Lớp 9 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Trịnh Đức Thịnh
10 điểm
Trần Nguyễn Quy
10 điểm
KÊNH SUPER GAMER
10 điểm
Đỗ Phương Thảo
10 điểm
Phạm Nhật Minh
10 điểm

Có 760 người đã làm bài