Lớp 2 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 7243

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 54 giây2017-06-01 16:53:08 4 Xem bài làm
2 Nguyễn Anh Khôi10 0 phút - 56 giây2017-01-23 20:02:32 1 Xem bài làm
3 Dragonsvip10 0 phút - 56 giây2017-02-04 13:26:09 1 Xem bài làm
4 Hạnh10 0 phút - 58 giây2017-04-09 09:07:35 1 Xem bài làm
5 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 59 giây2017-06-21 12:52:48 1 Xem bài làm
6 Lê Minh Vũ10 1 phút - 0 giây2017-07-18 09:19:57 1 Xem bài làm
7 roronoa zoro10 1 phút - 1 giây2017-12-21 20:36:59 1 Xem bài làm
8 trần tiến đạt10 1 phút - 1 giây2017-02-25 09:39:14 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Duy Tuấn Đạt10 1 phút - 2 giây2017-11-25 22:58:03 1 Xem bài làm
10 Nguyen Mai Hang10 1 phút - 3 giây2017-01-29 08:06:49 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 1 phút - 4 giây2017-04-14 10:19:12 1 Xem bài làm
12 hồ huy hoàng10 1 phút - 4 giây2017-06-14 17:11:05 1 Xem bài làm
13 Pham Ngoc Hai10 1 phút - 4 giây2017-03-02 10:39:39 1 Xem bài làm
14 huyenthoaichangbeo10 1 phút - 4 giây2017-03-14 21:21:45 1 Xem bài làm
15 duc6athl10 1 phút - 4 giây2017-03-20 12:56:47 1 Xem bài làm
16 Thắng Max Level10 1 phút - 5 giây2017-02-16 18:24:26 1 Xem bài làm
17 Machiko10 1 phút - 6 giây2017-01-23 17:50:51 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Đình Tuấn Vũ10 1 phút - 6 giây2017-08-09 10:50:03 1 Xem bài làm
19 Kudo Shinichi10 1 phút - 7 giây2017-06-25 13:02:19 1 Xem bài làm
20 Hoang Tuan Phi10 1 phút - 9 giây2017-02-04 15:00:50 1 Xem bài làm
21 Shank hair red10 1 phút - 11 giây2017-02-23 21:25:50 1 Xem bài làm
22 Trần Minh Khôi10 1 phút - 12 giây2017-02-27 16:37:54 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Minh Khôi Zero10 1 phút - 12 giây2017-03-11 18:14:59 1 Xem bài làm
24 yanggd10 1 phút - 12 giây2017-07-22 16:10:59 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 12 giây2017-12-31 13:49:35 1 Xem bài làm
26 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 13 giây2017-02-01 20:45:03 1 Xem bài làm
27 Phạm Mai Linh10 1 phút - 13 giây2017-05-04 17:52:00 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Ngọc Mai10 1 phút - 13 giây2017-01-24 21:20:29 1 Xem bài làm
29 ddghgf10 1 phút - 15 giây2017-02-16 18:22:36 1 Xem bài làm
30 Long_071110 1 phút - 15 giây2017-10-31 22:14:26 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Đức Mạnh10 1 phút - 16 giây2017-08-10 16:24:59 1 Xem bài làm
32 Trần Huy Hoàng10 1 phút - 19 giây2017-02-03 09:57:07 1 Xem bài làm
33 Như Quỳnh Nguyễn10 1 phút - 19 giây2017-05-15 16:26:19 1 Xem bài làm
34 Vũ Phú Trọng10 1 phút - 19 giây2017-02-02 21:58:44 1 Xem bài làm
35 Siêu nhân họ Đỗ10 1 phút - 20 giây2017-02-24 18:36:04 1 Xem bài làm
36 Nghiem Hong Oanh10 1 phút - 20 giây2017-11-08 22:16:37 1 Xem bài làm
37 Thái Hòa10 1 phút - 21 giây2017-03-08 13:49:22 1 Xem bài làm
38 Bùi Minh Hiếu10 1 phút - 21 giây2017-03-12 21:58:02 1 Xem bài làm
39 Karmar10 1 phút - 21 giây2017-10-05 16:09:56 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Xuân Anh10 1 phút - 21 giây2017-12-28 01:01:29 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Ngọc Mai10 1 phút - 21 giây2017-02-18 17:12:43 1 Xem bài làm
42 Siêu nhân sấm sét10 1 phút - 21 giây2017-02-21 18:38:10 1 Xem bài làm
43 Mai Đức Dũng10 1 phút - 21 giây2017-03-02 21:56:32 1 Xem bài làm
44 Kudo Shinichi10 1 phút - 23 giây2017-07-04 18:44:46 1 Xem bài làm
45 vo thanh dat10 1 phút - 23 giây2017-08-10 19:29:39 1 Xem bài làm
46 Vũ Hương Giang10 1 phút - 24 giây2017-02-21 22:00:58 1 Xem bài làm
47 Trần Thu Huyền10 1 phút - 24 giây2017-03-31 18:43:32 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thanh Hương10 1 phút - 25 giây2017-02-25 11:11:44 1 Xem bài làm
49 Cao Thắng10 1 phút - 26 giây2017-04-13 20:48:56 1 Xem bài làm
50 Trần Diệu Linh10 1 phút - 26 giây2017-08-23 21:24:54 1 Xem bài làm