Lớp 9 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 869

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Đại Nghĩa10 0 phút - 30 giây2018-04-13 18:09:15 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên10 1 phút - 39 giây2017-11-19 20:15:40 4 Xem bài làm
3 nguyenkienquoc10 1 phút - 52 giây2017-06-20 09:25:27 4 Xem bài làm
4 Trịnh Đức Thịnh10 1 phút - 56 giây2017-01-07 21:54:29 1 Xem bài làm
5 Trần Nguyễn Quy10 2 phút - 36 giây2017-01-10 13:25:23 1 Xem bài làm
6 KÊNH SUPER GAMER10 3 phút - 11 giây2017-03-03 10:20:44 1 Xem bài làm
7 Phan Xuân Biên10 3 phút - 50 giây2017-08-25 21:46:26 1 Xem bài làm
8 Đỗ Phương Thảo10 3 phút - 53 giây2016-12-26 20:46:50 1 Xem bài làm
9 Phạm Thị Hằng10 4 phút - 8 giây2017-06-24 16:56:52 1 Xem bài làm
10 Phạm Nhật Minh10 4 phút - 18 giây2017-01-18 21:11:12 1 Xem bài làm
11 phan thị quỳnh10 4 phút - 44 giây2017-02-05 22:04:33 1 Xem bài làm
12 Võ Nhật Lê10 4 phút - 51 giây2017-02-15 15:56:51 1 Xem bài làm
13 chử mai10 5 phút - 3 giây2017-10-09 21:56:42 1 Xem bài làm
14 hồn qua dồn lập10 5 phút - 17 giây2017-04-08 20:03:19 1 Xem bài làm
15 Vương Chí Thanh10 5 phút - 45 giây2018-08-01 23:42:33 1 Xem bài làm
16 nguyễn thị thùy chinh10 6 phút - 48 giây2017-02-11 13:21:37 1 Xem bài làm
17 vuongquanghuy10 10 phút - 44 giây2017-04-19 18:59:30 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Tiến ĐỨc9 1 phút - 55 giây2017-06-11 14:46:15 1 Xem bài làm
19 Duong Nguyen Vu9 2 phút - 41 giây2017-02-04 15:48:55 1 Xem bài làm
20 Ngô Thị Huệ9 2 phút - 47 giây2017-03-10 20:34:46 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Phương Thảo9 2 phút - 53 giây2017-02-25 18:52:04 1 Xem bài làm
22 Chi Đặng9 2 phút - 54 giây2017-03-31 16:13:37 1 Xem bài làm
23 Cô Bé Mùa Đông9 3 phút - 8 giây2017-01-18 16:22:31 1 Xem bài làm
24 An Le9 3 phút - 10 giây2016-12-23 09:34:17 1 Xem bài làm
25 Dâm's Nguyễn's9 3 phút - 16 giây2017-04-21 21:07:20 1 Xem bài làm
26 mien nam pham9 3 phút - 19 giây2017-03-22 21:23:14 1 Xem bài làm
27 đặng thị loan9 3 phút - 26 giây2017-01-01 13:20:01 1 Xem bài làm
28 itsukashidou9 3 phút - 28 giây2017-01-15 14:37:52 1 Xem bài làm
29 Robin Hood9 3 phút - 29 giây2017-05-18 21:08:22 1 Xem bài làm
30 Le Trang Nhung9 3 phút - 33 giây2017-01-05 22:50:00 1 Xem bài làm
31 nguyễn trinh thành9 3 phút - 42 giây2017-01-04 14:28:48 1 Xem bài làm
32 Tuấn Phan Quang9 3 phút - 46 giây2016-12-22 11:19:13 1 Xem bài làm
33 Phùng Thu Linh9 3 phút - 53 giây2017-04-03 09:40:29 1 Xem bài làm
34 Trần Mỹ Tâm9 3 phút - 56 giây2017-02-04 21:58:52 1 Xem bài làm
35 Aura Phạm9 3 phút - 56 giây2018-09-19 15:19:22 1 Xem bài làm
36 Linh Linh9 4 phút - 3 giây2017-01-18 20:47:28 1 Xem bài làm
37 đoàn khuê9 4 phút - 38 giây2017-04-16 13:54:37 1 Xem bài làm
38 Đào Thị Kiều Trang9 4 phút - 45 giây2017-01-04 20:58:47 1 Xem bài làm
39 thuhang9 4 phút - 51 giây2017-02-08 21:12:28 1 Xem bài làm
40 nguyen trung kien9 4 phút - 55 giây2017-02-10 08:21:07 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Việt Hoàng9 4 phút - 58 giây2017-02-15 15:09:44 1 Xem bài làm
42 Huy Đặng9 5 phút - 2 giây2017-01-23 12:32:33 1 Xem bài làm
43 Trần Thùy Linh9 5 phút - 30 giây2017-03-04 17:08:03 1 Xem bài làm
44 haruneaira9 5 phút - 30 giây2017-03-26 14:27:31 1 Xem bài làm
45 Thu Trang9 5 phút - 40 giây2017-05-10 14:45:23 1 Xem bài làm
46 dang thanh dat9 5 phút - 57 giây2016-12-22 14:17:38 1 Xem bài làm
47 hoanghai20029 6 phút - 3 giây2017-02-17 21:34:48 1 Xem bài làm
48 trần thị anh thư9 6 phút - 4 giây2017-04-06 21:23:15 1 Xem bài làm
49 Mã Ngọc Hương Ánh9 6 phút - 14 giây2017-02-16 20:31:22 1 Xem bài làm
50 Tăng Văn Minh9 6 phút - 32 giây2017-01-15 14:26:37 1 Xem bài làm