Lớp 3 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3569

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Dam Phan Nam10 1 phút - 5 giây2017-04-12 21:49:44 1 Xem bài làm
2 Hạnh10 1 phút - 8 giây2017-04-11 11:59:14 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 10 giây2017-03-19 08:55:32 1 Xem bài làm
4 Lê Xuân Hải10 1 phút - 20 giây2017-02-02 20:37:38 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Thu Hương10 1 phút - 21 giây2017-01-21 19:47:23 1 Xem bài làm
6 Hoang Tuan Phi10 1 phút - 22 giây2017-02-10 19:44:31 1 Xem bài làm
7 bingojeo10 1 phút - 22 giây2017-03-08 22:25:15 1 Xem bài làm
8 Huy Đạt Cù10 1 phút - 24 giây2017-01-20 19:48:05 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Hương Lan10 1 phút - 25 giây2017-02-05 18:55:15 1 Xem bài làm
10 Naruto10 1 phút - 26 giây2017-02-03 15:03:24 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 27 giây2017-02-17 20:19:26 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Hoàng Huy10 1 phút - 27 giây2017-03-15 20:25:13 1 Xem bài làm
13 nguyen thu phuong10 1 phút - 30 giây2017-08-16 21:31:47 1 Xem bài làm
14 Lưu Ái Đan10 1 phút - 31 giây2017-04-14 20:20:28 1 Xem bài làm
15 Phạm Tuấn Long10 1 phút - 31 giây2017-09-10 10:14:10 1 Xem bài làm
16 Lạnh Lùng Vô Đối10 1 phút - 32 giây2017-02-01 10:01:52 1 Xem bài làm
17 do tien dung10 1 phút - 33 giây2017-02-18 21:28:02 1 Xem bài làm
18 Do Thi Mai10 1 phút - 34 giây2017-05-11 10:27:06 1 Xem bài làm
19 Siêu nhân họ Đỗ10 1 phút - 35 giây2017-03-10 11:16:15 1 Xem bài làm
20 hoàng nhật lâm10 1 phút - 35 giây2017-02-15 22:41:50 1 Xem bài làm
21 Vũ Huệ Linh10 1 phút - 36 giây2017-03-13 21:06:35 1 Xem bài làm
22 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 1 phút - 39 giây2017-01-23 20:57:02 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Ngọc Mai10 1 phút - 39 giây2017-01-24 21:22:43 1 Xem bài làm
24 Đỗ Anh Đức10 1 phút - 39 giây2017-02-10 11:57:59 1 Xem bài làm
25 Kudo shinichi10 1 phút - 40 giây2017-02-23 20:57:42 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Ngọc Ngân Hà10 1 phút - 40 giây2017-08-11 21:12:20 1 Xem bài làm
27 Trang Hoàng Tử10 1 phút - 41 giây2017-03-11 15:20:17 1 Xem bài làm
28 Tran Tan Tai10 1 phút - 41 giây2017-08-26 20:11:08 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 1 phút - 42 giây2017-04-22 09:11:44 1 Xem bài làm
30 Thi Toán Khơi Dậy Niềm Vui10 1 phút - 43 giây2017-03-18 14:09:22 1 Xem bài làm
31 Công Chúa Mắt Hồng10 1 phút - 44 giây2017-03-10 10:28:06 1 Xem bài làm
32 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 45 giây2017-02-08 12:23:33 1 Xem bài làm
33 tetvuive10 1 phút - 45 giây2017-04-26 18:50:01 1 Xem bài làm
34 Nguyen Mai Hang10 1 phút - 45 giây2017-01-29 08:09:08 1 Xem bài làm
35 Lê Đức Thọ10 1 phút - 49 giây2017-02-04 15:20:17 1 Xem bài làm
36 Ayatocute10 1 phút - 49 giây2017-02-18 17:19:25 1 Xem bài làm
37 Phạm Trần Tuyết Dương10 1 phút - 49 giây2017-02-20 18:19:39 1 Xem bài làm
38 Hoàng Ninh10 1 phút - 50 giây2017-02-24 20:08:05 1 Xem bài làm
39 Trần Cao Chí Thống10 1 phút - 50 giây2017-07-30 15:02:49 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Quang Anh10 1 phút - 51 giây2017-02-26 18:04:52 1 Xem bài làm
41 Tiểu Thư Họ Vũ10 1 phút - 51 giây2017-04-17 16:17:36 1 Xem bài làm
42 Trịnh Khánh Linh10 1 phút - 53 giây2017-04-30 21:52:40 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Văn Sinh10 1 phút - 54 giây2017-03-26 11:06:42 1 Xem bài làm
44 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 54 giây2017-02-01 20:32:15 1 Xem bài làm
45 Hậu duệ mặt trời10 1 phút - 54 giây2017-02-02 15:11:29 1 Xem bài làm
46 Pirate King10 1 phút - 54 giây2017-03-16 20:34:26 1 Xem bài làm
47 Trịnh Huyền Ngân10 1 phút - 55 giây2017-02-12 14:01:09 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Mai Quỳnh Anh10 1 phút - 55 giây2017-02-27 20:45:11 1 Xem bài làm
49 nguyễn thị thùy dương10 1 phút - 55 giây2017-03-09 19:40:02 1 Xem bài làm
50 Lê Viết Minh Hiếu10 1 phút - 55 giây2017-07-05 09:59:58 1 Xem bài làm