Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":1,"ms":1},"x":{"ts":7,"ms":2},"y":{"ts":9,"ms":2}},{"a":{"ts":-1,"ms":3},"c":1,"s":1.5},{"a":3,"b":10,"t":1,"o":0,"x":1.5},{"l":4,"n":20,"ds":[10,6,11,8,11,8,12,11,11,12,6,5,8,7,11,8,6,10,7,8],"q":2,"v":0},{"l":3,"n":18,"ds":[8,9,8,10,6,10,9,9,9,9,7,11,9,7,7,9,9,7],"q":2,"v":2},{"x":[108,21,255],"t":1,"N":6,"c":3,"s":0,"lc":1,"gt":[3,1,2],"l":[2,1,4,5,0,3]},{"x":[77,67,251,241],"t":1,"N":4,"c":7,"s":1,"lc":1,"gt":[1,2,3],"g":1},{"t":0,"b":-38,"a":-142,"c":4,"N":2},{"N":4,"a":12,"b":5,"c":5,"t":0},{"na":8,"a":12,"b":16,"c":0,"t":0,"h":1,"gt":2}]
[[1],[{"x":320,"y":240},{"x":80,"y":160}],"\frac{29}{2}","5","18",[0,1,4],"GFE","38","\frac{60}{13}","20"]