Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":3,"ms":2},"x":{"ts":7,"ms":2},"y":{"ts":23,"ms":4}},{"a":{"ts":-1,"ms":1},"c":4,"s":0.5},{"a":7,"b":11,"t":1,"o":0,"x":-3},{"l":4,"n":16,"ds":[9,11,12,9,6,6,8,11,5,9,8,8,7,6,9,7],"q":2,"v":0},{"l":1,"n":10,"ds":[15,14,15,15,11,12,15,14,14,15],"q":7,"v":1},{"x":[83,41,250],"t":1,"N":9,"c":9,"s":0,"lc":0,"gt":[1,0,2],"l":[1,0,4,3,2,5]},{"x":[27,82,205],"t":0,"N":6,"c":6,"s":0,"lc":0,"gt":[2,1,0],"g":2},{"t":1,"b":-38,"a":-76,"c":2,"N":7},{"N":8,"a":8,"b":15,"c":6,"t":1},{"na":5,"a":4,"b":3,"c":7,"t":1,"h":2,"gt":4}]
[[1],[{"x":200,"y":200},{"x":240,"y":240}],"-10","4","1",[0,1,4],"IHK","38","\\frac{120}{17}","5"]