Lớp 6 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4746

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Trần Minh Phúc10 1 phút - 7 giây2018-06-11 21:06:26 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 13 giây2017-03-10 21:26:31 1 Xem bài làm
3 Washizu_Zeika10 1 phút - 14 giây2017-05-13 11:54:25 1 Xem bài làm
4 Washizu_Zeika10 1 phút - 15 giây2017-05-13 11:15:36 1 Xem bài làm
5 Washizu_Zeika10 1 phút - 17 giây2017-05-13 16:22:44 1 Xem bài làm
6 Washizu_Zeika10 1 phút - 19 giây2017-05-13 16:29:14 1 Xem bài làm
7 Washizu_Zeika10 1 phút - 19 giây2017-05-13 16:31:50 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Thị Cẩm Quyên10 1 phút - 22 giây2017-05-13 11:42:36 1 Xem bài làm
9 Washizu_Zeika10 1 phút - 23 giây2017-05-13 11:27:56 1 Xem bài làm
10 Washizu_Zeika10 1 phút - 24 giây2017-05-13 16:20:47 1 Xem bài làm
11 Trần Minh Phúc10 1 phút - 24 giây2018-06-23 09:45:27 1 Xem bài làm
12 Washizu_Zeika10 1 phút - 25 giây2017-05-13 16:18:37 1 Xem bài làm
13 Washizu_Zeika10 1 phút - 27 giây2017-05-13 11:24:42 1 Xem bài làm
14 Washizu_Zeika10 1 phút - 28 giây2017-05-13 11:34:02 1 Xem bài làm
15 Trần Minh Phúc10 1 phút - 28 giây2018-06-10 15:53:10 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Khắc Minh Quân10 1 phút - 29 giây2018-01-16 19:39:29 2 Xem bài làm
17 Washizu_Zeika10 1 phút - 30 giây2017-05-13 12:05:58 1 Xem bài làm
18 Phạm Thị Lan Hương10 1 phút - 30 giây2017-07-02 20:38:34 1 Xem bài làm
19 Lê Viết Minh Hiếu10 1 phút - 31 giây2017-06-27 14:34:34 1 Xem bài làm
20 Karma_Akabane10 1 phút - 35 giây2017-02-14 17:43:20 1 Xem bài làm
21 Trần Minh Phúc10 1 phút - 40 giây2018-06-10 09:59:22 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Tiến Dũng10 1 phút - 44 giây2017-03-30 14:22:39 1 Xem bài làm
23 Trần Minh Phúc10 1 phút - 44 giây2018-06-09 21:29:22 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Cẩm Quyên10 1 phút - 46 giây2017-02-13 20:18:48 1 Xem bài làm
25 Triệu Mẫn10 1 phút - 47 giây2018-02-22 18:08:08 1 Xem bài làm
26 Karma_Akabane10 1 phút - 48 giây2017-02-13 19:20:47 1 Xem bài làm
27 Karma_Akabane10 1 phút - 51 giây2017-02-10 19:59:26 1 Xem bài làm
28 Đặng Quốc Vinh10 1 phút - 51 giây2017-03-05 20:17:29 1 Xem bài làm
29 Kuriyama Mirai10 1 phút - 52 giây2018-09-14 13:44:08 1 Xem bài làm
30 Karma_Akabane10 1 phút - 54 giây2017-02-10 20:33:47 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Đình Toàn10 1 phút - 54 giây2017-11-11 15:58:04 1 Xem bài làm
32 Vũ Thị Ngọc Châm10 1 phút - 56 giây2017-04-06 09:02:54 1 Xem bài làm
33 Hoàng Ngọc Gia Linh10 1 phút - 57 giây2017-03-19 10:03:09 1 Xem bài làm
34 Son Nguyen Cong10 1 phút - 58 giây2017-01-22 16:55:57 1 Xem bài làm
35 Intelligent Man10 2 phút - 2 giây2017-06-19 10:02:06 1 Xem bài làm
36 aaaaaaadet10 2 phút - 2 giây2017-07-08 07:59:57 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Thị Kim Anh10 2 phút - 5 giây2017-03-18 21:20:27 1 Xem bài làm
38 Ngô Thanh Giang10 2 phút - 5 giây2017-04-05 19:47:30 1 Xem bài làm
39 Hoàng Ngọc Bảo Khuê10 2 phút - 6 giây2017-01-31 21:11:34 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Văn Đức10 2 phút - 6 giây2017-06-30 11:12:23 2 Xem bài làm
41 Phạm Thị Kim Oanh10 2 phút - 6 giây2017-01-26 08:27:17 1 Xem bài làm
42 Hoàng C510 2 phút - 8 giây2017-02-01 10:15:45 1 Xem bài làm
43 Vu Hoang Quan10 2 phút - 9 giây2017-03-21 20:37:39 1 Xem bài làm
44 Lê Hoàng Thái10 2 phút - 10 giây2017-02-17 21:25:18 1 Xem bài làm
45 Đinh Sáng10 2 phút - 11 giây2018-07-12 08:33:12 4 Xem bài làm
46 Nguyễn Tiến Hiếu10 2 phút - 11 giây2017-03-08 21:09:54 1 Xem bài làm
47 Karma_Akabane10 2 phút - 12 giây2017-02-10 16:00:01 1 Xem bài làm
48 Karma_Akabane10 2 phút - 13 giây2017-02-10 19:52:27 1 Xem bài làm
49 Viet Hoang Dam10 2 phút - 13 giây2017-02-26 20:18:03 9 Xem bài làm
50 cdhtandlq10 2 phút - 14 giây2017-07-18 08:58:29 1 Xem bài làm