Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":-1,"ms":1},"x":{"ts":6,"ms":2},"y":{"ts":-4,"ms":1}},{"a":{"ts":1,"ms":1},"c":9,"s":-1},{"a":5,"b":7,"t":0,"o":0,"x":{"ts":4,"ms":5}},{"l":3,"n":14,"ds":[9,11,11,11,8,6,10,9,7,6,10,8,9,7],"q":4,"v":3},{"l":5,"n":12,"ds":[7,10,9,9,5,1,8,8,9,7,6,3],"q":7,"v":3},{"x":[135,42,215],"t":0,"N":10,"c":2,"s":0,"lc":0,"gt":[0,1,2],"l":[5,1,2,0,4,3]},{"x":[192,75,252],"t":1,"N":5,"c":10,"s":0,"lc":0,"gt":[1,2,0],"g":2},{"t":1,"b":-50,"a":-100,"c":8,"N":6},{"N":9,"a":16,"b":12,"c":6,"t":1},{"na":4,"a":4,"b":3,"c":5,"t":1,"h":1,"gt":4}]
[[1],[{"x":240,"y":160},{"x":280,"y":120}],"11","3","1",[1,2,3],"HGI","50","9,6","5"]