Lớp 1 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 21091

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Cô gái bí mật10 0 phút - 27 giây2017-01-19 11:44:28 1 Xem bài làm
2 Natsu Dragneel10 0 phút - 27 giây2017-01-19 21:06:44 1 Xem bài làm
3 Vũ Bá Quân10 0 phút - 27 giây2017-04-03 19:38:15 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Minh Hằng10 0 phút - 28 giây2017-03-29 14:55:23 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 29 giây2017-05-27 16:56:14 4 Xem bài làm
6 Trần Tiến Đạt10 0 phút - 30 giây2017-03-16 09:48:32 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Thọ Quân10 0 phút - 30 giây2017-03-25 20:16:38 1 Xem bài làm
8 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 30 giây2017-01-21 12:33:31 1 Xem bài làm
9 Phạm xuân hiếu10 0 phút - 30 giây2017-02-27 07:16:46 1 Xem bài làm
10 phuong hoang bang10 0 phút - 31 giây2017-02-20 07:22:02 1 Xem bài làm
11 phuing hoang lua10 0 phút - 31 giây2017-02-20 07:24:43 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 31 giây2017-10-22 15:57:09 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 31 giây2018-02-08 14:56:35 1 Xem bài làm
14 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 32 giây2017-06-24 14:46:24 1 Xem bài làm
15 Jack Hammer Gold10 0 phút - 32 giây2017-07-10 10:10:55 1 Xem bài làm
16 Trần Nhật Dương10 0 phút - 32 giây2017-07-15 14:19:13 7 Xem bài làm
17 phan văn đức10 0 phút - 33 giây2017-02-22 09:59:50 1 Xem bài làm
18 Lục sVip10 0 phút - 33 giây2017-02-24 11:35:08 1 Xem bài làm
19 trần tiến đạt10 0 phút - 33 giây2017-02-25 09:33:13 1 Xem bài làm
20 chiến thần lữ bố10 0 phút - 33 giây2017-03-06 09:44:30 1 Xem bài làm
21 Phạm Ánh Dương10 0 phút - 33 giây2017-01-19 11:43:46 1 Xem bài làm
22 Huỳnh Thanh Thiện10 0 phút - 33 giây2017-07-18 19:30:26 1 Xem bài làm
23 Chihaya Kisaragi10 0 phút - 33 giây2017-01-19 21:04:53 1 Xem bài làm
24 AK 47 Lego10 0 phút - 33 giây2017-09-17 07:22:57 1 Xem bài làm
25 Asuna10 0 phút - 33 giây2017-01-19 21:05:52 1 Xem bài làm
26 Bui Danh10 0 phút - 34 giây2017-05-19 18:35:23 1 Xem bài làm
27 Tình yêu Nhân Mã10 0 phút - 34 giây2017-06-10 09:25:22 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 34 giây2017-12-28 14:58:17 1 Xem bài làm
29 Lục sVip10 0 phút - 34 giây2017-02-26 08:59:39 1 Xem bài làm
30 Hội những người chán đời10 0 phút - 35 giây2017-04-06 08:52:00 1 Xem bài làm
31 Knight Light10 0 phút - 35 giây2017-04-29 12:02:05 1 Xem bài làm
32 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 35 giây2017-06-15 16:13:48 1 Xem bài làm
33 megurine luka10 0 phút - 35 giây2017-02-04 21:28:24 1 Xem bài làm
34 365 Daband10 0 phút - 35 giây2017-02-05 21:36:37 1 Xem bài làm
35 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 35 giây2017-02-11 09:15:03 1 Xem bài làm
36 Quốc Phương Ars10 0 phút - 36 giây2017-03-26 21:01:35 1 Xem bài làm
37 Cố Lên Nào Các Bạn10 0 phút - 36 giây2017-04-06 11:28:15 1 Xem bài làm
38 Ngọc Linh Nguyễn Thị10 0 phút - 36 giây2017-04-09 22:18:06 1 Xem bài làm
39 Phạm Ánh Dương10 0 phút - 36 giây2017-01-19 11:42:55 1 Xem bài làm
40 Krissy10 0 phút - 36 giây2017-11-15 19:33:35 1 Xem bài làm
41 Nobita Kun10 0 phút - 36 giây2017-02-03 21:45:30 1 Xem bài làm
42 Lucy Heartfilia10 0 phút - 36 giây2017-12-06 09:59:59 1 Xem bài làm
43 Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau10 0 phút - 36 giây2017-02-23 12:17:54 1 Xem bài làm
44 phan văn đức10 0 phút - 36 giây2017-02-27 07:16:13 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Vũ Hoàng Phú10 0 phút - 37 giây2017-03-15 14:41:28 1 Xem bài làm
46 Pisces Cancer Virgo Pisces10 0 phút - 37 giây2017-02-05 21:39:45 1 Xem bài làm
47 yamamoto10 0 phút - 37 giây2017-03-15 18:52:38 1 Xem bài làm
48 Hot girl tuoi teen10 0 phút - 37 giây2017-02-18 11:14:18 1 Xem bài làm
49 Trần Hoàng Việt10 0 phút - 37 giây2017-07-30 08:55:27 1 Xem bài làm
50 Ngoi nha hanh phuc10 0 phút - 37 giây2017-02-18 22:03:44 1 Xem bài làm