Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":-1,"ms":1},"x":{"ts":1,"ms":2},"y":{"ts":-1,"ms":2}},{"a":{"ts":1,"ms":1},"c":1,"s":3.5},{"a":-8,"b":-1,"t":0,"o":0,"x":{"ts":2,"ms":7}},{"l":1,"n":18,"ds":[11,15,13,14,13,16,11,13,15,11,13,12,13,13,12,15,14,16],"q":5,"v":4},{"l":2,"n":16,"ds":[32,33,31,31,31,31,31,33,35,33,30,34,35,32,34,33],"q":6,"v":2},{"x":[67,7,228,168],"t":1,"N":3,"c":2,"s":1,"lc":0,"gt":[1,0,2],"l":[1,0,3,5,4,2]},{"x":[37,97,198],"t":0,"N":2,"c":1,"s":0,"lc":0,"gt":[1,2,0],"g":1},{"t":2,"b":-46,"a":-113,"c":4,"N":1},{"N":8,"a":12,"b":5,"c":9,"t":1},{"na":6,"a":8,"b":6,"c":9,"t":0,"h":1,"gt":3}]
[[0],[{"x":240,"y":160},{"x":220,"y":180}],"\frac{-23}{7}","3","2",[0,1,5],"DEF","67","\frac{60}{13}","8"]