Lớp 9 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 380

Dưới đây là danh sách 40 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Trịnh Đức Thịnh10 1 phút - 56 giây2017-01-07 21:54:29 1 Xem bài làm
2 Trần Nguyễn Quy10 2 phút - 36 giây2017-01-10 13:25:23 1 Xem bài làm
3 Đỗ Phương Thảo10 3 phút - 53 giây2016-12-26 20:46:50 1 Xem bài làm
4 Phạm Nhật Minh10 4 phút - 18 giây2017-01-18 21:11:12 1 Xem bài làm
5 Cô Bé Mùa Đông9 3 phút - 8 giây2017-01-18 16:22:31 1 Xem bài làm
6 An Le9 3 phút - 10 giây2016-12-23 09:34:17 1 Xem bài làm
7 đặng thị loan9 3 phút - 26 giây2017-01-01 13:20:01 1 Xem bài làm
8 itsukashidou9 3 phút - 28 giây2017-01-15 14:37:52 1 Xem bài làm
9 Le Trang Nhung9 3 phút - 33 giây2017-01-05 22:50:00 1 Xem bài làm
10 nguyễn trinh thành9 3 phút - 42 giây2017-01-04 14:28:48 1 Xem bài làm
11 Tuấn Phan Quang9 3 phút - 46 giây2016-12-22 11:19:13 1 Xem bài làm
12 Linh Linh9 4 phút - 3 giây2017-01-18 20:47:28 1 Xem bài làm
13 Minh Khôi9 4 phút - 26 giây2016-12-21 19:33:42 1 Xem bài làm
14 Đào Thị Kiều Trang9 4 phút - 45 giây2017-01-04 20:58:47 1 Xem bài làm
15 Huy Đặng9 5 phút - 2 giây2017-01-23 12:32:33 1 Xem bài làm
16 Lâm Ngọc Chánh9 5 phút - 3 giây2017-01-16 13:54:05 1 Xem bài làm
17 dang thanh dat9 5 phút - 57 giây2016-12-22 14:17:38 1 Xem bài làm
18 Tăng Văn Minh9 6 phút - 32 giây2017-01-15 14:26:37 1 Xem bài làm
19 Phan Linh9 6 phút - 55 giây2016-12-23 22:19:35 1 Xem bài làm
20 Hoa Nguyễn Thị8 2 phút - 43 giây2016-12-29 13:14:34 1 Xem bài làm
21 phương1234567898 2 phút - 44 giây2017-01-01 10:51:58 1 Xem bài làm
22 BmL'ss TnT8 2 phút - 57 giây2017-01-14 22:58:49 1 Xem bài làm
23 Lê Anh Minh8 3 phút - 9 giây2017-01-03 21:06:07 1 Xem bài làm
24 Quảng Cao Phan8 3 phút - 15 giây2017-01-19 20:35:20 1 Xem bài làm
25 Bùi quỳnh trang8 3 phút - 29 giây2017-01-15 20:37:53 1 Xem bài làm
26 ninh hải long8 3 phút - 34 giây2016-12-21 20:02:43 1 Xem bài làm
27 Phạm Doãn Huy8 3 phút - 52 giây2017-01-02 15:13:31 1 Xem bài làm
28 Ninh Thị Quỳnh Như8 4 phút - 1 giây2017-01-12 23:55:37 1 Xem bài làm
29 Tran Anh Sao Bang8 4 phút - 22 giây2017-01-15 21:35:59 1 Xem bài làm
30 võ dương thu hà8 4 phút - 31 giây2017-01-02 09:41:31 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Phương Thảo8 4 phút - 49 giây2017-01-01 11:43:10 1 Xem bài làm
32 nguyễn phương linh8 5 phút - 12 giây2016-12-30 15:20:04 1 Xem bài làm
33 Bùi Huyền Thanh8 5 phút - 24 giây2016-12-29 15:09:13 1 Xem bài làm
34 pham thi nhung8 5 phút - 28 giây2017-01-07 16:20:50 1 Xem bài làm
35 trang8 5 phút - 49 giây2017-01-09 19:53:30 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Thế Hiển8 6 phút - 9 giây2016-12-30 21:06:15 1 Xem bài làm
37 Trương Văn Long8 6 phút - 15 giây2016-12-23 16:04:27 1 Xem bài làm
38 Tạ Thị Hồng Hạnh8 6 phút - 21 giây2017-01-07 17:03:25 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Như Quỳnh8 8 phút - 23 giây2016-12-27 13:13:51 1 Xem bài làm
40 Hoàng Thị Thương8 12 phút - 10 giây2017-01-08 16:00:30 1 Xem bài làm