Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":1,"ms":3},"x":{"ts":2,"ms":1},"y":{"ts":1,"ms":1}},{"a":{"ts":1,"ms":2},"c":1,"s":4.5},{"a":-3,"b":-5,"t":1,"o":1,"x":-2.5},{"l":1,"n":12,"ds":[15,12,13,15,16,16,14,14,11,11,16,10],"q":4,"v":4},{"l":3,"n":10,"ds":[8,9,9,10,8,10,7,7,12,9],"q":8,"v":1},{"x":[134,31,250],"t":0,"N":7,"c":9,"s":0,"lc":0,"gt":[1,0,2],"l":[2,5,1,0,4,3]},{"x":[198,73,219,94],"t":0,"N":0,"c":1,"s":1,"lc":1,"gt":[2,1,3],"g":2},{"t":1,"b":-60,"a":-120,"c":2,"N":8},{"N":4,"a":6,"b":8,"c":7,"t":1},{"na":1,"a":8,"b":6,"c":6,"t":0,"h":3,"gt":1}]
[[1],[{"x":280,"y":160},{"x":360,"y":120}],"2,5","3","2",[0,2,3],"CBA","60","4,8","10"]