Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 9 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1204

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Đại Nghĩa10 0 phút - 30 giây2018-04-13 18:09:15 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên10 1 phút - 39 giây2017-11-19 20:15:40 4 Xem bài làm
3 Đỗ Văn Long10 1 phút - 48 giây2021-08-26 22:17:18 5 Xem bài làm
4 nguyenkienquoc10 1 phút - 52 giây2017-06-20 09:25:27 4 Xem bài làm
5 Trịnh Đức Thịnh10 1 phút - 56 giây2017-01-07 21:54:29 1 Xem bài làm
6 Phùng Trường Anh10 2 phút - 15 giây2020-05-12 18:13:00 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Thùy Linh10 2 phút - 20 giây2020-03-24 22:05:53 1 Xem bài làm
8 Trần Nguyễn Quy10 2 phút - 36 giây2017-01-10 13:25:23 1 Xem bài làm
9 KÊNH SUPER GAMER10 3 phút - 11 giây2017-03-03 10:20:44 1 Xem bài làm
10 dang ha10 3 phút - 18 giây2020-01-27 17:08:47 2 Xem bài làm
11 Lê Phạm Thùy Linh10 3 phút - 36 giây2021-02-27 12:19:00 1 Xem bài làm
12 Phạm Anh Tuấn10 3 phút - 44 giây2021-11-27 09:49:09 1 Xem bài làm
13 Phan Xuân Biên10 3 phút - 50 giây2017-08-25 21:46:26 1 Xem bài làm
14 Đỗ Phương Thảo10 3 phút - 53 giây2016-12-26 20:46:50 1 Xem bài làm
15 Phạm Thị Hằng10 4 phút - 8 giây2017-06-24 16:56:52 1 Xem bài làm
16 Phạm Nhật Minh10 4 phút - 18 giây2017-01-18 21:11:12 1 Xem bài làm
17 Trần Hoàng Long10 4 phút - 41 giây2020-04-19 15:42:44 1 Xem bài làm
18 Bùi Huy Du10 4 phút - 43 giây2021-11-18 14:52:02 1 Xem bài làm
19 phan thị quỳnh10 4 phút - 44 giây2017-02-05 22:04:33 1 Xem bài làm
20 Võ Nhật Lê10 4 phút - 51 giây2017-02-15 15:56:51 1 Xem bài làm
21 chử mai10 5 phút - 3 giây2017-10-09 21:56:42 1 Xem bài làm
22 hồn qua dồn lập10 5 phút - 17 giây2017-04-08 20:03:19 1 Xem bài làm
23 Trần Phú Cường10 5 phút - 34 giây2019-07-02 15:49:03 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thanh Hải10 5 phút - 41 giây2021-11-04 18:26:59 1 Xem bài làm
25 Vương Chí Thanh10 5 phút - 45 giây2018-08-01 23:42:33 1 Xem bài làm
26 Lưu Văn Khoa10 6 phút - 29 giây2021-12-05 15:16:03 1 Xem bài làm
27 nguyễn thị thùy chinh10 6 phút - 48 giây2017-02-11 13:21:37 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Thị Thu Ba10 7 phút - 6 giây2020-08-31 11:17:50 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thị Diệu Châu10 8 phút - 22 giây2020-03-27 17:34:38 1 Xem bài làm
30 Đoàn Ngọc Anh10 10 phút - 17 giây2020-03-19 07:49:14 1 Xem bài làm
31 vuongquanghuy10 10 phút - 44 giây2017-04-19 18:59:30 1 Xem bài làm
32 le khong bao minh10 16 phút - 12 giây2018-12-19 20:24:33 6 Xem bài làm
33 Trần Thị Bích Thủy10 16 phút - 17 giây2018-12-28 22:27:28 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Mai Linh10 45 phút - 36 giây2021-02-26 15:24:32 2 Xem bài làm
35 Trần Quang Minh9 1 phút - 36 giây2020-08-03 21:33:52 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Tiến ĐỨc9 1 phút - 55 giây2017-06-11 14:46:15 1 Xem bài làm
37 Uzumaki Naruto9 1 phút - 55 giây2018-12-30 16:07:54 1 Xem bài làm
38 Đỗ Đắc Khánh9 2 phút - 22 giây2020-04-19 10:35:41 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Huy Phú9 2 phút - 25 giây2020-03-21 21:51:06 1 Xem bài làm
40 Duong Nguyen Vu9 2 phút - 41 giây2017-02-04 15:48:55 1 Xem bài làm
41 Ngô Thị Huệ9 2 phút - 47 giây2017-03-10 20:34:46 1 Xem bài làm
42 Phạm Minh Quân9 2 phút - 49 giây2021-02-18 20:20:54 1 Xem bài làm
43 Trần Mai Anh9 2 phút - 51 giây2020-04-19 12:53:21 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Phương Thảo9 2 phút - 53 giây2017-02-25 18:52:04 1 Xem bài làm
45 Chi Đặng9 2 phút - 54 giây2017-03-31 16:13:37 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Dương Tuấn9 3 phút - 1 giây2021-02-20 10:09:07 1 Xem bài làm
47 Cô Bé Mùa Đông9 3 phút - 8 giây2017-01-18 16:22:31 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Quang Huy9 3 phút - 8 giây2020-03-19 19:52:51 1 Xem bài làm
49 An Le9 3 phút - 10 giây2016-12-23 09:34:17 1 Xem bài làm
50 Dâm's Nguyễn's9 3 phút - 16 giây2017-04-21 21:07:20 1 Xem bài làm