Lớp 8 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1024

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 zz12dt10 1 phút - 2 giây2017-02-17 17:17:26 1 Xem bài làm
2 vu thi thanh hien10 1 phút - 30 giây2017-02-16 20:16:22 1 Xem bài làm
3 motoyugi10 1 phút - 31 giây2018-02-13 14:32:01 1 Xem bài làm
4 Huyền thoại nhân vật assassin10 1 phút - 31 giây2017-08-10 15:32:53 4 Xem bài làm
5 salako10 1 phút - 36 giây2017-02-15 20:30:55 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Dũng10 1 phút - 49 giây2018-08-22 08:20:49 1 Xem bài làm
7 Tran Thanh Huyen10 2 phút - 13 giây2017-01-23 10:11:21 1 Xem bài làm
8 online_math10 2 phút - 16 giây2017-06-17 10:40:07 1 Xem bài làm
9 Phan Văn Hiếu10 2 phút - 24 giây2017-01-29 16:58:12 1 Xem bài làm
10 Trần Phương Linh10 2 phút - 29 giây2017-01-31 17:39:41 2 Xem bài làm
11 Nguyễn Minh Châu10 2 phút - 31 giây2017-02-03 20:18:22 1 Xem bài làm
12 Đỗ Anh Đức10 2 phút - 31 giây2017-02-09 18:57:59 1 Xem bài làm
13 Phạm Huỳnh Kim Ngân10 2 phút - 33 giây2017-01-27 13:00:58 1 Xem bài làm
14 Mai Phương Tú10 2 phút - 34 giây2017-02-08 22:45:48 1 Xem bài làm
15 Chuyên Sinh Thích Học Toán10 2 phút - 35 giây2017-06-16 17:45:31 1 Xem bài làm
16 Mr siro10 2 phút - 42 giây2017-02-17 21:05:24 1 Xem bài làm
17 thanchet10 2 phút - 49 giây2017-04-10 04:45:44 1 Xem bài làm
18 Huy Đạt Cù10 3 phút - 4 giây2017-05-02 10:35:04 3 Xem bài làm
19 Nguyễn Vương Thuỳ Linh10 3 phút - 50 giây2017-08-11 21:33:50 1 Xem bài làm
20 thanh niên thích học toán10 4 phút - 2 giây2017-06-16 17:17:19 1 Xem bài làm
21 nguyenthingocphuong10 4 phút - 19 giây2017-02-11 17:18:23 1 Xem bài làm
22 Đinh Vũ Huân10 4 phút - 25 giây2017-08-03 10:00:27 1 Xem bài làm
23 Huỳnh Hồ Mẫn Đan10 4 phút - 33 giây2017-07-24 14:07:47 1 Xem bài làm
24 Đỗ Anh Đức10 4 phút - 34 giây2017-02-07 20:50:49 1 Xem bài làm
25 Lâm Duy Bảo10 4 phút - 59 giây2017-05-12 21:09:11 1 Xem bài làm
26 Huỳnh Kim Nhật Thanh10 4 phút - 59 giây2017-08-02 09:08:19 1 Xem bài làm
27 Diệp Thảo Chi10 5 phút - 1 giây2018-02-17 13:03:39 1 Xem bài làm
28 nguyễn thu hương10 5 phút - 8 giây2017-02-17 12:39:06 1 Xem bài làm
29 Trần Anh10 5 phút - 8 giây2017-08-14 16:27:13 1 Xem bài làm
30 Trịnh Hữu An10 5 phút - 16 giây2017-06-14 11:29:44 1 Xem bài làm
31 Hòa Joker10 5 phút - 23 giây2017-02-15 20:27:57 1 Xem bài làm
32 Lê Minh Hoàng10 5 phút - 38 giây2017-02-16 21:37:13 1 Xem bài làm
33 Đặng Ngọc Lượng10 5 phút - 48 giây2017-02-11 22:16:56 1 Xem bài làm
34 Võ Thị Liên Hoa10 5 phút - 58 giây2017-03-03 09:18:34 1 Xem bài làm
35 Trần Thị Ngọc Trâm10 6 phút - 2 giây2017-02-01 14:47:38 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Trọng Tuấn10 6 phút - 4 giây2017-02-18 11:50:04 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Kim Hoàng10 6 phút - 11 giây2017-01-31 23:05:56 1 Xem bài làm
38 Vu Cong Thien10 6 phút - 26 giây2017-03-16 20:28:16 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Trà My10 6 phút - 35 giây2017-05-12 15:21:39 1 Xem bài làm
40 Lê Quỳnh Trần10 6 phút - 47 giây2017-04-30 00:28:48 1 Xem bài làm
41 Vũ Sơn10 6 phút - 47 giây2017-08-17 14:04:47 1 Xem bài làm
42 giang nguyen10 6 phút - 55 giây2017-04-08 21:50:39 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Thị Hương10 6 phút - 57 giây2017-04-24 21:00:51 1 Xem bài làm
44 Mystery Scorpio10 6 phút - 58 giây2017-02-17 04:50:27 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Huyền Anh10 7 phút - 16 giây2017-01-25 21:07:24 1 Xem bài làm
46 Lê Quang Khải10 8 phút - 2 giây2017-07-18 17:02:06 1 Xem bài làm
47 Chu Phạm Lan Vy10 8 phút - 8 giây2018-02-01 18:11:09 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thị Thanh Vân10 8 phút - 17 giây2017-02-06 23:52:37 1 Xem bài làm
49 PHÚC10 8 phút - 23 giây2017-07-28 14:26:28 1 Xem bài làm
50 Đinh Đức Hùng10 8 phút - 40 giây2017-05-22 09:39:10 1 Xem bài làm