Lớp 9 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 842

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên10 1 phút - 39 giây2017-11-19 20:15:40 4 Xem bài làm
2 nguyenkienquoc10 1 phút - 52 giây2017-06-20 09:25:27 4 Xem bài làm
3 Trịnh Đức Thịnh10 1 phút - 56 giây2017-01-07 21:54:29 1 Xem bài làm
4 Trần Nguyễn Quy10 2 phút - 36 giây2017-01-10 13:25:23 1 Xem bài làm
5 KÊNH SUPER GAMER10 3 phút - 11 giây2017-03-03 10:20:44 1 Xem bài làm
6 Phan Xuân Biên10 3 phút - 50 giây2017-08-25 21:46:26 1 Xem bài làm
7 Đỗ Phương Thảo10 3 phút - 53 giây2016-12-26 20:46:50 1 Xem bài làm
8 Phạm Thị Hằng10 4 phút - 8 giây2017-06-24 16:56:52 1 Xem bài làm
9 Phạm Nhật Minh10 4 phút - 18 giây2017-01-18 21:11:12 1 Xem bài làm
10 phan thị quỳnh10 4 phút - 44 giây2017-02-05 22:04:33 1 Xem bài làm
11 Võ Nhật Lê10 4 phút - 51 giây2017-02-15 15:56:51 1 Xem bài làm
12 chử mai10 5 phút - 3 giây2017-10-09 21:56:42 1 Xem bài làm
13 hồn qua dồn lập10 5 phút - 17 giây2017-04-08 20:03:19 1 Xem bài làm
14 nguyễn thị thùy chinh10 6 phút - 48 giây2017-02-11 13:21:37 1 Xem bài làm
15 vuongquanghuy10 10 phút - 44 giây2017-04-19 18:59:30 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Tiến ĐỨc9 1 phút - 55 giây2017-06-11 14:46:15 1 Xem bài làm
17 Duong Nguyen Vu9 2 phút - 41 giây2017-02-04 15:48:55 1 Xem bài làm
18 Ngô Thị Huệ9 2 phút - 47 giây2017-03-10 20:34:46 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Phương Thảo9 2 phút - 53 giây2017-02-25 18:52:04 1 Xem bài làm
20 Chi Đặng9 2 phút - 54 giây2017-03-31 16:13:37 1 Xem bài làm
21 Cô Bé Mùa Đông9 3 phút - 8 giây2017-01-18 16:22:31 1 Xem bài làm
22 An Le9 3 phút - 10 giây2016-12-23 09:34:17 1 Xem bài làm
23 Dâm's Nguyễn's9 3 phút - 16 giây2017-04-21 21:07:20 1 Xem bài làm
24 mien nam pham9 3 phút - 19 giây2017-03-22 21:23:14 1 Xem bài làm
25 đặng thị loan9 3 phút - 26 giây2017-01-01 13:20:01 1 Xem bài làm
26 itsukashidou9 3 phút - 28 giây2017-01-15 14:37:52 1 Xem bài làm
27 Robin Hood9 3 phút - 29 giây2017-05-18 21:08:22 1 Xem bài làm
28 Le Trang Nhung9 3 phút - 33 giây2017-01-05 22:50:00 1 Xem bài làm
29 nguyễn trinh thành9 3 phút - 42 giây2017-01-04 14:28:48 1 Xem bài làm
30 Tuấn Phan Quang9 3 phút - 46 giây2016-12-22 11:19:13 1 Xem bài làm
31 Phùng Thu Linh9 3 phút - 53 giây2017-04-03 09:40:29 1 Xem bài làm
32 Trần Mỹ Tâm9 3 phút - 56 giây2017-02-04 21:58:52 1 Xem bài làm
33 Linh Linh9 4 phút - 3 giây2017-01-18 20:47:28 1 Xem bài làm
34 đoàn khuê9 4 phút - 38 giây2017-04-16 13:54:37 1 Xem bài làm
35 Đào Thị Kiều Trang9 4 phút - 45 giây2017-01-04 20:58:47 1 Xem bài làm
36 thuhang9 4 phút - 51 giây2017-02-08 21:12:28 1 Xem bài làm
37 nguyen trung kien9 4 phút - 55 giây2017-02-10 08:21:07 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Việt Hoàng9 4 phút - 58 giây2017-02-15 15:09:44 1 Xem bài làm
39 Huy Đặng9 5 phút - 2 giây2017-01-23 12:32:33 1 Xem bài làm
40 Trần Thùy Linh9 5 phút - 30 giây2017-03-04 17:08:03 1 Xem bài làm
41 haruneaira9 5 phút - 30 giây2017-03-26 14:27:31 1 Xem bài làm
42 Thu Trang9 5 phút - 40 giây2017-05-10 14:45:23 1 Xem bài làm
43 dang thanh dat9 5 phút - 57 giây2016-12-22 14:17:38 1 Xem bài làm
44 hoanghai20029 6 phút - 3 giây2017-02-17 21:34:48 1 Xem bài làm
45 trần thị anh thư9 6 phút - 4 giây2017-04-06 21:23:15 1 Xem bài làm
46 Mã Ngọc Hương Ánh9 6 phút - 14 giây2017-02-16 20:31:22 1 Xem bài làm
47 Tăng Văn Minh9 6 phút - 32 giây2017-01-15 14:26:37 1 Xem bài làm
48 Phan Linh9 6 phút - 55 giây2016-12-23 22:19:35 1 Xem bài làm
49 le thi tuyet trinh9 7 phút - 12 giây2017-12-10 20:37:16 1 Xem bài làm
50 Đinh Hoàng Phúc9 7 phút - 42 giây2017-04-02 09:42:24 1 Xem bài làm