Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":-3,"ms":1},"x":{"ts":-8,"ms":1},"y":{"ts":23,"ms":1}},{"a":{"ts":1,"ms":1},"c":6,"s":-3.5},{"a":5,"b":8,"t":0,"o":0,"x":{"ts":1,"ms":2}},{"l":2,"n":16,"ds":[34,32,35,31,33,36,33,31,35,33,30,35,32,31,33,30],"q":4,"v":1},{"l":5,"n":14,"ds":[3,3,8,5,4,7,7,4,7,5,2,8,7,4],"q":3,"v":3},{"x":[211,6,203,-2],"t":1,"N":4,"c":7,"s":1,"lc":1,"gt":[1,3,2],"l":[1,4,5,0,2,3]},{"x":[8,17,184],"t":0,"N":8,"c":6,"s":0,"lc":0,"gt":[2,1,0],"g":2},{"t":1,"b":-36,"a":-72,"c":3,"N":7},{"N":2,"a":4,"b":3,"c":9,"t":2},{"na":3,"a":8,"b":6,"c":2,"t":1,"h":2,"gt":1}]
[[1],[{"x":240,"y":160},{"x":160,"y":240}],"10,5","1","6",[0,3,4],"LKM","36","","10"]