Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1

00:00

Điểm cao:

Hải Tặc Gokaigers
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Thibaut Courtois đây
10 điểm
Nguyễn Nam
10 điểm
Trần Lâm Khánh Vy
10 điểm

Có 2127 người đã làm bài

[{"a":{"ts":1,"ms":2},"x":{"ts":7,"ms":2},"y":{"ts":9,"ms":4}},{"a":{"ts":-2,"ms":3},"c":5,"s":0.5},{"a":-6,"b":1,"t":0,"o":1,"x":{"ts":3,"ms":8}},{"l":5,"n":12,"ds":[5,7,8,11,10,11,11,12,11,6,10,9],"q":2,"v":2},{"l":0,"n":12,"ds":[5,5,5,4,2,3,6,3,6,6,5,7],"q":4,"v":2},{"x":[72,5,243],"t":1,"N":7,"c":5,"s":0,"lc":1,"gt":[1,2,3],"l":[0,5,1,2,4,3]},{"x":[177,10,249],"t":0,"N":10,"c":0,"s":0,"lc":0,"gt":[1,0,2],"g":2},{"t":0,"b":-68,"a":-112,"c":2,"N":12},{"N":4,"a":24,"b":10,"c":4,"t":1},{"na":6,"a":16,"b":12,"c":0,"t":0,"h":1,"gt":2}]
[[1],[{"x":320,"y":280},{"x":80,"y":120}],"\frac{-5}{4}","4","4",[0,2,3],"MPN","68","\frac{120}{13}","20"]