Lớp 7 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1730

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Hải Tặc Gokaigers10 1 phút - 38 giây2017-02-18 15:06:48 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Nam10 2 phút - 16 giây2017-02-05 14:30:13 1 Xem bài làm
3 Thibaut Courtois đây10 2 phút - 24 giây2017-02-18 14:24:22 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Nam10 2 phút - 38 giây2017-02-05 14:46:29 1 Xem bài làm
5 Trần Lâm Khánh Vy10 2 phút - 39 giây2017-01-30 14:12:15 1 Xem bài làm
6 Trần Tiến Sơn10 3 phút - 12 giây2017-06-22 14:17:55 7 Xem bài làm
7 Trần Văn Nghiệp10 3 phút - 27 giây2017-04-24 20:30:17 1 Xem bài làm
8 nguyen nam10 3 phút - 27 giây2017-02-03 19:49:19 1 Xem bài làm
9 dgdg10 3 phút - 31 giây2017-02-17 07:58:11 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Vương Thuỳ Linh10 3 phút - 50 giây2017-08-14 21:54:23 2 Xem bài làm
11 Nguyễn Hà Thái Đăng10 3 phút - 58 giây2017-02-14 21:57:33 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Duy Đạt10 4 phút - 35 giây2017-02-06 21:34:45 5 Xem bài làm
13 Thân Văn Tuyên10 4 phút - 40 giây2017-02-25 08:44:01 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Phạm Đức Hiếu10 4 phút - 58 giây2017-06-21 10:06:02 1 Xem bài làm
15 Đoàn Yến Chi10 5 phút - 16 giây2017-02-20 21:11:51 5 Xem bài làm
16 Nguyễn Minh Huy10 5 phút - 19 giây2017-02-27 10:34:37 2 Xem bài làm
17 Trần Phú Cường10 5 phút - 50 giây2017-07-17 09:53:35 1 Xem bài làm
18 nguyễn văn kiệt10 6 phút - 15 giây2017-05-21 19:53:39 1 Xem bài làm
19 Sáng tạo Thú vị Độc đáo10 6 phút - 22 giây2017-04-25 17:07:47 1 Xem bài làm
20 NGUYỄN THỊ KIM ANH10 7 phút - 20 giây2017-02-12 10:53:04 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Phương Thu10 7 phút - 54 giây2017-03-12 17:46:18 1 Xem bài làm
22 Ninh Thế Quang Nhật10 8 phút - 24 giây2017-02-13 13:07:04 1 Xem bài làm
23 nguyen thi thanh ngoc10 9 phút - 52 giây2017-02-12 10:58:49 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Hữu Vinh10 10 phút - 31 giây2017-02-02 19:05:40 1 Xem bài làm
25 HÙNG HÀ10 10 phút - 58 giây2017-02-18 13:24:01 2 Xem bài làm
26 Lưu Đức Tuân10 11 phút - 18 giây2017-02-20 19:06:04 1 Xem bài làm
27 Lê Thu Trang10 11 phút - 34 giây2017-06-17 10:57:21 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Tuấn Anh10 12 phút - 50 giây2017-02-11 21:12:04 1 Xem bài làm
29 nguyen thi thanh truc10 12 phút - 57 giây2017-03-17 22:42:09 1 Xem bài làm
30 tran ngoc hoang phuc10 13 phút - 29 giây2017-02-14 20:58:11 1 Xem bài làm
31 nguyễn phúc nguyên10 13 phút - 59 giây2017-03-12 12:08:05 1 Xem bài làm
32 trang đàm10 16 phút - 50 giây2017-02-06 21:36:35 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Sĩ Sơn10 22 phút - 26 giây2017-02-05 10:43:04 2 Xem bài làm
34 Kubi huyền thoại một thời9 1 phút - 35 giây2017-02-18 14:52:34 1 Xem bài làm
35 Thánh vĩ đại9 1 phút - 37 giây2017-02-18 14:47:12 1 Xem bài làm
36 Huyền thoại phá kỉ lục9 1 phút - 38 giây2017-02-18 14:36:50 1 Xem bài làm
37 RONALDO VS KUBI LUDIC9 1 phút - 44 giây2017-02-18 15:00:33 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Nam9 2 phút - 2 giây2017-02-05 14:42:46 1 Xem bài làm
39 Nguyen van hieu9 2 phút - 4 giây2018-03-09 11:20:25 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Nam9 2 phút - 19 giây2017-02-05 14:12:08 1 Xem bài làm
41 Hiếu Nguyễn Phạm Đức9 2 phút - 55 giây2017-06-28 10:05:36 1 Xem bài làm
42 Ngô Gia Vượng9 3 phút - 24 giây2017-01-27 19:18:40 1 Xem bài làm
43 Đào Trọng Chân9 3 phút - 40 giây2017-04-03 20:55:04 1 Xem bài làm
44 Nguyễn xuân khải9 3 phút - 43 giây2017-03-21 21:12:10 1 Xem bài làm
45 Hiếu Nguyễn phạm đức9 3 phút - 45 giây2017-06-24 09:41:45 1 Xem bài làm
46 nguyễn nam9 3 phút - 56 giây2017-02-03 19:43:48 1 Xem bài làm
47 Đố mày biết tao là ai9 3 phút - 59 giây2017-04-09 10:13:44 1 Xem bài làm
48 hẢI MESSI9 4 phút - 9 giây2017-02-10 18:36:03 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Ngọc Thảo Linh9 4 phút - 9 giây2017-04-25 17:51:05 1 Xem bài làm
50 cô gái bọ cạp9 4 phút - 9 giây2017-07-12 20:47:22 1 Xem bài làm