Lớp 9 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 777

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyenkienquoc10 1 phút - 52 giây2017-06-20 09:25:27 4 Xem bài làm
2 Trịnh Đức Thịnh10 1 phút - 56 giây2017-01-07 21:54:29 1 Xem bài làm
3 Trần Nguyễn Quy10 2 phút - 36 giây2017-01-10 13:25:23 1 Xem bài làm
4 KÊNH SUPER GAMER10 3 phút - 11 giây2017-03-03 10:20:44 1 Xem bài làm
5 Phan Xuân Biên10 3 phút - 50 giây2017-08-25 21:46:26 1 Xem bài làm
6 Đỗ Phương Thảo10 3 phút - 53 giây2016-12-26 20:46:50 1 Xem bài làm
7 Phạm Thị Hằng10 4 phút - 8 giây2017-06-24 16:56:52 1 Xem bài làm
8 Phạm Nhật Minh10 4 phút - 18 giây2017-01-18 21:11:12 1 Xem bài làm
9 phan thị quỳnh10 4 phút - 44 giây2017-02-05 22:04:33 1 Xem bài làm
10 Võ Nhật Lê10 4 phút - 51 giây2017-02-15 15:56:51 1 Xem bài làm
11 hồn qua dồn lập10 5 phút - 17 giây2017-04-08 20:03:19 1 Xem bài làm
12 nguyễn thị thùy chinh10 6 phút - 48 giây2017-02-11 13:21:37 1 Xem bài làm
13 vuongquanghuy10 10 phút - 44 giây2017-04-19 18:59:30 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Tiến ĐỨc9 1 phút - 55 giây2017-06-11 14:46:15 1 Xem bài làm
15 Duong Nguyen Vu9 2 phút - 41 giây2017-02-04 15:48:55 1 Xem bài làm
16 Ngô Thị Huệ9 2 phút - 47 giây2017-03-10 20:34:46 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Phương Thảo9 2 phút - 53 giây2017-02-25 18:52:04 1 Xem bài làm
18 Chi Đặng9 2 phút - 54 giây2017-03-31 16:13:37 1 Xem bài làm
19 Cô Bé Mùa Đông9 3 phút - 8 giây2017-01-18 16:22:31 1 Xem bài làm
20 An Le9 3 phút - 10 giây2016-12-23 09:34:17 1 Xem bài làm
21 Dâm's Nguyễn's9 3 phút - 16 giây2017-04-21 21:07:20 1 Xem bài làm
22 mien nam pham9 3 phút - 19 giây2017-03-22 21:23:14 1 Xem bài làm
23 đặng thị loan9 3 phút - 26 giây2017-01-01 13:20:01 1 Xem bài làm
24 itsukashidou9 3 phút - 28 giây2017-01-15 14:37:52 1 Xem bài làm
25 Robin Hood9 3 phút - 29 giây2017-05-18 21:08:22 1 Xem bài làm
26 Le Trang Nhung9 3 phút - 33 giây2017-01-05 22:50:00 1 Xem bài làm
27 nguyễn trinh thành9 3 phút - 42 giây2017-01-04 14:28:48 1 Xem bài làm
28 Tuấn Phan Quang9 3 phút - 46 giây2016-12-22 11:19:13 1 Xem bài làm
29 Phùng Thu Linh9 3 phút - 53 giây2017-04-03 09:40:29 1 Xem bài làm
30 Trần Mỹ Tâm9 3 phút - 56 giây2017-02-04 21:58:52 1 Xem bài làm
31 Linh Linh9 4 phút - 3 giây2017-01-18 20:47:28 1 Xem bài làm
32 đoàn khuê9 4 phút - 38 giây2017-04-16 13:54:37 1 Xem bài làm
33 Đào Thị Kiều Trang9 4 phút - 45 giây2017-01-04 20:58:47 1 Xem bài làm
34 thuhang9 4 phút - 51 giây2017-02-08 21:12:28 1 Xem bài làm
35 nguyen trung kien9 4 phút - 55 giây2017-02-10 08:21:07 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Việt Hoàng9 4 phút - 58 giây2017-02-15 15:09:44 1 Xem bài làm
37 Huy Đặng9 5 phút - 2 giây2017-01-23 12:32:33 1 Xem bài làm
38 Trần Thùy Linh9 5 phút - 30 giây2017-03-04 17:08:03 1 Xem bài làm
39 haruneaira9 5 phút - 30 giây2017-03-26 14:27:31 1 Xem bài làm
40 Thu Trang9 5 phút - 40 giây2017-05-10 14:45:23 1 Xem bài làm
41 dang thanh dat9 5 phút - 57 giây2016-12-22 14:17:38 1 Xem bài làm
42 hoanghai20029 6 phút - 3 giây2017-02-17 21:34:48 1 Xem bài làm
43 trần thị anh thư9 6 phút - 4 giây2017-04-06 21:23:15 1 Xem bài làm
44 Mã Ngọc Hương Ánh9 6 phút - 14 giây2017-02-16 20:31:22 1 Xem bài làm
45 Tăng Văn Minh9 6 phút - 32 giây2017-01-15 14:26:37 1 Xem bài làm
46 Phan Linh9 6 phút - 55 giây2016-12-23 22:19:35 1 Xem bài làm
47 Đinh Hoàng Phúc9 7 phút - 42 giây2017-04-02 09:42:24 1 Xem bài làm
48 Đỗ Thị Thu Hà9 9 phút - 1 giây2017-02-15 21:11:47 1 Xem bài làm
49 Lê Thiện Phước9 10 phút - 38 giây2017-09-02 01:05:15 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Quang Nghiêm9 49 phút - 52 giây2017-01-24 16:59:35 4 Xem bài làm