Lớp 1 - Kiểm tra tháng 1 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 20783

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Cô gái bí mật10 0 phút - 27 giây2017-01-19 11:44:28 1 Xem bài làm
2 Natsu Dragneel10 0 phút - 27 giây2017-01-19 21:06:44 1 Xem bài làm
3 Vũ Bá Quân10 0 phút - 27 giây2017-04-03 19:38:15 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Minh Hằng10 0 phút - 28 giây2017-03-29 14:55:23 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 29 giây2017-05-27 16:56:14 4 Xem bài làm
6 Trần Tiến Đạt10 0 phút - 30 giây2017-03-16 09:48:32 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Thọ Quân10 0 phút - 30 giây2017-03-25 20:16:38 1 Xem bài làm
8 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 30 giây2017-01-21 12:33:31 1 Xem bài làm
9 Phạm xuân hiếu10 0 phút - 30 giây2017-02-27 07:16:46 1 Xem bài làm
10 phuong hoang bang10 0 phút - 31 giây2017-02-20 07:22:02 1 Xem bài làm
11 phuing hoang lua10 0 phút - 31 giây2017-02-20 07:24:43 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 31 giây2017-10-22 15:57:09 1 Xem bài làm
13 Jack Hammer Gold10 0 phút - 32 giây2017-07-10 10:10:55 1 Xem bài làm
14 Trần Nhật Dương10 0 phút - 32 giây2017-07-15 14:19:13 7 Xem bài làm
15 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 32 giây2017-06-24 14:46:24 1 Xem bài làm
16 Lục sVip10 0 phút - 33 giây2017-02-24 11:35:08 1 Xem bài làm
17 trần tiến đạt10 0 phút - 33 giây2017-02-25 09:33:13 1 Xem bài làm
18 chiến thần lữ bố10 0 phút - 33 giây2017-03-06 09:44:30 1 Xem bài làm
19 Phạm Ánh Dương10 0 phút - 33 giây2017-01-19 11:43:46 1 Xem bài làm
20 Huỳnh Thanh Thiện10 0 phút - 33 giây2017-07-18 19:30:26 1 Xem bài làm
21 Chihaya Kisaragi10 0 phút - 33 giây2017-01-19 21:04:53 1 Xem bài làm
22 AK 47 Lego10 0 phút - 33 giây2017-09-17 07:22:57 1 Xem bài làm
23 Asuna10 0 phút - 33 giây2017-01-19 21:05:52 1 Xem bài làm
24 phan văn đức10 0 phút - 33 giây2017-02-22 09:59:50 1 Xem bài làm
25 Tình yêu Nhân Mã10 0 phút - 34 giây2017-06-10 09:25:22 1 Xem bài làm
26 Lục sVip10 0 phút - 34 giây2017-02-26 08:59:39 1 Xem bài làm
27 Bui Danh10 0 phút - 34 giây2017-05-19 18:35:23 1 Xem bài làm
28 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 35 giây2017-06-15 16:13:48 1 Xem bài làm
29 megurine luka10 0 phút - 35 giây2017-02-04 21:28:24 1 Xem bài làm
30 365 Daband10 0 phút - 35 giây2017-02-05 21:36:37 1 Xem bài làm
31 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 35 giây2017-02-11 09:15:03 1 Xem bài làm
32 Hội những người chán đời10 0 phút - 35 giây2017-04-06 08:52:00 1 Xem bài làm
33 Knight Light10 0 phút - 35 giây2017-04-29 12:02:05 1 Xem bài làm
34 Ngọc Linh Nguyễn Thị10 0 phút - 36 giây2017-04-09 22:18:06 1 Xem bài làm
35 Phạm Ánh Dương10 0 phút - 36 giây2017-01-19 11:42:55 1 Xem bài làm
36 Krissy10 0 phút - 36 giây2017-11-15 19:33:35 1 Xem bài làm
37 Nobita Kun10 0 phút - 36 giây2017-02-03 21:45:30 1 Xem bài làm
38 Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau10 0 phút - 36 giây2017-02-23 12:17:54 1 Xem bài làm
39 phan văn đức10 0 phút - 36 giây2017-02-27 07:16:13 1 Xem bài làm
40 Quốc Phương Ars10 0 phút - 36 giây2017-03-26 21:01:35 1 Xem bài làm
41 Cố Lên Nào Các Bạn10 0 phút - 36 giây2017-04-06 11:28:15 1 Xem bài làm
42 Đào Minh Tiến10 0 phút - 37 giây2017-02-11 16:01:32 2 Xem bài làm
43 lang tu hao hoa10 0 phút - 37 giây2017-02-20 07:16:35 1 Xem bài làm
44 Ng thanh vinh10 0 phút - 37 giây2017-05-09 21:05:39 5 Xem bài làm
45 Cô bé dễ thương10 0 phút - 37 giây2017-02-24 20:53:24 1 Xem bài làm
46 Atsumi Reika10 0 phút - 37 giây2017-03-07 19:14:04 1 Xem bài làm
47 Monkey D Luffy10 0 phút - 37 giây2017-02-02 17:17:37 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Vũ Hoàng Phú10 0 phút - 37 giây2017-03-15 14:41:28 1 Xem bài làm
49 Pisces Cancer Virgo Pisces10 0 phút - 37 giây2017-02-05 21:39:45 1 Xem bài làm
50 yamamoto10 0 phút - 37 giây2017-03-15 18:52:38 1 Xem bài làm