Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":1,"ms":2},"x":{"ts":7,"ms":2},"y":{"ts":7,"ms":4}},{"a":{"ts":1,"ms":1},"c":3,"s":-2.5},{"a":5,"b":1,"t":0,"o":1,"x":{"ts":1,"ms":7}},{"l":0,"n":14,"ds":[5,3,1,7,7,7,4,4,1,6,3,2,3,6],"q":2,"v":5},{"l":2,"n":16,"ds":[30,33,31,36,35,34,31,35,34,32,33,36,36,34,32,34],"q":5,"v":6},{"x":[105,4,209],"t":1,"N":4,"c":1,"s":0,"lc":1,"gt":[3,1,2],"l":[3,1,5,4,2,0]},{"x":[173,42,213,82],"t":0,"N":2,"c":6,"s":1,"lc":0,"gt":[1,2,0],"g":1},{"t":2,"b":-52,"a":-116,"c":8,"N":5},{"N":3,"a":16,"b":30,"c":2,"t":0},{"na":0,"a":6,"b":8,"c":4,"t":1,"h":2,"gt":4}]
[[0],[{"x":240,"y":160},{"x":160,"y":240}],"\frac{12}{7}","3","1",[1,4,5],"DEF","64","","10"]