Lớp 8 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 562

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Ngô Hoàng Phương Linh10 0 phút - 26 giây2017-01-05 20:52:34 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Anh Đức10 0 phút - 27 giây2017-01-03 22:09:20 1 Xem bài làm
3 PHAN THANH HOAN10 0 phút - 30 giây2017-01-19 20:39:09 5 Xem bài làm
4 Hoàng Thị Thu Hiền10 0 phút - 32 giây2017-02-15 15:08:03 1 Xem bài làm
5 Vũ Kim Hoàng Hiếu10 0 phút - 35 giây2017-04-06 07:40:24 1 Xem bài làm
6 Ninh Duy Phu10 0 phút - 38 giây2017-02-01 09:54:20 6 Xem bài làm
7 Nguyễn Thị Lan Anh10 0 phút - 39 giây2016-12-29 10:51:28 1 Xem bài làm
8 tao10 0 phút - 41 giây2016-12-30 19:30:23 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Vân Ly10 0 phút - 44 giây2016-12-25 16:45:46 1 Xem bài làm
10 vũ đức phúc10 0 phút - 45 giây2016-12-30 19:26:22 2 Xem bài làm
11 das10 0 phút - 48 giây2016-12-30 19:26:39 1 Xem bài làm
12 cerberuschibi10 0 phút - 50 giây2016-12-30 19:13:40 1 Xem bài làm
13 Bạch Tử Họa10 0 phút - 56 giây2016-12-22 21:32:19 1 Xem bài làm
14 Trần Bảo Linh10 1 phút - 0 giây2016-12-21 21:43:21 1 Xem bài làm
15 cút hết10 1 phút - 4 giây2017-01-06 15:46:48 1 Xem bài làm
16 Phan Văn Hiếu10 1 phút - 8 giây2017-01-29 20:24:29 1 Xem bài làm
17 Giang Gia LOng10 1 phút - 11 giây2017-03-18 22:03:25 1 Xem bài làm
18 Mr siro10 1 phút - 21 giây2017-02-17 21:00:07 1 Xem bài làm
19 Ngáo AdMin10 1 phút - 22 giây2017-01-09 22:07:44 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Thị Hiền10 1 phút - 26 giây2017-01-05 18:19:37 1 Xem bài làm
21 quý nguyên10 1 phút - 28 giây2016-12-29 13:00:02 1 Xem bài làm
22 Lê quỳnh phương Kha10 1 phút - 47 giây2017-03-09 10:00:21 4 Xem bài làm
23 The Yan Royal10 2 phút - 5 giây2017-03-17 12:39:56 1 Xem bài làm
24 Hathaway Chou10 2 phút - 24 giây2017-02-10 12:16:37 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Như Quỳnh10 4 phút - 9 giây2017-01-10 18:33:05 1 Xem bài làm
26 Đỗ Anh Đức10 4 phút - 17 giây2017-03-04 20:17:45 1 Xem bài làm
27 le tran nhu ngoc10 5 phút - 24 giây2017-02-21 19:18:56 1 Xem bài làm
28 tô thị én10 5 phút - 35 giây2017-01-17 18:25:18 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thị Thùy Linh10 5 phút - 48 giây2016-12-25 12:16:35 1 Xem bài làm
30 BaDaoTrenTungHatGao Official10 7 phút - 39 giây2017-01-10 20:49:41 1 Xem bài làm
31 Vu Cong Thien10 8 phút - 8 giây2017-03-16 20:21:22 1 Xem bài làm
32 Hà Nguyễn10 8 phút - 22 giây2017-01-15 20:35:45 1 Xem bài làm
33 ngô thị minh lý10 8 phút - 26 giây2017-01-17 20:01:27 1 Xem bài làm
34 Phạm Huỳnh Kim Ngân10 8 phút - 54 giây2017-01-27 12:29:26 1 Xem bài làm
35 Huy Nguyễn Đức10 9 phút - 22 giây2016-12-27 10:50:06 1 Xem bài làm
36 Vinh10 9 phút - 44 giây2017-01-08 16:28:44 1 Xem bài làm
37 dinh10 10 phút - 39 giây2016-12-26 08:25:39 1 Xem bài làm
38 Minh Hà10 10 phút - 54 giây2016-12-29 21:13:33 1 Xem bài làm
39 nguyen huong giang10 12 phút - 49 giây2017-01-15 18:43:23 1 Xem bài làm
40 Karasu mugi10 13 phút - 4 giây2017-01-09 20:03:51 1 Xem bài làm
41 Đậu Hoàng Dũng10 13 phút - 50 giây2016-12-30 09:12:34 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Phạm Châu Anh10 14 phút - 30 giây2017-01-10 22:17:21 1 Xem bài làm
43 Trần Phương Linh10 14 phút - 58 giây2017-01-31 18:13:00 2 Xem bài làm
44 phạm quốc khải10 16 phút - 28 giây2017-02-19 08:48:49 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Bùi Quế Anh10 16 phút - 29 giây2017-01-19 20:52:59 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Trường GIang10 22 phút - 9 giây2017-02-14 15:45:43 1 Xem bài làm
47 Thức Vương10 31 phút - 22 giây2017-03-25 20:05:13 1 Xem bài làm
48 Phan Văn Hiếu9 0 phút - 31 giây2017-03-26 13:01:03 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Thị ly9 0 phút - 41 giây2016-12-27 08:56:40 1 Xem bài làm
50 Bùi Văn Huấn9 0 phút - 49 giây2017-02-19 17:01:04 1 Xem bài làm