Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":2,"ms":3},"x":{"ts":3,"ms":2},"y":{"ts":1,"ms":1}},{"a":{"ts":3,"ms":1},"c":5,"s":3.5},{"a":4,"b":3,"t":0,"o":1,"x":{"ts":4,"ms":7}},{"l":1,"n":12,"ds":[14,16,11,10,14,14,13,15,13,15,12,10],"q":4,"v":4},{"l":4,"n":14,"ds":[9,10,9,6,8,8,10,6,7,5,8,6,11,9],"q":0,"o":[0,2,1,3],"v":3},{"x":[252,52,226],"t":1,"N":11,"c":2,"s":0,"lc":0,"gt":[1,0,2],"l":[4,2,0,3,1,5]},{"x":[206,63,237,94],"t":1,"N":10,"c":5,"s":1,"lc":1,"gt":[3,2,1],"g":2},{"t":1,"b":-36,"a":-72,"c":2,"N":1},{"N":0,"a":24,"b":10,"c":4,"t":2},{"na":9,"a":8,"b":6,"c":5,"t":0,"h":2,"gt":3}]
[[0],[{"x":240,"y":80},{"x":200,"y":200}],"\frac{37}{7}","1",[0],[1,2,4],"LMN","36","\frac{120}{13}","8"]