Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":-2,"ms":3},"x":{"ts":-6,"ms":2},"y":{"ts":5,"ms":3}},{"a":{"ts":4,"ms":3},"c":6,"s":-3.5},{"a":9,"b":-9,"t":1,"o":1,"x":4},{"l":2,"n":16,"ds":[31,30,32,35,30,32,32,34,31,32,33,36,32,34,34,30],"q":1,"v":3},{"l":0,"n":12,"ds":[2,4,4,5,7,6,2,4,2,4,5,6],"q":5,"v":0},{"x":[218,7,245],"t":0,"N":7,"c":8,"s":0,"lc":1,"gt":[3,2,1],"l":[3,0,4,1,2,5]},{"x":[197,68,228,99],"t":1,"N":9,"c":8,"s":1,"lc":1,"gt":[2,1,3],"g":2},{"t":1,"b":-68,"a":-136,"c":0,"N":11},{"N":3,"a":24,"b":10,"c":0,"t":0},{"na":0,"a":30,"b":16,"c":1,"t":1,"h":0,"gt":3}]
[[1],[{"x":320,"y":40},{"x":80,"y":360}],"27",["3","2","5","1","3","1","1"],"1",[1,3,4],"LMK","68","\frac{12}{13}","30"]