Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":3,"ms":1},"x":{"ts":3,"ms":1},"y":{"ts":9,"ms":1}},{"a":{"ts":1,"ms":1},"c":7,"s":-1.5},{"a":8,"b":-11,"t":0,"o":0,"x":{"ts":3,"ms":7}},{"l":4,"n":12,"ds":[9,9,10,6,9,11,9,10,11,7,9,6],"q":3,"v":1},{"l":4,"n":12,"ds":[8,8,6,11,11,11,9,10,8,6,9,5],"q":2,"v":1},{"x":[241,24,226,9],"t":0,"N":6,"c":5,"s":1,"lc":1,"gt":[2,1,3],"l":[3,1,0,2,4,5]},{"x":[161,74,259,172],"t":0,"N":7,"c":8,"s":1,"lc":0,"gt":[0,1,2],"g":1},{"t":1,"b":-52,"a":-104,"c":9,"N":2},{"N":8,"a":16,"b":12,"c":5,"t":0},{"na":4,"a":16,"b":30,"c":1,"t":1,"h":1,"gt":3}]
[[1],[{"x":240,"y":160},{"x":160,"y":240}],"-\frac{53}{7}","1","12",[1,2,3],"LIK","52","\frac{48}{5}","16"]