 4 phút - 2 giây2017-06-16 17:17:19 1 Xem bài làm
23 nguyenthingocphuong10 4 phút - 19 giây2017-02-11 17:18:23 1 Xem bài làm
24 Đinh Vũ Huân10 4 phút - 25 giây2017-08-03 10:00:27 1 Xem bài làm
25 Huỳnh Hồ Mẫn Đan10 4 phút - 33 giây2017-07-24 14:07:47 1 Xem bài làm
26 Vũ Đình Thái10 4 phút - 34 giây2020-02-11 14:07:39 1 Xem bài làm
27 Đỗ Anh Đức10 4 phút - 34 giây2017-02-07 20:50:49 1 Xem bài làm
28 Lâm Duy Bảo10 4 phút - 59 giây2017-05-12 21:09:11 1 Xem bài làm
29 Huỳnh Kim Nhật Thanh10 4 phút - 59 giây2017-08-02 09:08:19 1 Xem bài làm
30 Diệp Thảo Chi10 5 phút - 1 giây2018-02-17 13:03:39 1 Xem bài làm
31 nguyễn thu hương10 5 phút - 8 giây2017-02-17 12:39:06 1 Xem bài làm
32 Trần Anh10 5 phút - 8 giây2017-08-14 16:27:13 1 Xem bài làm
33 Trịnh Hữu An10 5 phút - 16 giây2017-06-14 11:29:44 1 Xem bài làm
34 Hòa Joker10 5 phút - 23 giây2017-02-15 20:27:57 1 Xem bài làm
35 Lê Minh Hoàng10 5 phút - 38 giây2017-02-16 21:37:13 1 Xem bài làm
36 Đặng Ngọc Lượng10 5 phút - 48 giây2017-02-11 22:16:56 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Thế Đạt10 5 phút - 53 giây2020-04-05 19:53:11 1 Xem bài làm
38 Võ Thị Liên Hoa10 5 phút - 58 giây2017-03-03 09:18:34 1 Xem bài làm
39 Trần Thị Ngọc Trâm10 6 phút - 2 giây2017-02-01 14:47:38 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Trọng Tuấn10 6 phút - 4 giây2017-02-18 11:50:04 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Kim Hoàng10 6 phút - 11 giây2017-01-31 23:05:56 1 Xem bài làm
42 Đỗ Vũ Châu Giang10 6 phút - 14 giây2020-04-30 21:40:02 1 Xem bài làm
43 Vu Cong Thien10 6 phút - 26 giây2017-03-16 20:28:16 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Trà My10 6 phút - 35 giây2017-05-12 15:21:39 1 Xem bài làm
45 Vũ Sơn10 6 phút - 47 giây2017-08-17 14:04:47 1 Xem bài làm
46 Lê Quỳnh Trần10 6 phút - 47 giây2017-04-30 00:28:48 1 Xem bài làm
47 giang nguyen10 6 phút - 55 giây2017-04-08 21:50:39 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thị Hương10 6 phút - 57 giây2017-04-24 21:00:51 1 Xem bài làm
49 Mystery Scorpio10 6 phút - 58 giây2017-02-17 04:50:27 1 Xem bài làm
50 long đỗ văn10 7 phút - 11 giây2020-03-16 08:20:52 1 Xem bài làm