Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2130 người đã làm bài

[{"a":{"ts":-1,"ms":1},"x":{"ts":4,"ms":1},"y":{"ts":-4,"ms":1}},{"a":{"ts":2,"ms":3},"c":8,"s":4.5},{"a":-3,"b":8,"t":1,"o":1,"x":0},{"l":1,"n":14,"ds":[12,13,11,12,10,16,11,11,10,15,13,14,15,14],"q":2,"v":0},{"l":4,"n":12,"ds":[10,10,5,11,10,12,6,6,5,11,9,8],"q":4,"v":1},{"x":[185,4,212,31],"t":0,"N":10,"c":9,"s":1,"lc":0,"gt":[0,2,1],"l":[4,2,5,0,1,3]},{"x":[257,21,234],"t":0,"N":4,"c":3,"s":0,"lc":1,"gt":[1,2,3],"g":2},{"t":1,"b":-46,"a":-92,"c":1,"N":3},{"N":6,"a":20,"b":21,"c":3,"t":1},{"na":3,"a":8,"b":6,"c":4,"t":1,"h":1,"gt":3}]
[[0],[{"x":320,"y":120},{"x":80,"y":280}],"8","3","3",[1,3,4],"FGE","46","\frac{420}{29}","8"]