Lớp 9 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 641

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Trịnh Đức Thịnh10 1 phút - 56 giây2017-01-07 21:54:29 1 Xem bài làm
2 Trần Nguyễn Quy10 2 phút - 36 giây2017-01-10 13:25:23 1 Xem bài làm
3 KÊNH SUPER GAMER10 3 phút - 11 giây2017-03-03 10:20:44 1 Xem bài làm
4 Đỗ Phương Thảo10 3 phút - 53 giây2016-12-26 20:46:50 1 Xem bài làm
5 Phạm Nhật Minh10 4 phút - 18 giây2017-01-18 21:11:12 1 Xem bài làm
6 phan thị quỳnh10 4 phút - 44 giây2017-02-05 22:04:33 1 Xem bài làm
7 Võ Nhật Lê10 4 phút - 51 giây2017-02-15 15:56:51 1 Xem bài làm
8 hồn qua dồn lập10 5 phút - 17 giây2017-04-08 20:03:19 1 Xem bài làm
9 nguyễn thị thùy chinh10 6 phút - 48 giây2017-02-11 13:21:37 1 Xem bài làm
10 vuongquanghuy10 10 phút - 44 giây2017-04-19 18:59:30 1 Xem bài làm
11 Duong Nguyen Vu9 2 phút - 41 giây2017-02-04 15:48:55 1 Xem bài làm
12 Ngô Thị Huệ9 2 phút - 47 giây2017-03-10 20:34:46 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Phương Thảo9 2 phút - 53 giây2017-02-25 18:52:04 1 Xem bài làm
14 Chi Đặng9 2 phút - 54 giây2017-03-31 16:13:37 1 Xem bài làm
15 Cô Bé Mùa Đông9 3 phút - 8 giây2017-01-18 16:22:31 1 Xem bài làm
16 An Le9 3 phút - 10 giây2016-12-23 09:34:17 1 Xem bài làm
17 Dâm's Nguyễn's9 3 phút - 16 giây2017-04-21 21:07:20 1 Xem bài làm
18 mien nam pham9 3 phút - 19 giây2017-03-22 21:23:14 1 Xem bài làm
19 đặng thị loan9 3 phút - 26 giây2017-01-01 13:20:01 1 Xem bài làm
20 itsukashidou9 3 phút - 28 giây2017-01-15 14:37:52 1 Xem bài làm
21 Le Trang Nhung9 3 phút - 33 giây2017-01-05 22:50:00 1 Xem bài làm
22 nguyễn trinh thành9 3 phút - 42 giây2017-01-04 14:28:48 1 Xem bài làm
23 Tuấn Phan Quang9 3 phút - 46 giây2016-12-22 11:19:13 1 Xem bài làm
24 Phùng Thu Linh9 3 phút - 53 giây2017-04-03 09:40:29 1 Xem bài làm
25 Trần Mỹ Tâm9 3 phút - 56 giây2017-02-04 21:58:52 1 Xem bài làm
26 Linh Linh9 4 phút - 3 giây2017-01-18 20:47:28 1 Xem bài làm
27 đoàn khuê9 4 phút - 38 giây2017-04-16 13:54:37 1 Xem bài làm
28 Đào Thị Kiều Trang9 4 phút - 45 giây2017-01-04 20:58:47 1 Xem bài làm
29 thuhang9 4 phút - 51 giây2017-02-08 21:12:28 1 Xem bài làm
30 nguyen trung kien9 4 phút - 55 giây2017-02-10 08:21:07 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Việt Hoàng9 4 phút - 58 giây2017-02-15 15:09:44 1 Xem bài làm
32 Huy Đặng9 5 phút - 2 giây2017-01-23 12:32:33 1 Xem bài làm
33 Lâm Ngọc Chánh9 5 phút - 3 giây2017-01-16 13:54:05 1 Xem bài làm
34 haruneaira9 5 phút - 30 giây2017-03-26 14:27:31 1 Xem bài làm
35 Trần Thùy Linh9 5 phút - 30 giây2017-03-04 17:08:03 1 Xem bài làm
36 dang thanh dat9 5 phút - 57 giây2016-12-22 14:17:38 1 Xem bài làm
37 hoanghai20029 6 phút - 3 giây2017-02-17 21:34:48 1 Xem bài làm
38 trần thị anh thư9 6 phút - 4 giây2017-04-06 21:23:15 1 Xem bài làm
39 Mã Ngọc Hương Ánh9 6 phút - 14 giây2017-02-16 20:31:22 1 Xem bài làm
40 Tăng Văn Minh9 6 phút - 32 giây2017-01-15 14:26:37 1 Xem bài làm
41 Phan Linh9 6 phút - 55 giây2016-12-23 22:19:35 1 Xem bài làm
42 Đinh Hoàng Phúc9 7 phút - 42 giây2017-04-02 09:42:24 1 Xem bài làm
43 Đỗ Thị Thu Hà9 9 phút - 1 giây2017-02-15 21:11:47 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Quang Nghiêm9 49 phút - 52 giây2017-01-24 16:59:35 4 Xem bài làm
45 Trương Lam8 1 phút - 58 giây2017-02-25 15:45:54 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Thu Hoài8 2 phút - 41 giây2017-01-30 09:17:10 1 Xem bài làm
47 Hoa Nguyễn Thị8 2 phút - 43 giây2016-12-29 13:14:34 1 Xem bài làm
48 phương1234567898 2 phút - 44 giây2017-01-01 10:51:58 1 Xem bài làm
49 BmL'ss TnT8 2 phút - 57 giây2017-01-14 22:58:49 1 Xem bài làm
50 Lê Anh Minh8 3 phút - 9 giây2017-01-03 21:06:07 1 Xem bài làm