Lớp 6 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4697

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 13 giây2017-03-10 21:26:31 1 Xem bài làm
2 Washizu_Zeika10 1 phút - 14 giây2017-05-13 11:54:25 1 Xem bài làm
3 Washizu_Zeika10 1 phút - 15 giây2017-05-13 11:15:36 1 Xem bài làm
4 Washizu_Zeika10 1 phút - 17 giây2017-05-13 16:22:44 1 Xem bài làm
5 Washizu_Zeika10 1 phút - 19 giây2017-05-13 16:29:14 1 Xem bài làm
6 Washizu_Zeika10 1 phút - 19 giây2017-05-13 16:31:50 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Thị Cẩm Quyên10 1 phút - 22 giây2017-05-13 11:42:36 1 Xem bài làm
8 Washizu_Zeika10 1 phút - 23 giây2017-05-13 11:27:56 1 Xem bài làm
9 Washizu_Zeika10 1 phút - 24 giây2017-05-13 16:20:47 1 Xem bài làm
10 Washizu_Zeika10 1 phút - 25 giây2017-05-13 16:18:37 1 Xem bài làm
11 Washizu_Zeika10 1 phút - 27 giây2017-05-13 11:24:42 1 Xem bài làm
12 Washizu_Zeika10 1 phút - 28 giây2017-05-13 11:34:02 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Khắc Minh Quân10 1 phút - 29 giây2018-01-16 19:39:29 2 Xem bài làm
14 Washizu_Zeika10 1 phút - 30 giây2017-05-13 12:05:58 1 Xem bài làm
15 Phạm Thị Lan Hương10 1 phút - 30 giây2017-07-02 20:38:34 1 Xem bài làm
16 Lê Viết Minh Hiếu10 1 phút - 31 giây2017-06-27 14:34:34 1 Xem bài làm
17 Karma_Akabane10 1 phút - 35 giây2017-02-14 17:43:20 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Tiến Dũng10 1 phút - 44 giây2017-03-30 14:22:39 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Thị Cẩm Quyên10 1 phút - 46 giây2017-02-13 20:18:48 1 Xem bài làm
20 Triệu Mẫn10 1 phút - 47 giây2018-02-22 18:08:08 1 Xem bài làm
21 Karma_Akabane10 1 phút - 48 giây2017-02-13 19:20:47 1 Xem bài làm
22 Karma_Akabane10 1 phút - 51 giây2017-02-10 19:59:26 1 Xem bài làm
23 Đặng Quốc Vinh10 1 phút - 51 giây2017-03-05 20:17:29 1 Xem bài làm
24 Karma_Akabane10 1 phút - 54 giây2017-02-10 20:33:47 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Đình Toàn10 1 phút - 54 giây2017-11-11 15:58:04 1 Xem bài làm
26 Vũ Thị Ngọc Châm10 1 phút - 56 giây2017-04-06 09:02:54 1 Xem bài làm
27 Hoàng Ngọc Gia Linh10 1 phút - 57 giây2017-03-19 10:03:09 1 Xem bài làm
28 Son Nguyen Cong10 1 phút - 58 giây2017-01-22 16:55:57 1 Xem bài làm
29 Intelligent Man10 2 phút - 2 giây2017-06-19 10:02:06 1 Xem bài làm
30 aaaaaaadet10 2 phút - 2 giây2017-07-08 07:59:57 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thị Kim Anh10 2 phút - 5 giây2017-03-18 21:20:27 1 Xem bài làm
32 Ngô Thanh Giang10 2 phút - 5 giây2017-04-05 19:47:30 1 Xem bài làm
33 Phạm Thị Kim Oanh10 2 phút - 6 giây2017-01-26 08:27:17 1 Xem bài làm
34 Hoàng Ngọc Bảo Khuê10 2 phút - 6 giây2017-01-31 21:11:34 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Văn Đức10 2 phút - 6 giây2017-06-30 11:12:23 2 Xem bài làm
36 Hoàng C510 2 phút - 8 giây2017-02-01 10:15:45 1 Xem bài làm
37 Vu Hoang Quan10 2 phút - 9 giây2017-03-21 20:37:39 1 Xem bài làm
38 Lê Hoàng Thái10 2 phút - 10 giây2017-02-17 21:25:18 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Tiến Hiếu10 2 phút - 11 giây2017-03-08 21:09:54 1 Xem bài làm
40 Karma_Akabane10 2 phút - 12 giây2017-02-10 16:00:01 1 Xem bài làm
41 Karma_Akabane10 2 phút - 13 giây2017-02-10 19:52:27 1 Xem bài làm
42 Viet Hoang Dam10 2 phút - 13 giây2017-02-26 20:18:03 9 Xem bài làm
43 cdhtandlq10 2 phút - 14 giây2017-07-18 08:58:29 1 Xem bài làm
44 Phạm Xuân Công10 2 phút - 15 giây2017-07-30 09:32:54 2 Xem bài làm
45 Nguyễn Ngọc Tấn Tài10 2 phút - 17 giây2017-07-11 09:00:42 2 Xem bài làm
46 Trương Công Cảnh10 2 phút - 18 giây2017-02-06 16:12:08 1 Xem bài làm
47 Karma_Akabane10 2 phút - 18 giây2017-02-10 19:46:18 1 Xem bài làm
48 Quỳnh Nguyễn10 2 phút - 18 giây2017-04-22 10:01:58 1 Xem bài làm
49 yurikaty Lê10 2 phút - 18 giây2017-07-06 17:59:35 1 Xem bài làm
50 xinh xinh10 2 phút - 19 giây2017-01-26 14:49:01 1 Xem bài làm