Lớp 8 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 366

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Ngô Hoàng Phương Linh10 0 phút - 26 giây2017-01-05 20:52:34 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Anh Đức10 0 phút - 27 giây2017-01-03 22:09:20 1 Xem bài làm
3 PHAN THANH HOAN10 0 phút - 30 giây2017-01-19 20:39:09 5 Xem bài làm
4 Lê quỳnh phương Kha10 0 phút - 37 giây2016-12-31 15:06:58 3 Xem bài làm
5 Nguyễn Thị Lan Anh10 0 phút - 39 giây2016-12-29 10:51:28 1 Xem bài làm
6 tao10 0 phút - 41 giây2016-12-30 19:30:23 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Vân Ly10 0 phút - 44 giây2016-12-25 16:45:46 1 Xem bài làm
8 vũ đức phúc10 0 phút - 45 giây2016-12-30 19:26:22 2 Xem bài làm
9 das10 0 phút - 48 giây2016-12-30 19:26:39 1 Xem bài làm
10 cerberuschibi10 0 phút - 50 giây2016-12-30 19:13:40 1 Xem bài làm
11 Bạch Tử Họa10 0 phút - 56 giây2016-12-22 21:32:19 1 Xem bài làm
12 Trần Bảo Linh10 1 phút - 0 giây2016-12-21 21:43:21 1 Xem bài làm
13 cút hết10 1 phút - 4 giây2017-01-06 15:46:48 1 Xem bài làm
14 Ngáo AdMin10 1 phút - 22 giây2017-01-09 22:07:44 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Thị Hiền10 1 phút - 26 giây2017-01-05 18:19:37 1 Xem bài làm
16 quý nguyên10 1 phút - 28 giây2016-12-29 13:00:02 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Như Quỳnh10 4 phút - 9 giây2017-01-10 18:33:05 1 Xem bài làm
18 tô thị én10 5 phút - 35 giây2017-01-17 18:25:18 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Thị Thùy Linh10 5 phút - 48 giây2016-12-25 12:16:35 1 Xem bài làm
20 BaDaoTrenTungHatGao Official10 7 phút - 39 giây2017-01-10 20:49:41 1 Xem bài làm
21 Hà Nguyễn10 8 phút - 22 giây2017-01-15 20:35:45 1 Xem bài làm
22 ngô thị minh lý10 8 phút - 26 giây2017-01-17 20:01:27 1 Xem bài làm
23 Huy Nguyễn Đức10 9 phút - 22 giây2016-12-27 10:50:06 1 Xem bài làm
24 Vinh10 9 phút - 44 giây2017-01-08 16:28:44 1 Xem bài làm
25 dinh10 10 phút - 39 giây2016-12-26 08:25:39 1 Xem bài làm
26 Minh Hà10 10 phút - 54 giây2016-12-29 21:13:33 1 Xem bài làm
27 nguyen huong giang10 12 phút - 49 giây2017-01-15 18:43:23 1 Xem bài làm
28 Karasu mugi10 13 phút - 4 giây2017-01-09 20:03:51 1 Xem bài làm
29 Đậu Hoàng Dũng10 13 phút - 50 giây2016-12-30 09:12:34 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Phạm Châu Anh10 14 phút - 30 giây2017-01-10 22:17:21 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Bùi Quế Anh10 16 phút - 29 giây2017-01-19 20:52:59 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Thị ly9 0 phút - 41 giây2016-12-27 08:56:40 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Tuấn Anh9 2 phút - 38 giây2016-12-22 16:59:57 1 Xem bài làm
34 Lê Thị Hà Trang9 5 phút - 43 giây2016-12-26 20:28:16 1 Xem bài làm
35 Pham Nhu Quynh9 5 phút - 51 giây2017-01-07 20:01:37 1 Xem bài làm
36 Phúc Nguyễn Thị Thiên9 8 phút - 23 giây2017-01-04 00:15:12 1 Xem bài làm
37 Võ Thị Liên Hoa9 8 phút - 56 giây2017-01-02 09:07:00 1 Xem bài làm
38 đào thị thu trang9 9 phút - 1 giây2016-12-22 19:37:09 1 Xem bài làm
39 bui yen nhu9 11 phút - 24 giây2017-01-05 21:04:52 1 Xem bài làm
40 Thien Vu Cong9 13 phút - 28 giây2017-01-06 10:26:34 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Tràn Linh Nhi9 14 phút - 54 giây2017-01-02 09:19:30 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Đức Duy9 20 phút - 27 giây2017-01-04 11:30:05 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Thu Trang9 27 phút - 17 giây2016-12-24 21:36:16 1 Xem bài làm
44 tao yêu mày8 0 phút - 31 giây2017-01-06 15:49:17 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Anh Đức8 0 phút - 42 giây2017-01-03 22:06:49 1 Xem bài làm
46 Ngô Hoàng Thanh Vân8 0 phút - 49 giây2017-01-05 20:50:42 1 Xem bài làm
47 ai muốn8 2 phút - 53 giây2017-01-06 15:39:23 1 Xem bài làm
48 đào lệ hoa8 3 phút - 10 giây2017-01-06 20:50:19 1 Xem bài làm
49 Vo Thanh Anh8 4 phút - 36 giây2017-01-05 18:38:03 1 Xem bài làm
50 Nguyen thi hong8 4 phút - 50 giây2017-01-05 15:31:27 1 Xem bài làm