Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":-1,"ms":2},"x":{"ts":-2,"ms":1},"y":{"ts":1,"ms":2}},{"a":{"ts":-1,"ms":1},"c":5,"s":1},{"a":8,"b":-3,"t":0,"o":0,"x":{"ts":1,"ms":2}},{"l":1,"n":18,"ds":[16,11,16,13,13,12,15,11,13,15,12,12,10,11,14,12,11,13],"q":6,"v":4},{"l":5,"n":14,"ds":[3,9,4,2,7,6,2,8,8,7,10,5,10,2],"q":0,"o":[2,1,3,0],"v":1},{"x":[9,73,179,243],"t":1,"N":1,"c":4,"s":1,"lc":0,"gt":[2,1,0],"l":[2,1,3,4,5,0]},{"x":[159,50,211],"t":1,"N":8,"c":5,"s":0,"lc":1,"gt":[3,2,1],"g":2},{"t":1,"b":-44,"a":-88,"c":5,"N":4},{"N":7,"a":4,"b":3,"c":9,"t":1},{"na":1,"a":40,"b":42,"c":10,"t":1,"h":2,"gt":3}]
[[1],[{"x":160,"y":160},{"x":120,"y":120}],"1","1",[3],[0,1,5],"IKL","44","\frac{12}{5}","40"]