Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":2,"ms":1},"x":{"ts":7,"ms":2},"y":{"ts":8,"ms":1}},{"a":{"ts":1,"ms":1},"c":4,"s":2},{"a":6,"b":11,"t":0,"o":0,"x":{"ts":3,"ms":7}},{"l":1,"n":16,"ds":[12,13,10,14,11,15,13,12,15,16,11,11,15,12,12,13],"q":2,"v":1},{"l":2,"n":16,"ds":[34,30,33,36,32,35,35,31,34,35,31,31,35,34,34,35],"q":8,"v":4},{"x":[254,24,242],"t":0,"N":5,"c":5,"s":0,"lc":0,"gt":[0,1,2],"l":[3,5,0,2,4,1]},{"x":[221,99,214],"t":1,"N":8,"c":1,"s":0,"lc":0,"gt":[2,1,0],"g":2},{"t":2,"b":-52,"a":-116,"c":8,"N":10},{"N":4,"a":8,"b":6,"c":4,"t":1},{"na":5,"a":60,"b":32,"c":0,"t":1,"h":1,"gt":2}]
[[1],[{"x":240,"y":160},{"x":160,"y":240}],"\frac{95}{7}","4","4",[2,3,5],"KLM","64","\frac{24}{5}","68"]