Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":2,"ms":1},"x":{"ts":-6,"ms":1},"y":{"ts":-12,"ms":1}},{"a":{"ts":1,"ms":1},"c":2,"s":2.5},{"a":-3,"b":6,"t":1,"o":0,"x":-1.5},{"l":4,"n":18,"ds":[6,9,7,6,9,10,7,9,5,7,6,9,9,6,10,6,7,9],"q":5,"v":3},{"l":4,"n":12,"ds":[6,8,7,5,8,11,11,11,10,10,9,10],"q":4,"v":6},{"x":[51,90,220,259],"t":0,"N":6,"c":1,"s":1,"lc":0,"gt":[1,0,2],"l":[0,5,4,3,1,2]},{"x":[11,67,168,224],"t":0,"N":1,"c":10,"s":1,"lc":0,"gt":[2,0,1],"g":2},{"t":1,"b":-34,"a":-68,"c":4,"N":5},{"N":9,"a":24,"b":10,"c":5,"t":0},{"na":10,"a":12,"b":5,"c":1,"t":1,"h":2,"gt":1}]
[[0],[{"x":240,"y":160},{"x":280,"y":120}],"10,5","1","3",[0,4,5],"DEC","34","\frac{ }{ }","13"]