Lớp 9 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 915

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Đại Nghĩa10 0 phút - 30 giây2018-04-13 18:09:15 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên10 1 phút - 39 giây2017-11-19 20:15:40 4 Xem bài làm
3 nguyenkienquoc10 1 phút - 52 giây2017-06-20 09:25:27 4 Xem bài làm
4 Trịnh Đức Thịnh10 1 phút - 56 giây2017-01-07 21:54:29 1 Xem bài làm
5 Trần Nguyễn Quy10 2 phút - 36 giây2017-01-10 13:25:23 1 Xem bài làm
6 KÊNH SUPER GAMER10 3 phút - 11 giây2017-03-03 10:20:44 1 Xem bài làm
7 Phan Xuân Biên10 3 phút - 50 giây2017-08-25 21:46:26 1 Xem bài làm
8 Đỗ Phương Thảo10 3 phút - 53 giây2016-12-26 20:46:50 1 Xem bài làm
9 Phạm Thị Hằng10 4 phút - 8 giây2017-06-24 16:56:52 1 Xem bài làm
10 Phạm Nhật Minh10 4 phút - 18 giây2017-01-18 21:11:12 1 Xem bài làm
11 phan thị quỳnh10 4 phút - 44 giây2017-02-05 22:04:33 1 Xem bài làm
12 Võ Nhật Lê10 4 phút - 51 giây2017-02-15 15:56:51 1 Xem bài làm
13 chử mai10 5 phút - 3 giây2017-10-09 21:56:42 1 Xem bài làm
14 hồn qua dồn lập10 5 phút - 17 giây2017-04-08 20:03:19 1 Xem bài làm
15 Trần Phú Cường10 5 phút - 34 giây2019-07-02 15:49:03 1 Xem bài làm
16 Vương Chí Thanh10 5 phút - 45 giây2018-08-01 23:42:33 1 Xem bài làm
17 nguyễn thị thùy chinh10 6 phút - 48 giây2017-02-11 13:21:37 1 Xem bài làm
18 vuongquanghuy10 10 phút - 44 giây2017-04-19 18:59:30 1 Xem bài làm
19 le khong bao minh10 16 phút - 12 giây2018-12-19 20:24:33 6 Xem bài làm
20 Trần Thị Bích Thủy10 16 phút - 17 giây2018-12-28 22:27:28 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Tiến ĐỨc9 1 phút - 55 giây2017-06-11 14:46:15 1 Xem bài làm
22 Uzumaki Naruto9 1 phút - 55 giây2018-12-30 16:07:54 1 Xem bài làm
23 Duong Nguyen Vu9 2 phút - 41 giây2017-02-04 15:48:55 1 Xem bài làm
24 Ngô Thị Huệ9 2 phút - 47 giây2017-03-10 20:34:46 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Phương Thảo9 2 phút - 53 giây2017-02-25 18:52:04 1 Xem bài làm
26 Chi Đặng9 2 phút - 54 giây2017-03-31 16:13:37 1 Xem bài làm
27 Cô Bé Mùa Đông9 3 phút - 8 giây2017-01-18 16:22:31 1 Xem bài làm
28 An Le9 3 phút - 10 giây2016-12-23 09:34:17 1 Xem bài làm
29 Dâm's Nguyễn's9 3 phút - 16 giây2017-04-21 21:07:20 1 Xem bài làm
30 mien nam pham9 3 phút - 19 giây2017-03-22 21:23:14 1 Xem bài làm
31 đặng thị loan9 3 phút - 26 giây2017-01-01 13:20:01 1 Xem bài làm
32 itsukashidou9 3 phút - 28 giây2017-01-15 14:37:52 1 Xem bài làm
33 Robin Hood9 3 phút - 29 giây2017-05-18 21:08:22 1 Xem bài làm
34 Le Trang Nhung9 3 phút - 33 giây2017-01-05 22:50:00 1 Xem bài làm
35 nguyễn trinh thành9 3 phút - 42 giây2017-01-04 14:28:48 1 Xem bài làm
36 Tuấn Phan Quang9 3 phút - 46 giây2016-12-22 11:19:13 1 Xem bài làm
37 Phùng Thu Linh9 3 phút - 53 giây2017-04-03 09:40:29 1 Xem bài làm
38 Trần Mỹ Tâm9 3 phút - 56 giây2017-02-04 21:58:52 1 Xem bài làm
39 Aura Phạm9 3 phút - 56 giây2018-09-19 15:19:22 1 Xem bài làm
40 Linh Linh9 4 phút - 3 giây2017-01-18 20:47:28 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Đặng Bảo Linh9 4 phút - 36 giây2018-11-25 09:15:42 1 Xem bài làm
42 đoàn khuê9 4 phút - 38 giây2017-04-16 13:54:37 1 Xem bài làm
43 Đào Thị Kiều Trang9 4 phút - 45 giây2017-01-04 20:58:47 1 Xem bài làm
44 thuhang9 4 phút - 51 giây2017-02-08 21:12:28 1 Xem bài làm
45 nguyen trung kien9 4 phút - 55 giây2017-02-10 08:21:07 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Việt Hoàng9 4 phút - 58 giây2017-02-15 15:09:44 1 Xem bài làm
47 Huy Đặng9 5 phút - 2 giây2017-01-23 12:32:33 1 Xem bài làm
48 Hà Huy Thành9 5 phút - 16 giây2019-01-23 20:02:10 1 Xem bài làm
49 Trần Thùy Linh9 5 phút - 30 giây2017-03-04 17:08:03 1 Xem bài làm
50 haruneaira9 5 phút - 30 giây2017-03-26 14:27:31 1 Xem bài làm