Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":1,"ms":4},"x":{"ts":-2,"ms":2},"y":{"ts":-1,"ms":4}},{"a":{"ts":2,"ms":1},"c":5,"s":4},{"a":-4,"b":11,"t":0,"o":0,"x":{"ts":2,"ms":7}},{"l":1,"n":14,"ds":[15,15,12,11,13,13,11,11,14,11,12,13,13,14],"q":5,"v":3},{"l":3,"n":12,"ds":[7,9,9,7,8,7,8,8,9,8,9,10],"q":1,"v":1},{"x":[87,80,206,199],"t":0,"N":8,"c":4,"s":1,"lc":0,"gt":[0,2,1],"l":[1,5,3,4,0,2]},{"x":[18,93,189],"t":0,"N":8,"c":10,"s":0,"lc":1,"gt":[2,1,3],"g":2},{"t":0,"b":-70,"a":-110,"c":1,"N":11},{"N":6,"a":24,"b":10,"c":5,"t":2},{"na":10,"a":16,"b":12,"c":7,"t":2,"h":2,"gt":4}]
[[0],[{"x":240,"y":120},{"x":280,"y":40}],"\frac{69}{7}","4","12",[0,4,5],"LKI","70","\frac{240}{26}","20"]