Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":-2,"ms":1},"x":{"ts":-3,"ms":1},"y":{"ts":6,"ms":1}},{"a":{"ts":3,"ms":4},"c":4,"s":-3},{"a":6,"b":-11,"t":1,"o":1,"x":-0.5},{"l":3,"n":16,"ds":[10,10,7,10,6,7,11,10,9,11,10,9,11,7,8,9],"q":0,"o":[1,2,0,3],"v":2},{"l":4,"n":16,"ds":[6,11,12,9,6,8,7,10,7,11,10,10,11,7,9,5],"q":5,"v":3},{"x":[242,88,240,86],"t":0,"N":2,"c":3,"s":1,"lc":0,"gt":[0,1,2],"l":[1,4,2,5,0,3]},{"x":[66,0,214,148],"t":1,"N":4,"c":10,"s":1,"lc":1,"gt":[1,2,3],"g":1},{"t":1,"b":-34,"a":-68,"c":4,"N":9},{"N":9,"a":20,"b":21,"c":2,"t":2},{"na":6,"a":12,"b":16,"c":5,"t":2,"h":3,"gt":2}]
[[0],[{"x":360,"y":80},{"x":40,"y":320}],"-14",[2],"1",[0,2,4],"gfe","34","\frac{420}{29}","20"]