Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":1,"ms":1},"x":{"ts":6,"ms":2},"y":{"ts":3,"ms":1}},{"a":{"ts":-4,"ms":1},"c":6,"s":1.5},{"a":-3,"b":-10,"t":1,"o":1,"x":2},{"l":4,"n":16,"ds":[7,7,8,10,6,8,7,7,9,11,10,12,12,7,8,6],"q":2,"v":2},{"l":0,"n":14,"ds":[3,6,2,5,2,4,4,7,5,1,7,7,2,4],"q":4,"v":1},{"x":[235,98,239],"t":1,"N":8,"c":8,"s":0,"lc":0,"gt":[0,2,1],"l":[3,0,2,4,1,5]},{"x":[191,30,237],"t":0,"N":7,"c":7,"s":0,"lc":0,"gt":[2,1,0],"g":2},{"t":0,"b":-62,"a":-118,"c":5,"N":9},{"N":9,"a":8,"b":6,"c":2,"t":1},{"na":8,"a":12,"b":5,"c":7,"t":1,"h":0,"gt":2}]
[[0],[{"x":160,"y":40},{"x":240,"y":360}],"-16","5","3",[1,2,4],"KIL","62","6","13"]