Lớp 4 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3470

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Lã Hoàng Quế Đan10 1 phút - 25 giây2017-03-05 09:59:51 1 Xem bài làm
2 Lã Hoàng Quế Đan10 1 phút - 36 giây2017-03-06 09:17:36 1 Xem bài làm
3 Lã Hoàng Quế Đan10 1 phút - 37 giây2017-03-05 11:39:59 1 Xem bài làm
4 TRẦN ÁNH DƯƠNG10 1 phút - 43 giây2017-01-22 20:01:44 1 Xem bài làm
5 Tsunayoshi Sawada10 2 phút - 9 giây2017-02-01 20:35:17 1 Xem bài làm
6 Trần Ánh Dương10 2 phút - 12 giây2017-01-22 19:53:26 1 Xem bài làm
7 TAD10 2 phút - 14 giây2017-02-15 16:40:01 1 Xem bài làm
8 akaishuichi10 2 phút - 18 giây2017-04-07 10:06:06 1 Xem bài làm
9 Lãnh Địa Của Qủy10 2 phút - 19 giây2017-04-04 07:40:54 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Hải Yến10 2 phút - 23 giây2017-02-16 20:21:10 1 Xem bài làm
11 bingojeo10 2 phút - 27 giây2017-03-10 21:25:49 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Anh Tuấn10 2 phút - 30 giây2017-01-25 16:12:48 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Tuấn Hưng10 2 phút - 31 giây2017-02-23 20:05:36 2 Xem bài làm
14 steve gaming10 2 phút - 32 giây2017-02-15 16:04:38 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Trung Hiếu10 2 phút - 36 giây2017-03-05 19:04:38 1 Xem bài làm
16 fuckingman10 2 phút - 37 giây2017-04-08 17:21:47 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 38 giây2017-03-20 19:37:51 1 Xem bài làm
18 Oreki Houtarou10 2 phút - 39 giây2017-03-05 00:13:28 1 Xem bài làm
19 phan văn việt10 2 phút - 41 giây2017-04-26 11:47:56 1 Xem bài làm
20 John Cena RKO10 2 phút - 41 giây2017-07-31 21:02:44 1 Xem bài làm
21 Phạm Lê Công10 2 phút - 41 giây2017-03-11 17:06:48 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Minh Trí10 2 phút - 43 giây2017-01-20 19:28:35 1 Xem bài làm
23 Hán Quốc Hưng10 2 phút - 50 giây2017-04-17 16:35:18 1 Xem bài làm
24 tetvuive10 2 phút - 51 giây2017-04-26 18:48:06 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Như Quỳnh10 2 phút - 54 giây2017-03-12 20:16:08 1 Xem bài làm
26 Bùi Bảo Anh10 2 phút - 56 giây2018-05-28 16:36:10 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Đình Toàn10 2 phút - 57 giây2017-11-24 21:19:49 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Thùy Trang10 2 phút - 59 giây2017-03-20 16:37:29 1 Xem bài làm
29 ta là người đẹp trai nhất10 3 phút - 0 giây2017-01-27 19:06:23 1 Xem bài làm
30 Những nàng công chúa Winx10 3 phút - 2 giây2017-06-28 10:03:14 1 Xem bài làm
31 công chúa dễ thương be10 3 phút - 7 giây2017-03-12 10:57:47 1 Xem bài làm
32 Sachi10 3 phút - 15 giây2017-06-18 16:20:02 1 Xem bài làm
33 Minh Nguyễn Cao10 3 phút - 16 giây2017-02-08 12:26:59 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Thùy Trang10 3 phút - 16 giây2017-03-20 16:18:40 1 Xem bài làm
35 Trần Việt Hoài Thương10 3 phút - 18 giây2017-05-05 08:07:47 4 Xem bài làm
36 truong giangnguyen10 3 phút - 19 giây2017-03-30 19:14:11 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Xuân Thông10 3 phút - 20 giây2017-02-25 09:25:52 1 Xem bài làm
38 Võ Lê Hoàng Quốc10 3 phút - 26 giây2017-02-24 21:46:57 1 Xem bài làm
39 nguyễn thị thùy dương10 3 phút - 27 giây2017-01-22 12:57:58 1 Xem bài làm
40 Keọ Ngọt10 3 phút - 29 giây2018-03-11 09:55:48 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Yến Nhi10 3 phút - 30 giây2017-03-12 21:19:44 1 Xem bài làm
42 captainNemo10 3 phút - 32 giây2017-02-25 08:57:17 1 Xem bài làm
43 Honekawa Suneo10 3 phút - 33 giây2017-05-03 11:14:51 1 Xem bài làm
44 linhngo10 3 phút - 33 giây2017-08-19 12:33:31 1 Xem bài làm
45 dinh trong khoa10 3 phút - 34 giây2017-03-13 12:07:26 1 Xem bài làm
46 hưng đẹp trai10 3 phút - 35 giây2017-01-22 18:12:13 1 Xem bài làm
47 messi and ronaldo10 3 phút - 35 giây2017-03-14 11:40:58 1 Xem bài làm
48 kaitokid10 3 phút - 35 giây2017-04-07 08:08:16 1 Xem bài làm
49 Fantasy Naruto10 3 phút - 41 giây2017-03-03 20:38:22 1 Xem bài làm
50 lêquỳnhtrang10 3 phút - 42 giây2017-08-20 13:43:53 1 Xem bài làm