Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":2,"ms":3},"x":{"ts":3,"ms":1},"y":{"ts":7,"ms":3}},{"a":{"ts":-1,"ms":3},"c":8,"s":1.5},{"a":-5,"b":-3,"t":1,"o":0,"x":-3.5},{"l":1,"n":12,"ds":[12,15,14,10,13,14,12,13,15,14,12,13],"q":6,"v":2},{"l":2,"n":18,"ds":[32,33,36,32,33,32,31,31,35,31,35,35,30,32,30,32,34,32],"q":5,"v":3},{"x":[256,40,238],"t":0,"N":11,"c":6,"s":0,"lc":1,"gt":[3,1,2],"l":[5,4,3,1,0,2]},{"x":[167,70,260],"t":1,"N":6,"c":6,"s":0,"lc":0,"gt":[0,2,1],"g":2},{"t":1,"b":-50,"a":-100,"c":2,"N":6},{"N":7,"a":32,"b":24,"c":1,"t":1},{"na":4,"a":8,"b":6,"c":1,"t":1,"h":1,"gt":5}]
[[1],[{"x":320,"y":240},{"x":80,"y":160}],"\frac{29}{2}","3","1",[3,4,5],"KHI","50","\frac{ }{ }","8"]