Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":2,"ms":3},"x":{"ts":-2,"ms":2},"y":{"ts":-1,"ms":1}},{"a":{"ts":1,"ms":2},"c":3,"s":3.5},{"a":3,"b":-11,"t":1,"o":1,"x":-7},{"l":2,"n":18,"ds":[31,35,33,36,33,34,32,32,31,32,35,31,34,35,35,33,32,35],"q":4,"v":4},{"l":1,"n":16,"ds":[15,11,15,16,14,11,16,12,11,12,15,14,10,14,15,12],"q":4,"v":1},{"x":[174,86,240],"t":0,"N":5,"c":2,"s":0,"lc":1,"gt":[2,1,3],"l":[1,2,3,4,5,0]},{"x":[99,59,209,169],"t":1,"N":6,"c":8,"s":1,"lc":1,"gt":[2,1,3],"g":2},{"t":2,"b":-70,"a":-125,"c":4,"N":6},{"N":11,"a":32,"b":24,"c":4,"t":2},{"na":2,"a":8,"b":6,"c":5,"t":1,"h":1,"gt":0}]
[[1],[{"x":200,"y":200},{"x":280,"y":160}],"-32","1","4",[0,1,5],"HIG","55","\frac{96}{5}","10"]