Lớp 8 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 699

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Ngô Hoàng Phương Linh10 0 phút - 26 giây2017-01-05 20:52:34 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Anh Đức10 0 phút - 27 giây2017-01-03 22:09:20 1 Xem bài làm
3 PHAN THANH HOAN10 0 phút - 30 giây2017-01-19 20:39:09 5 Xem bài làm
4 Hoàng Thị Thu Hiền10 0 phút - 32 giây2017-02-15 15:08:03 1 Xem bài làm
5 Vũ Kim Hoàng Hiếu10 0 phút - 35 giây2017-04-06 07:40:24 1 Xem bài làm
6 Huyền thoại nhân vật assassin10 0 phút - 35 giây2017-08-10 15:09:14 2 Xem bài làm
7 Ninh Duy Phu10 0 phút - 38 giây2017-02-01 09:54:20 6 Xem bài làm
8 Nguyễn Thị Lan Anh10 0 phút - 39 giây2016-12-29 10:51:28 1 Xem bài làm
9 tao10 0 phút - 41 giây2016-12-30 19:30:23 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Vân Ly10 0 phút - 44 giây2016-12-25 16:45:46 1 Xem bài làm
11 Trương Thị Xuân Lan10 0 phút - 45 giây2018-01-12 13:28:00 1 Xem bài làm
12 vũ đức phúc10 0 phút - 45 giây2016-12-30 19:26:22 2 Xem bài làm
13 das10 0 phút - 48 giây2016-12-30 19:26:39 1 Xem bài làm
14 cerberuschibi10 0 phút - 50 giây2016-12-30 19:13:40 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Ngọc Bảo10 0 phút - 50 giây2017-06-21 15:45:29 1 Xem bài làm
16 Bạch Tử Họa10 0 phút - 56 giây2016-12-22 21:32:19 1 Xem bài làm
17 Trần Bảo Linh10 1 phút - 0 giây2016-12-21 21:43:21 1 Xem bài làm
18 cút hết10 1 phút - 4 giây2017-01-06 15:46:48 1 Xem bài làm
19 Phan Văn Hiếu10 1 phút - 8 giây2017-01-29 20:24:29 1 Xem bài làm
20 Giang Gia LOng10 1 phút - 11 giây2017-03-18 22:03:25 1 Xem bài làm
21 Mr siro10 1 phút - 21 giây2017-02-17 21:00:07 1 Xem bài làm
22 Ngáo AdMin10 1 phút - 22 giây2017-01-09 22:07:44 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Thị Hiền10 1 phút - 26 giây2017-01-05 18:19:37 1 Xem bài làm
24 hùng châu mạnh hào10 1 phút - 26 giây2017-12-20 13:01:09 1 Xem bài làm
25 quý nguyên10 1 phút - 28 giây2016-12-29 13:00:02 1 Xem bài làm
26 The Yan Royal10 2 phút - 5 giây2017-03-17 12:39:56 1 Xem bài làm
27 Hathaway Chou10 2 phút - 24 giây2017-02-10 12:16:37 1 Xem bài làm
28 Phạm Mạnh Tùng10 2 phút - 38 giây2017-12-14 20:31:18 1 Xem bài làm
29 kqm10 3 phút - 13 giây2017-05-17 20:12:32 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Như Quỳnh10 4 phút - 9 giây2017-01-10 18:33:05 1 Xem bài làm
31 Đỗ Anh Đức10 4 phút - 17 giây2017-03-04 20:17:45 1 Xem bài làm
32 le tran nhu ngoc10 5 phút - 24 giây2017-02-21 19:18:56 1 Xem bài làm
33 Lâm Duy Bảo10 5 phút - 29 giây2017-05-02 23:41:11 1 Xem bài làm
34 tô thị én10 5 phút - 35 giây2017-01-17 18:25:18 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Thị Thùy Linh10 5 phút - 48 giây2016-12-25 12:16:35 1 Xem bài làm
36 BaDaoTrenTungHatGao Official10 7 phút - 39 giây2017-01-10 20:49:41 1 Xem bài làm
37 Blue Moon10 7 phút - 55 giây2018-08-13 20:58:07 1 Xem bài làm
38 Vu Cong Thien10 8 phút - 8 giây2017-03-16 20:21:22 1 Xem bài làm
39 Trần Như Thảo Sương10 8 phút - 12 giây2017-07-26 12:34:15 4 Xem bài làm
40 Hà Nguyễn10 8 phút - 22 giây2017-01-15 20:35:45 1 Xem bài làm
41 ngô thị minh lý10 8 phút - 26 giây2017-01-17 20:01:27 1 Xem bài làm
42 Phạm Huỳnh Kim Ngân10 8 phút - 54 giây2017-01-27 12:29:26 1 Xem bài làm
43 Trần Nguyễn Bảo Quân10 9 phút - 0 giây2017-08-08 18:17:41 1 Xem bài làm
44 Huy Nguyễn Đức10 9 phút - 22 giây2016-12-27 10:50:06 1 Xem bài làm
45 Vinh10 9 phút - 44 giây2017-01-08 16:28:44 1 Xem bài làm
46 dinh10 10 phút - 39 giây2016-12-26 08:25:39 1 Xem bài làm
47 Minh Hà10 10 phút - 54 giây2016-12-29 21:13:33 1 Xem bài làm
48 nguyen triet10 12 phút - 26 giây2018-12-16 14:00:02 4 Xem bài làm
49 nguyen huong giang10 12 phút - 49 giây2017-01-15 18:43:23 1 Xem bài làm
50 Karasu mugi10 13 phút - 4 giây2017-01-09 20:03:51 1 Xem bài làm