Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1262

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nghiêm Trần Khánh Ly10 0 phút - 11 giây2020-04-27 18:38:33 1 Xem bài làm
2 zz12dt10 1 phút - 2 giây2017-02-17 17:17:26 1 Xem bài làm
3 Phan Công Tuấn Anh10 1 phút - 14 giây2020-10-26 20:44:42 2 Xem bài làm
4 vu thi thanh hien10 1 phút - 30 giây2017-02-16 20:16:22 1 Xem bài làm
5 motoyugi10 1 phút - 31 giây2018-02-13 14:32:01 1 Xem bài làm
6 Huyền thoại nhân vật assassin10 1 phút - 31 giây2017-08-10 15:32:53 4 Xem bài làm
7 salako10 1 phút - 36 giây2017-02-15 20:30:55 1 Xem bài làm
8 Hoàng Thị Quyên10 1 phút - 47 giây2021-08-12 21:10:10 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Dũng10 1 phút - 49 giây2018-08-22 08:20:49 1 Xem bài làm
10 Lê Thị Hồng Phương10 1 phút - 50 giây2020-04-05 21:46:23 2 Xem bài làm
11 Tran Thanh Huyen10 2 phút - 13 giây2017-01-23 10:11:21 1 Xem bài làm
12 online_math10 2 phút - 16 giây2017-06-17 10:40:07 1 Xem bài làm
13 Phan Văn Hiếu10 2 phút - 24 giây2017-01-29 16:58:12 1 Xem bài làm
14 Trần Phương Linh10 2 phút - 29 giây2017-01-31 17:39:41 2 Xem bài làm
15 Nguyễn Minh Châu10 2 phút - 31 giây2017-02-03 20:18:22 1 Xem bài làm
16 Đỗ Anh Đức10 2 phút - 31 giây2017-02-09 18:57:59 1 Xem bài làm
17 Phạm Huỳnh Kim Ngân10 2 phút - 33 giây2017-01-27 13:00:58 1 Xem bài làm
18 Mai Phương Tú10 2 phút - 34 giây2017-02-08 22:45:48 1 Xem bài làm
19 Chuyên Sinh Thích Học Toán10 2 phút - 35 giây2017-06-16 17:45:31 1 Xem bài làm
20 Mr siro10 2 phút - 42 giây2017-02-17 21:05:24 1 Xem bài làm
21 thanchet10 2 phút - 49 giây2017-04-10 04:45:44 1 Xem bài làm
22 Huy Đạt Cù10 3 phút - 4 giây2017-05-02 10:35:04 3 Xem bài làm
23 Nguyễn Vương Thuỳ Linh10 3 phút - 50 giây2017-08-11 21:33:50 1 Xem bài làm
24 thanh niên thích học toán10 4 phút - 2 giây2017-06-16 17:17:19 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Thị Thu Trang10 4 phút - 3 giây2021-03-24 16:17:07 1 Xem bài làm
26 nguyenthingocphuong10 4 phút - 19 giây2017-02-11 17:18:23 1 Xem bài làm
27 Đinh Vũ Huân10 4 phút - 25 giây2017-08-03 10:00:27 1 Xem bài làm
28 Huỳnh Hồ Mẫn Đan10 4 phút - 33 giây2017-07-24 14:07:47 1 Xem bài làm
29 Đỗ Anh Đức10 4 phút - 34 giây2017-02-07 20:50:49 1 Xem bài làm
30 Vũ Đình Thái10 4 phút - 34 giây2020-02-11 14:07:39 1 Xem bài làm
31 Lâm Duy Bảo10 4 phút - 59 giây2017-05-12 21:09:11 1 Xem bài làm
32 Huỳnh Kim Nhật Thanh10 4 phút - 59 giây2017-08-02 09:08:19 1 Xem bài làm
33 Diệp Thảo Chi10 5 phút - 1 giây2018-02-17 13:03:39 1 Xem bài làm
34 nguyễn thu hương10 5 phút - 8 giây2017-02-17 12:39:06 1 Xem bài làm
35 Trần Anh10 5 phút - 8 giây2017-08-14 16:27:13 1 Xem bài làm
36 Lê Hồng Ngọc10 5 phút - 12 giây2021-07-30 20:27:19 2 Xem bài làm
37 Trịnh Hữu An10 5 phút - 16 giây2017-06-14 11:29:44 1 Xem bài làm
38 Hòa Joker10 5 phút - 23 giây2017-02-15 20:27:57 1 Xem bài làm
39 Đoàn Nhật Minh10 5 phút - 24 giây2021-03-10 18:40:05 1 Xem bài làm
40 Lê Đức Lương10 5 phút - 26 giây2021-03-07 10:48:39 1 Xem bài làm
41 Lê Minh Hoàng10 5 phút - 38 giây2017-02-16 21:37:13 1 Xem bài làm
42 Đặng Ngọc Lượng10 5 phút - 48 giây2017-02-11 22:16:56 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Thế Đạt10 5 phút - 53 giây2020-04-05 19:53:11 1 Xem bài làm
44 Võ Thị Liên Hoa10 5 phút - 58 giây2017-03-03 09:18:34 1 Xem bài làm
45 Trần Thị Ngọc Trâm10 6 phút - 2 giây2017-02-01 14:47:38 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Trọng Tuấn10 6 phút - 4 giây2017-02-18 11:50:04 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Kim Hoàng10 6 phút - 11 giây2017-01-31 23:05:56 1 Xem bài làm
48 Đỗ Vũ Châu Giang10 6 phút - 14 giây2020-04-30 21:40:02 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Ngọc Phương Anh10 6 phút - 22 giây2021-06-15 22:13:03 1 Xem bài làm
50 Vu Cong Thien10 6 phút - 26 giây2017-03-16 20:28:16 1 Xem bài làm