Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":1,"ms":1},"x":{"ts":3,"ms":2},"y":{"ts":3,"ms":2}},{"a":{"ts":3,"ms":2},"c":0,"s":3.5},{"a":-5,"b":7,"t":1,"o":1,"x":-1},{"l":5,"n":18,"ds":[9,6,10,6,6,10,5,10,8,9,7,10,9,8,6,10,7,9],"q":1,"v":5},{"l":5,"n":10,"ds":[6,2,9,2,10,4,8,3,10,7],"q":4,"v":5},{"x":[167,75,252],"t":0,"N":5,"c":7,"s":0,"lc":1,"gt":[3,2,1],"l":[4,2,0,5,1,3]},{"x":[197,25,202],"t":1,"N":8,"c":8,"s":0,"lc":1,"gt":[2,1,3],"g":1},{"t":2,"b":-62,"a":-121,"c":6,"N":3},{"N":7,"a":16,"b":30,"c":1,"t":1},{"na":6,"a":20,"b":48,"c":4,"t":2,"h":1,"gt":5}]
[[0],[{"x":280,"y":80},{"x":120,"y":320}],"12",["1","4","2","2","4","5"],"2",[1,2,4],"KLI","59","\frac{480}{34}","20"]