Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":4,"ms":3},"x":{"ts":-2,"ms":1},"y":{"ts":-8,"ms":3}},{"a":{"ts":1,"ms":3},"c":3,"s":1},{"a":2,"b":11,"t":0,"o":1,"x":{"ts":1,"ms":4}},{"l":0,"n":14,"ds":[7,7,3,2,1,1,7,1,2,6,5,2,2,6],"q":2,"v":5},{"l":4,"n":12,"ds":[12,6,6,12,5,9,9,11,10,9,6,7],"q":4,"v":4},{"x":[159,24,250,115],"t":1,"N":4,"c":8,"s":1,"lc":1,"gt":[3,2,1],"l":[0,1,4,3,5,2]},{"x":[156,33,238],"t":0,"N":6,"c":6,"s":0,"lc":1,"gt":[3,2,1],"g":1},{"t":2,"b":-52,"a":-116,"c":1,"N":3},{"N":7,"a":32,"b":24,"c":8,"t":1},{"na":5,"a":4,"b":3,"c":6,"t":2,"h":2,"gt":2}]
[[0],[{"x":200,"y":200},{"x":320,"y":160}],"\\frac{23}{2}","4","3",[0,1,5],"GIH","64","\\frac{96}{5}","5"]