Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":1,"ms":1},"x":{"ts":-6,"ms":1},"y":{"ts":-6,"ms":1}},{"a":{"ts":4,"ms":3},"c":3,"s":2.5},{"a":-3,"b":-7,"t":0,"o":1,"x":{"ts":1,"ms":3}},{"l":2,"n":12,"ds":[33,34,30,30,30,31,34,33,34,32,36,33],"q":2,"v":4},{"l":2,"n":12,"ds":[36,30,30,32,33,30,34,33,32,32,34,31],"q":3,"v":2},{"x":[216,81,215,80],"t":1,"N":8,"c":5,"s":1,"lc":1,"gt":[3,2,1],"l":[4,1,5,0,3,2]},{"x":[162,25,233],"t":1,"N":1,"c":9,"s":0,"lc":1,"gt":[2,1,3],"g":2},{"t":1,"b":-56,"a":-112,"c":5,"N":0},{"N":8,"a":6,"b":8,"c":2,"t":1},{"na":3,"a":20,"b":21,"c":10,"t":2,"h":2,"gt":5}]
[[0],[{"x":320,"y":40},{"x":200,"y":200}],"-8","3","6",[1,3,5],"CDB","56","\frac{24}{5}","20"]