Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":-1,"ms":1},"x":{"ts":6,"ms":2},"y":{"ts":-3,"ms":1}},{"a":{"ts":3,"ms":1},"c":4,"s":3.5},{"a":-4,"b":7,"t":1,"o":1,"x":5.5},{"l":3,"n":18,"ds":[9,6,7,7,11,11,11,6,7,7,10,9,9,10,7,6,10,8],"q":3,"v":3},{"l":1,"n":10,"ds":[11,12,10,12,13,11,14,11,11,15],"q":3,"v":3},{"x":[13,39,233,259],"t":0,"N":1,"c":1,"s":1,"lc":1,"gt":[3,1,2],"l":[3,0,2,4,5,1]},{"x":[21,55,177],"t":0,"N":1,"c":2,"s":0,"lc":0,"gt":[0,2,1],"g":2},{"t":1,"b":-56,"a":-112,"c":1,"N":3},{"N":4,"a":6,"b":8,"c":3,"t":0},{"na":5,"a":4,"b":3,"c":3,"t":2,"h":3,"gt":2}]
[[0],[{"x":200,"y":200},{"x":240,"y":80}],"-15","1","6",[1,2,5],"EDC","56","\frac{24}{5}","7"]