Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1761

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Hải Tặc Gokaigers10 1 phút - 38 giây2017-02-18 15:06:48 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Nam10 2 phút - 16 giây2017-02-05 14:30:13 1 Xem bài làm
3 Thibaut Courtois đây10 2 phút - 24 giây2017-02-18 14:24:22 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Nam10 2 phút - 38 giây2017-02-05 14:46:29 1 Xem bài làm
5 Trần Lâm Khánh Vy10 2 phút - 39 giây2017-01-30 14:12:15 1 Xem bài làm
6 Tiên Đạt Tiến10 2 phút - 45 giây2019-01-10 18:56:30 1 Xem bài làm
7 Trần Tiến Sơn10 3 phút - 12 giây2017-06-22 14:17:55 7 Xem bài làm
8 nguyen nam10 3 phút - 27 giây2017-02-03 19:49:19 1 Xem bài làm
9 Trần Văn Nghiệp10 3 phút - 27 giây2017-04-24 20:30:17 1 Xem bài làm
10 dgdg10 3 phút - 31 giây2017-02-17 07:58:11 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Vương Thuỳ Linh10 3 phút - 50 giây2017-08-14 21:54:23 2 Xem bài làm
12 long đỗ văn10 3 phút - 54 giây2018-07-26 21:01:31 4 Xem bài làm
13 Nguyễn Hà Thái Đăng10 3 phút - 58 giây2017-02-14 21:57:33 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Duy Đạt10 4 phút - 35 giây2017-02-06 21:34:45 5 Xem bài làm
15 Thân Văn Tuyên10 4 phút - 40 giây2017-02-25 08:44:01 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Phạm Đức Hiếu10 4 phút - 58 giây2017-06-21 10:06:02 1 Xem bài làm
17 Đoàn Yến Chi10 5 phút - 16 giây2017-02-20 21:11:51 5 Xem bài làm
18 Nguyễn Minh Huy10 5 phút - 19 giây2017-02-27 10:34:37 2 Xem bài làm
19 Trần Phú Cường10 5 phút - 50 giây2017-07-17 09:53:35 1 Xem bài làm
20 nguyễn văn kiệt10 6 phút - 15 giây2017-05-21 19:53:39 1 Xem bài làm
21 Sáng tạo Thú vị Độc đáo10 6 phút - 22 giây2017-04-25 17:07:47 1 Xem bài làm
22 NGUYỄN THỊ KIM ANH10 7 phút - 20 giây2017-02-12 10:53:04 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Phương Thu10 7 phút - 54 giây2017-03-12 17:46:18 1 Xem bài làm
24 Ninh Thế Quang Nhật10 8 phút - 24 giây2017-02-13 13:07:04 1 Xem bài làm
25 nguyen thi thanh ngoc10 9 phút - 52 giây2017-02-12 10:58:49 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Hữu Vinh10 10 phút - 31 giây2017-02-02 19:05:40 1 Xem bài làm
27 HÙNG HÀ10 10 phút - 58 giây2017-02-18 13:24:01 2 Xem bài làm
28 Lưu Đức Tuân10 11 phút - 18 giây2017-02-20 19:06:04 1 Xem bài làm
29 Lê Thu Trang10 11 phút - 34 giây2017-06-17 10:57:21 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Tuấn Anh10 12 phút - 50 giây2017-02-11 21:12:04 1 Xem bài làm
31 nguyen thi thanh truc10 12 phút - 57 giây2017-03-17 22:42:09 1 Xem bài làm
32 tran ngoc hoang phuc10 13 phút - 29 giây2017-02-14 20:58:11 1 Xem bài làm
33 NGUYEN THI THUY HUONG10 13 phút - 55 giây2018-12-27 18:21:50 1 Xem bài làm
34 nguyễn phúc nguyên10 13 phút - 59 giây2017-03-12 12:08:05 1 Xem bài làm
35 trang đàm10 16 phút - 50 giây2017-02-06 21:36:35 1 Xem bài làm
36 Lê quỳnh phương Kha10 18 phút - 46 giây2019-03-17 09:42:18 4 Xem bài làm
37 Nguyễn Sĩ Sơn10 22 phút - 26 giây2017-02-05 10:43:04 2 Xem bài làm
38 Kubi huyền thoại một thời9 1 phút - 35 giây2017-02-18 14:52:34 1 Xem bài làm
39 Thánh vĩ đại9 1 phút - 37 giây2017-02-18 14:47:12 1 Xem bài làm
40 Huyền thoại phá kỉ lục9 1 phút - 38 giây2017-02-18 14:36:50 1 Xem bài làm
41 RONALDO VS KUBI LUDIC9 1 phút - 44 giây2017-02-18 15:00:33 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Nam9 2 phút - 2 giây2017-02-05 14:42:46 1 Xem bài làm
43 Nguyen van hieu9 2 phút - 4 giây2018-03-09 11:20:25 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Nam9 2 phút - 19 giây2017-02-05 14:12:08 1 Xem bài làm
45 Hiếu Nguyễn Phạm Đức9 2 phút - 55 giây2017-06-28 10:05:36 1 Xem bài làm
46 Ngô Gia Vượng9 3 phút - 24 giây2017-01-27 19:18:40 1 Xem bài làm
47 Đào Trọng Chân9 3 phút - 40 giây2017-04-03 20:55:04 1 Xem bài làm
48 Nguyễn xuân khải9 3 phút - 43 giây2017-03-21 21:12:10 1 Xem bài làm
49 Hiếu Nguyễn phạm đức9 3 phút - 45 giây2017-06-24 09:41:45 1 Xem bài làm
50 nguyễn nam9 3 phút - 56 giây2017-02-03 19:43:48 1 Xem bài làm