Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1777

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Hải Tặc Gokaigers10 1 phút - 38 giây2017-02-18 15:06:48 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Nam10 2 phút - 16 giây2017-02-05 14:30:13 1 Xem bài làm
3 Thibaut Courtois đây10 2 phút - 24 giây2017-02-18 14:24:22 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Nam10 2 phút - 38 giây2017-02-05 14:46:29 1 Xem bài làm
5 Trần Lâm Khánh Vy10 2 phút - 39 giây2017-01-30 14:12:15 1 Xem bài làm
6 Tiên Đạt Tiến10 2 phút - 45 giây2019-01-10 18:56:30 1 Xem bài làm
7 Trần Tiến Sơn10 3 phút - 12 giây2017-06-22 14:17:55 7 Xem bài làm
8 nguyen nam10 3 phút - 27 giây2017-02-03 19:49:19 1 Xem bài làm
9 Trần Văn Nghiệp10 3 phút - 27 giây2017-04-24 20:30:17 1 Xem bài làm
10 dgdg10 3 phút - 31 giây2017-02-17 07:58:11 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Vương Thuỳ Linh10 3 phút - 50 giây2017-08-14 21:54:23 2 Xem bài làm
12 Nguyễn Hà Thái Đăng10 3 phút - 58 giây2017-02-14 21:57:33 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Duy Đạt10 4 phút - 35 giây2017-02-06 21:34:45 5 Xem bài làm
14 Thân Văn Tuyên10 4 phút - 40 giây2017-02-25 08:44:01 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Phạm Đức Hiếu10 4 phút - 58 giây2017-06-21 10:06:02 1 Xem bài làm
16 Đoàn Yến Chi10 5 phút - 16 giây2017-02-20 21:11:51 5 Xem bài làm
17 Nguyễn Minh Huy10 5 phút - 19 giây2017-02-27 10:34:37 2 Xem bài làm
18 Trần Phú Cường10 5 phút - 50 giây2017-07-17 09:53:35 1 Xem bài làm
19 nguyễn văn kiệt10 6 phút - 15 giây2017-05-21 19:53:39 1 Xem bài làm
20 Sáng tạo Thú vị Độc đáo10 6 phút - 22 giây2017-04-25 17:07:47 1 Xem bài làm
21 NGUYỄN THỊ KIM ANH10 7 phút - 20 giây2017-02-12 10:53:04 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Phương Thu10 7 phút - 54 giây2017-03-12 17:46:18 1 Xem bài làm
23 Ninh Thế Quang Nhật10 8 phút - 24 giây2017-02-13 13:07:04 1 Xem bài làm
24 nguyen thi thanh ngoc10 9 phút - 52 giây2017-02-12 10:58:49 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Hữu Vinh10 10 phút - 31 giây2017-02-02 19:05:40 1 Xem bài làm
26 HÙNG HÀ10 10 phút - 58 giây2017-02-18 13:24:01 2 Xem bài làm
27 Lưu Đức Tuân10 11 phút - 18 giây2017-02-20 19:06:04 1 Xem bài làm
28 Lê Thu Trang10 11 phút - 34 giây2017-06-17 10:57:21 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Tuấn Anh10 12 phút - 50 giây2017-02-11 21:12:04 1 Xem bài làm
30 nguyen thi thanh truc10 12 phút - 57 giây2017-03-17 22:42:09 1 Xem bài làm
31 tran ngoc hoang phuc10 13 phút - 29 giây2017-02-14 20:58:11 1 Xem bài làm
32 NGUYEN THI THUY HUONG10 13 phút - 55 giây2018-12-27 18:21:50 1 Xem bài làm
33 nguyễn phúc nguyên10 13 phút - 59 giây2017-03-12 12:08:05 1 Xem bài làm
34 trang đàm10 16 phút - 50 giây2017-02-06 21:36:35 1 Xem bài làm
35 Lê quỳnh phương Kha10 18 phút - 46 giây2019-03-17 09:42:18 4 Xem bài làm
36 Nguyễn Sĩ Sơn10 22 phút - 26 giây2017-02-05 10:43:04 2 Xem bài làm
37 Kubi huyền thoại một thời9 1 phút - 35 giây2017-02-18 14:52:34 1 Xem bài làm
38 Thánh vĩ đại9 1 phút - 37 giây2017-02-18 14:47:12 1 Xem bài làm
39 Huyền thoại phá kỉ lục9 1 phút - 38 giây2017-02-18 14:36:50 1 Xem bài làm
40 RONALDO VS KUBI LUDIC9 1 phút - 44 giây2017-02-18 15:00:33 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Nam9 2 phút - 2 giây2017-02-05 14:42:46 1 Xem bài làm
42 Nguyen van hieu9 2 phút - 4 giây2018-03-09 11:20:25 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Nam9 2 phút - 19 giây2017-02-05 14:12:08 1 Xem bài làm
44 Hiếu Nguyễn Phạm Đức9 2 phút - 55 giây2017-06-28 10:05:36 1 Xem bài làm
45 Ngô Gia Vượng9 3 phút - 24 giây2017-01-27 19:18:40 1 Xem bài làm
46 Đào Trọng Chân9 3 phút - 40 giây2017-04-03 20:55:04 1 Xem bài làm
47 Nguyễn xuân khải9 3 phút - 43 giây2017-03-21 21:12:10 1 Xem bài làm
48 Hiếu Nguyễn phạm đức9 3 phút - 45 giây2017-06-24 09:41:45 1 Xem bài làm
49 nguyễn nam9 3 phút - 56 giây2017-02-03 19:43:48 1 Xem bài làm
50 Đố mày biết tao là ai9 3 phút - 59 giây2017-04-09 10:13:44 1 Xem bài làm