Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":-1,"ms":2},"x":{"ts":-8,"ms":1},"y":{"ts":4,"ms":1}},{"a":{"ts":1,"ms":2},"c":2,"s":-4.5},{"a":4,"b":-6,"t":1,"o":0,"x":3},{"l":3,"n":10,"ds":[10,10,10,7,8,9,9,11,11,9],"q":4,"v":2},{"l":5,"n":12,"ds":[10,2,7,10,2,1,8,5,1,3,9,6],"q":7,"v":2},{"x":[90,45,252,207],"t":0,"N":1,"c":0,"s":1,"lc":0,"gt":[0,1,2],"l":[5,3,1,0,2,4]},{"x":[113,93,248],"t":0,"N":4,"c":6,"s":0,"lc":0,"gt":[1,2,0],"g":1},{"t":2,"b":-64,"a":-122,"c":8,"N":10},{"N":4,"a":4,"b":3,"c":10,"t":1},{"na":7,"a":12,"b":16,"c":4,"t":2,"h":0,"gt":1}]
[[0],[{"x":280,"y":160},{"x":360,"y":120}],"6","2","2",[2,3,4],"FGH","58","\frac{12}{5}","20"]