Lớp 9 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Đại Nghĩa
10 điểm
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên
10 điểm
nguyenkienquoc
10 điểm
Trịnh Đức Thịnh
10 điểm
Trần Nguyễn Quy
10 điểm

Có 915 người đã làm bài