Lớp 7 - Kiểm tra tháng 12

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Minh Huy
10 điểm
Bùi Đình Thái
10 điểm
Nguyễn Thị Thanh Lam
10 điểm
Dương Quân Hảo
10 điểm
Đinh Sáng
10 điểm

Có 1105 người đã làm bài