Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 5 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3165

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Hà Linh10 1 phút - 42 giây2017-02-10 14:36:04 1 Xem bài làm
2 Xã hội đen Mafia10 2 phút - 6 giây2017-04-01 09:00:17 1 Xem bài làm
3 Trần Quang Minh10 2 phút - 17 giây2017-04-04 21:33:23 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Thị Ngọc Bích10 2 phút - 20 giây2017-03-08 19:28:49 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 2 phút - 23 giây2017-02-13 14:38:33 1 Xem bài làm
6 Kudo Shinichi10 2 phút - 26 giây2017-04-10 06:37:02 1 Xem bài làm
7 Đặng Bá Công10 2 phút - 31 giây2017-03-13 15:15:07 1 Xem bài làm
8 Edogawaconan10 2 phút - 34 giây2017-04-11 14:54:04 1 Xem bài làm
9 TAD10 2 phút - 35 giây2017-02-15 16:43:42 1 Xem bài làm
10 Cristiano Ronaldo10 2 phút - 35 giây2017-02-16 20:31:24 1 Xem bài làm
11 Đỗ Bá Lâm10 2 phút - 38 giây2017-05-03 19:11:44 1 Xem bài làm
12 Jungkook10 2 phút - 40 giây2017-03-06 16:37:07 1 Xem bài làm
13 SoNevable10 2 phút - 40 giây2017-03-14 10:09:00 1 Xem bài làm
14 Trần Quang Minh10 2 phút - 48 giây2017-02-14 15:30:56 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Văn Phát10 2 phút - 50 giây2017-01-24 18:06:51 1 Xem bài làm
16 Bùi Thị Ngân Hà10 2 phút - 55 giây2017-01-24 12:35:29 1 Xem bài làm
17 Kim Tae Hee10 2 phút - 57 giây2017-03-05 19:19:36 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Ngọc Nam10 3 phút - 4 giây2017-02-10 10:11:47 1 Xem bài làm
19 Eternal10 3 phút - 4 giây2017-06-16 13:09:25 1 Xem bài làm
20 Đào Minh Tiến10 3 phút - 6 giây2017-02-02 12:09:22 1 Xem bài làm
21 Phan Trần Thu Hằng10 3 phút - 6 giây2017-02-23 20:47:32 1 Xem bài làm
22 Nguyen Thi Bich Huong10 3 phút - 10 giây2017-03-25 20:54:57 1 Xem bài làm
23 minh nguyen10 3 phút - 17 giây2017-02-19 18:01:00 1 Xem bài làm
24 habara and conan10 3 phút - 17 giây2017-04-29 10:22:22 1 Xem bài làm
25 Mai Đức Dũng10 3 phút - 24 giây2017-03-07 21:04:54 1 Xem bài làm
26 Đỗ Nguyễn Đức Hoàng10 3 phút - 25 giây2017-03-02 15:27:23 1 Xem bài làm
27 shawdow fight 310 3 phút - 25 giây2017-03-01 09:44:27 1 Xem bài làm
28 Kaito Kid 141210 3 phút - 32 giây2017-03-27 10:41:39 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Xuân Đức10 3 phút - 34 giây2017-01-21 07:49:25 1 Xem bài làm
30 Joyce Chu10 3 phút - 36 giây2017-03-15 19:24:05 1 Xem bài làm
31 I love you10 3 phút - 37 giây2017-02-14 11:51:40 1 Xem bài làm
32 Lan Anh10 3 phút - 39 giây2017-03-01 18:21:39 1 Xem bài làm
33 Anna Nguyễn10 3 phút - 40 giây2017-03-09 19:28:30 1 Xem bài làm
34 ánh trần mai nguyệt10 3 phút - 40 giây2017-03-15 16:29:24 1 Xem bài làm
35 Hoa10 3 phút - 41 giây2017-02-27 17:57:21 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Nhật Huy10 3 phút - 45 giây2017-03-15 10:31:20 1 Xem bài làm
37 ma kết dễ tính10 3 phút - 47 giây2017-01-25 21:24:40 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Thu Nga10 3 phút - 49 giây2017-01-22 22:22:05 1 Xem bài làm
39 Lê Thị Tuyết Ngân10 3 phút - 51 giây2017-02-11 15:52:43 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Hoàng Khôi10 3 phút - 53 giây2017-01-21 12:00:38 1 Xem bài làm
41 broly ssj110 3 phút - 57 giây2017-02-15 07:35:23 1 Xem bài làm
42 nguyễn tuấn lâm10 3 phút - 59 giây2017-01-24 09:42:45 1 Xem bài làm
43 tanhung pham10 3 phút - 59 giây2017-05-25 10:48:11 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Việt Hà10 3 phút - 59 giây2017-08-04 20:11:25 1 Xem bài làm
45 Phạm Lê Công10 4 phút - 1 giây2017-03-10 20:08:43 1 Xem bài làm
46 do xuan loc10 4 phút - 1 giây2017-03-15 14:29:36 1 Xem bài làm
47 ta là người đẹp trai nhất10 4 phút - 1 giây2017-01-27 19:02:40 1 Xem bài làm
48 ngueyndau10 4 phút - 2 giây2017-02-17 20:50:24 1 Xem bài làm
49 Tôi yêu 1 người ko yêu tôi10 4 phút - 3 giây2017-02-01 18:44:33 1 Xem bài làm
50 Phúc Hoàng Trường10 4 phút - 8 giây2017-02-20 08:52:55 1 Xem bài làm