Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 1777 người đã làm bài

[{"a":{"ts":4,"ms":3},"x":{"ts":4,"ms":2},"y":{"ts":3,"ms":1}},{"a":{"ts":1,"ms":3},"c":8,"s":2.5},{"a":6,"b":9,"t":1,"o":0,"x":6},{"l":1,"n":18,"ds":[15,11,15,13,13,14,12,12,11,15,15,13,12,12,11,13,15,15],"q":5,"v":1},{"l":1,"n":12,"ds":[14,12,14,13,15,10,14,11,11,15,12,14],"q":3,"v":4},{"x":[167,51,257],"t":1,"N":2,"c":8,"s":0,"lc":0,"gt":[2,1,0],"l":[2,4,1,0,5,3]},{"x":[131,17,202,88],"t":0,"N":11,"c":5,"s":1,"lc":0,"gt":[0,1,2],"g":2},{"t":2,"b":-42,"a":-111,"c":0,"N":10},{"N":9,"a":8,"b":6,"c":5,"t":1},{"na":9,"a":4,"b":3,"c":5,"t":1,"h":1,"gt":3}]
[[1],[{"x":200,"y":200},{"x":320,"y":160}],"45","3","6",[0,2,3],"QNP","69","\frac{24}{5}","4"]