Lớp 2 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 7156

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 54 giây2017-06-01 16:53:08 4 Xem bài làm
2 Nguyễn Anh Khôi10 0 phút - 56 giây2017-01-23 20:02:32 1 Xem bài làm
3 Dragonsvip10 0 phút - 56 giây2017-02-04 13:26:09 1 Xem bài làm
4 Hạnh10 0 phút - 58 giây2017-04-09 09:07:35 1 Xem bài làm
5 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 59 giây2017-06-21 12:52:48 1 Xem bài làm
6 Lê Minh Vũ10 1 phút - 0 giây2017-07-18 09:19:57 1 Xem bài làm
7 trần tiến đạt10 1 phút - 1 giây2017-02-25 09:39:14 1 Xem bài làm
8 Nguyen Mai Hang10 1 phút - 3 giây2017-01-29 08:06:49 1 Xem bài làm
9 Pham Ngoc Hai10 1 phút - 4 giây2017-03-02 10:39:39 1 Xem bài làm
10 huyenthoaichangbeo10 1 phút - 4 giây2017-03-14 21:21:45 1 Xem bài làm
11 duc6athl10 1 phút - 4 giây2017-03-20 12:56:47 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 1 phút - 4 giây2017-04-14 10:19:12 1 Xem bài làm
13 hồ huy hoàng10 1 phút - 4 giây2017-06-14 17:11:05 1 Xem bài làm
14 Thắng Max Level10 1 phút - 5 giây2017-02-16 18:24:26 1 Xem bài làm
15 Machiko10 1 phút - 6 giây2017-01-23 17:50:51 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Đình Tuấn Vũ10 1 phút - 6 giây2017-08-09 10:50:03 1 Xem bài làm
17 Kudo Shinichi10 1 phút - 7 giây2017-06-25 13:02:19 1 Xem bài làm
18 Hoang Tuan Phi10 1 phút - 9 giây2017-02-04 15:00:50 1 Xem bài làm
19 Shank hair red10 1 phút - 11 giây2017-02-23 21:25:50 1 Xem bài làm
20 Trần Minh Khôi10 1 phút - 12 giây2017-02-27 16:37:54 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Minh Khôi Zero10 1 phút - 12 giây2017-03-11 18:14:59 1 Xem bài làm
22 yanggd10 1 phút - 12 giây2017-07-22 16:10:59 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Ngọc Mai10 1 phút - 13 giây2017-01-24 21:20:29 1 Xem bài làm
24 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 13 giây2017-02-01 20:45:03 1 Xem bài làm
25 Phạm Mai Linh10 1 phút - 13 giây2017-05-04 17:52:00 1 Xem bài làm
26 Long_071110 1 phút - 15 giây2017-10-31 22:14:26 1 Xem bài làm
27 ddghgf10 1 phút - 15 giây2017-02-16 18:22:36 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Đức Mạnh10 1 phút - 16 giây2017-08-10 16:24:59 1 Xem bài làm
29 Vũ Phú Trọng10 1 phút - 19 giây2017-02-02 21:58:44 1 Xem bài làm
30 Trần Huy Hoàng10 1 phút - 19 giây2017-02-03 09:57:07 1 Xem bài làm
31 Như Quỳnh Nguyễn10 1 phút - 19 giây2017-05-15 16:26:19 1 Xem bài làm
32 Nghiem Hong Oanh10 1 phút - 20 giây2017-11-08 22:16:37 1 Xem bài làm
33 Siêu nhân họ Đỗ10 1 phút - 20 giây2017-02-24 18:36:04 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Ngọc Mai10 1 phút - 21 giây2017-02-18 17:12:43 1 Xem bài làm
35 Siêu nhân sấm sét10 1 phút - 21 giây2017-02-21 18:38:10 1 Xem bài làm
36 Mai Đức Dũng10 1 phút - 21 giây2017-03-02 21:56:32 1 Xem bài làm
37 Thái Hòa10 1 phút - 21 giây2017-03-08 13:49:22 1 Xem bài làm
38 Bùi Minh Hiếu10 1 phút - 21 giây2017-03-12 21:58:02 1 Xem bài làm
39 Karmar10 1 phút - 21 giây2017-10-05 16:09:56 1 Xem bài làm
40 Kudo Shinichi10 1 phút - 23 giây2017-07-04 18:44:46 1 Xem bài làm
41 vo thanh dat10 1 phút - 23 giây2017-08-10 19:29:39 1 Xem bài làm
42 Vũ Hương Giang10 1 phút - 24 giây2017-02-21 22:00:58 1 Xem bài làm
43 Trần Thu Huyền10 1 phút - 24 giây2017-03-31 18:43:32 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Thanh Hương10 1 phút - 25 giây2017-02-25 11:11:44 1 Xem bài làm
45 Trần Diệu Linh10 1 phút - 26 giây2017-08-23 21:24:54 1 Xem bài làm
46 Cao Thắng10 1 phút - 26 giây2017-04-13 20:48:56 1 Xem bài làm
47 Karma_Akabane10 1 phút - 27 giây2017-02-10 16:05:11 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Huyền Nhi10 1 phút - 27 giây2017-11-19 15:47:25 1 Xem bài làm
49 Trần Quang Huy10 1 phút - 28 giây2017-02-03 20:54:22 1 Xem bài làm
50 anh chang soi ca10 1 phút - 28 giây2017-02-26 14:49:11 1 Xem bài làm