Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 9 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1049

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Đại Nghĩa10 0 phút - 30 giây2018-04-13 18:09:15 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên10 1 phút - 39 giây2017-11-19 20:15:40 4 Xem bài làm
3 nguyenkienquoc10 1 phút - 52 giây2017-06-20 09:25:27 4 Xem bài làm
4 Trịnh Đức Thịnh10 1 phút - 56 giây2017-01-07 21:54:29 1 Xem bài làm
5 Phùng Trường Anh10 2 phút - 15 giây2020-05-12 18:13:00 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Thùy Linh10 2 phút - 20 giây2020-03-24 22:05:53 1 Xem bài làm
7 Trần Nguyễn Quy10 2 phút - 36 giây2017-01-10 13:25:23 1 Xem bài làm
8 KÊNH SUPER GAMER10 3 phút - 11 giây2017-03-03 10:20:44 1 Xem bài làm
9 dang ha10 3 phút - 18 giây2020-01-27 17:08:47 2 Xem bài làm
10 Phan Xuân Biên10 3 phút - 50 giây2017-08-25 21:46:26 1 Xem bài làm
11 Đỗ Phương Thảo10 3 phút - 53 giây2016-12-26 20:46:50 1 Xem bài làm
12 Phạm Thị Hằng10 4 phút - 8 giây2017-06-24 16:56:52 1 Xem bài làm
13 Phạm Nhật Minh10 4 phút - 18 giây2017-01-18 21:11:12 1 Xem bài làm
14 Trần Hoàng Long10 4 phút - 41 giây2020-04-19 15:42:44 1 Xem bài làm
15 phan thị quỳnh10 4 phút - 44 giây2017-02-05 22:04:33 1 Xem bài làm
16 Võ Nhật Lê10 4 phút - 51 giây2017-02-15 15:56:51 1 Xem bài làm
17 chử mai10 5 phút - 3 giây2017-10-09 21:56:42 1 Xem bài làm
18 hồn qua dồn lập10 5 phút - 17 giây2017-04-08 20:03:19 1 Xem bài làm
19 Trần Phú Cường10 5 phút - 34 giây2019-07-02 15:49:03 1 Xem bài làm
20 Vương Chí Thanh10 5 phút - 45 giây2018-08-01 23:42:33 1 Xem bài làm
21 nguyễn thị thùy chinh10 6 phút - 48 giây2017-02-11 13:21:37 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Thị Diệu Châu10 8 phút - 22 giây2020-03-27 17:34:38 1 Xem bài làm
23 Đoàn Ngọc Anh10 10 phút - 17 giây2020-03-19 07:49:14 1 Xem bài làm
24 vuongquanghuy10 10 phút - 44 giây2017-04-19 18:59:30 1 Xem bài làm
25 le khong bao minh10 16 phút - 12 giây2018-12-19 20:24:33 6 Xem bài làm
26 Trần Thị Bích Thủy10 16 phút - 17 giây2018-12-28 22:27:28 1 Xem bài làm
27 Trần Quang Minh9 1 phút - 36 giây2020-08-03 21:33:52 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Tiến ĐỨc9 1 phút - 55 giây2017-06-11 14:46:15 1 Xem bài làm
29 Uzumaki Naruto9 1 phút - 55 giây2018-12-30 16:07:54 1 Xem bài làm
30 Đỗ Đắc Khánh9 2 phút - 22 giây2020-04-19 10:35:41 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Huy Phú9 2 phút - 25 giây2020-03-21 21:51:06 1 Xem bài làm
32 Duong Nguyen Vu9 2 phút - 41 giây2017-02-04 15:48:55 1 Xem bài làm
33 Ngô Thị Huệ9 2 phút - 47 giây2017-03-10 20:34:46 1 Xem bài làm
34 Trần Mai Anh9 2 phút - 51 giây2020-04-19 12:53:21 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Phương Thảo9 2 phút - 53 giây2017-02-25 18:52:04 1 Xem bài làm
36 Chi Đặng9 2 phút - 54 giây2017-03-31 16:13:37 1 Xem bài làm
37 Cô Bé Mùa Đông9 3 phút - 8 giây2017-01-18 16:22:31 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Quang Huy9 3 phút - 8 giây2020-03-19 19:52:51 1 Xem bài làm
39 An Le9 3 phút - 10 giây2016-12-23 09:34:17 1 Xem bài làm
40 Dâm's Nguyễn's9 3 phút - 16 giây2017-04-21 21:07:20 1 Xem bài làm
41 mien nam pham9 3 phút - 19 giây2017-03-22 21:23:14 1 Xem bài làm
42 đặng thị loan9 3 phút - 26 giây2017-01-01 13:20:01 1 Xem bài làm
43 itsukashidou9 3 phút - 28 giây2017-01-15 14:37:52 1 Xem bài làm
44 Robin Hood9 3 phút - 29 giây2017-05-18 21:08:22 1 Xem bài làm
45 Le Trang Nhung9 3 phút - 33 giây2017-01-05 22:50:00 1 Xem bài làm
46 nguyễn trinh thành9 3 phút - 42 giây2017-01-04 14:28:48 1 Xem bài làm
47 Tuấn Phan Quang9 3 phút - 46 giây2016-12-22 11:19:13 1 Xem bài làm
48 An ngọc lâm9 3 phút - 51 giây2020-06-26 13:25:57 1 Xem bài làm
49 Phùng Thu Linh9 3 phút - 53 giây2017-04-03 09:40:29 1 Xem bài làm
50 Trần Mỹ Tâm9 3 phút - 56 giây2017-02-04 21:58:52 1 Xem bài làm