Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 1 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 22769

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Cô gái bí mật10 0 phút - 27 giây2017-01-19 11:44:28 1 Xem bài làm
2 Natsu Dragneel10 0 phút - 27 giây2017-01-19 21:06:44 1 Xem bài làm
3 Vũ Bá Quân10 0 phút - 27 giây2017-04-03 19:38:15 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Thị Trang10 0 phút - 27 giây2018-06-13 11:47:40 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 27 giây2018-06-16 15:18:31 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Minh Hằng10 0 phút - 28 giây2017-03-29 14:55:23 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 29 giây2017-05-27 16:56:14 4 Xem bài làm
8 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 29 giây2018-06-17 16:00:09 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thị Trang10 0 phút - 30 giây2018-06-10 21:42:53 1 Xem bài làm
10 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 30 giây2017-01-21 12:33:31 1 Xem bài làm
11 Phạm xuân hiếu10 0 phút - 30 giây2017-02-27 07:16:46 1 Xem bài làm
12 Trần Tiến Đạt10 0 phút - 30 giây2017-03-16 09:48:32 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thọ Quân10 0 phút - 30 giây2017-03-25 20:16:38 1 Xem bài làm
14 Dũng Lương Trí10 0 phút - 30 giây2018-05-13 21:18:15 1 Xem bài làm
15 phuong hoang bang10 0 phút - 31 giây2017-02-20 07:22:02 1 Xem bài làm
16 phuing hoang lua10 0 phút - 31 giây2017-02-20 07:24:43 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 31 giây2017-10-22 15:57:09 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 31 giây2018-02-08 14:56:35 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 31 giây2018-06-14 19:24:48 1 Xem bài làm
20 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 32 giây2017-06-24 14:46:24 1 Xem bài làm
21 Jack Hammer Gold10 0 phút - 32 giây2017-07-10 10:10:55 1 Xem bài làm
22 Trần Nhật Dương10 0 phút - 32 giây2017-07-15 14:19:13 7 Xem bài làm
23 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 33 giây2018-06-13 18:41:57 1 Xem bài làm
24 Lục sVip10 0 phút - 33 giây2017-02-24 11:35:08 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 33 giây2019-06-18 20:56:38 1 Xem bài làm
26 trần tiến đạt10 0 phút - 33 giây2017-02-25 09:33:13 1 Xem bài làm
27 chiến thần lữ bố10 0 phút - 33 giây2017-03-06 09:44:30 1 Xem bài làm
28 Phạm Ánh Dương10 0 phút - 33 giây2017-01-19 11:43:46 1 Xem bài làm
29 Huỳnh Thanh Thiện10 0 phút - 33 giây2017-07-18 19:30:26 1 Xem bài làm
30 Chihaya Kisaragi10 0 phút - 33 giây2017-01-19 21:04:53 1 Xem bài làm
31 AK 47 Lego10 0 phút - 33 giây2017-09-17 07:22:57 1 Xem bài làm
32 Asuna10 0 phút - 33 giây2017-01-19 21:05:52 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 33 giây2018-06-10 16:47:46 1 Xem bài làm
34 phan văn đức10 0 phút - 33 giây2017-02-22 09:59:50 1 Xem bài làm
35 Lục sVip10 0 phút - 34 giây2017-02-26 08:59:39 1 Xem bài làm
36 Bui Danh10 0 phút - 34 giây2017-05-19 18:35:23 1 Xem bài làm
37 Tình yêu Nhân Mã10 0 phút - 34 giây2017-06-10 09:25:22 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Thị Thanh Hiền10 0 phút - 34 giây2017-12-28 14:58:17 1 Xem bài làm
39 Ly10 0 phút - 34 giây2020-09-08 21:13:21 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thị Ánh10 0 phút - 35 giây2018-06-11 19:57:00 1 Xem bài làm
41 megurine luka10 0 phút - 35 giây2017-02-04 21:28:24 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thị Trang10 0 phút - 35 giây2018-06-12 11:18:13 1 Xem bài làm
43 365 Daband10 0 phút - 35 giây2017-02-05 21:36:37 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Thị Trang10 0 phút - 35 giây2018-06-12 18:19:57 1 Xem bài làm
45 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 35 giây2017-02-11 09:15:03 1 Xem bài làm
46 Hội những người chán đời10 0 phút - 35 giây2017-04-06 08:52:00 1 Xem bài làm
47 Knight Light10 0 phút - 35 giây2017-04-29 12:02:05 1 Xem bài làm
48 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 35 giây2017-06-15 16:13:48 1 Xem bài làm
49 phan văn đức10 0 phút - 36 giây2017-02-27 07:16:13 1 Xem bài làm
50 Quốc Phương Ars10 0 phút - 36 giây2017-03-26 21:01:35 1 Xem bài làm