Lớp 7 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Lê quỳnh phương Kha
10 điểm
Albert Einstein
10 điểm
Nguyễn Minh Huy
10 điểm
Bùi Đình Thái
10 điểm
Nguyễn Thị Thanh Lam
10 điểm

Có 1131 người đã làm bài