Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":1,"ms":1},"x":{"ts":-7,"ms":1},"y":{"ts":-6,"ms":1}},{"a":{"ts":1,"ms":1},"c":6,"s":0.5},{"a":8,"b":5,"t":1,"o":1,"x":-1.5},{"l":1,"n":18,"ds":[14,12,12,11,10,10,10,12,15,14,12,14,10,16,14,13,11,15],"q":2,"v":2},{"l":5,"n":14,"ds":[10,2,6,9,7,9,8,7,10,2,8,9,6,2],"q":6,"v":2},{"x":[253,19,241],"t":1,"N":10,"c":2,"s":0,"lc":1,"gt":[2,1,3],"l":[3,0,5,4,1,2]},{"x":[254,25,243],"t":0,"N":10,"c":1,"s":0,"lc":0,"gt":[1,2,0],"g":1},{"t":1,"b":-50,"a":-100,"c":8,"N":5},{"N":2,"a":12,"b":16,"c":3,"t":2},{"na":3,"a":8,"b":6,"c":3,"t":2,"h":0,"gt":4}]
[[1],[{"x":240,"y":160},{"x":280,"y":120}],"-7","4","2",[0,1,3],"MNP","50","\frac{192}{20}","10"]